OP Etelä-Karjala yhteistyöhön Robocamp ry:n kanssa

Keskiössä ovat alueen kehittäminen, kasvuyritysten tukeminen sekä lasten ja nuorten urapolkujen kehittäminen.

Kesällä 2019 käynnistettiin EU-hanke nimeltään RoboCamp–roboteilla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan. Hanke on saanut innostuneen vastaanoton alueen yrityksissä, ja ensimmäiset yrityksissä tehdyt robotiikan käyttöönottoon tähtäävät projektit ovat onnistuneet hyvin. Yhdistys perustettiin kesällä 2020 jatkamaan vuoden 2021 lopussa päättyvän Robocamp-hankkeen arvokasta työtä maakunnan kehittämiseksi edelleen.

”Toimintamme ytimessä ovat eteläkarjalaiset yritykset, joille pyrimme tarjoamaan heidän tarvitsemiaan palveluita. Kasvatamme lapsista ja nuorista tulevaisuuden teknologian osaajia, panostamme monipuolisesti tulevaisuuden teknologioihin (robotiikka, cobotiikka, automaatio, 3D tulostaminen, dronet, digitalisaatio, pelit ja ohjelmointi). Rakennamme roboyritysten kanssa yritysten käyttöön simulointiympäristöä (simulointiohjelma ja VR sekä AR lasit), jonka avulla voidaan testata ja kehittää investointeja ennakkoon. Kehitämme uusien teknologioiden ympärille yritysjalostamoa, jonka tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa robotiikkaan liittyvien innovaatioiden avulla”, toteavat Robocamp ry:n hallituksen puheenjohtaja Sami Hänninen ja varapuheenjohtaja Markku Pentikäinen.

Robocamp ry:n ja OP Etelä-Karjalan yhteistyön tarkoituksena on kasvattaa maakunnan elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta. Yritysjalostamon kehittäminen palvelee alueen tulevaisuutta ja uudenlaisen osaamisen kasvattamista alueella.

Yhteistyö on myös jatkoa OP Etelä-Karjalan lasten ja nuorten tulevaisuuden työllistymistä tukevaan toimintaan. Tänä vuonna OP Etelä-Karjala on muun muassa mahdollistanut toimialueen kuntien kanssa kesätyön 140 nuorelle.

”Yhteistyöllä mahdollistamme maakunnan kehittämisen ja eteenpäin menon. On myös tärkeää tukea nuorten urapolkuja uusien teknologioiden pariin ja innostaa heitä kehittämään itseään”, toteaa OP Etelä-Karjalan toimitusjohtaja Petri Krohns.

Lisätietoja: 

Kehittämispäällikkö Mauno Muukkonen, 010 258 5805, mauno.muukkonen@op.fi