Talous murroksessa

Pandemian jälkimainingit, Ukrainan sodan vaikutukset talouteen (korkojen ripeä nousu, pörssikurssien jyrkkä lasku, inflaation kiihtyminen ja kuluttajien epävarmuuden lisääntyminen) tuovat haasteita myös pankkitoimintaan. Lisäksi Aito Säästöpankin Valkeakosken konttorin sulkeminen elokuussa vaikuttaa jo nyt pankin toimintaan.

Suomen inflaatio oli kesäkuussa 8.1 prosenttia, mikä on euroalueen kolmanneksi alhaisin. Lähes puolella euromaista inflaatio on yli 10 prosenttia – Virossa peräti 22 prosenttia. Korot ovat nousseet alkuvuoden aikana noin 1.5 prosentilla. 100.000 euron asuntolainaan koron nousu prosentilla vaikuttaa noin 85 euroa kuukaudessa. Asiakkaidemme asuntolainoista noin kolmannes on korkosuojattu.  Korkojen, sähkön, polttoaineen ja ruuan hintojen nousun yhteisvaikutus tuo moneen talouteen pohdittavaa siitä mistä säästetään.  

Säästöpankin ilmoitus Valkeakosken konttorin sulkemisesta on kasvattanut asiakasvirtaa Osuuspankkiin ja virta tulee kasvamaan syksyn aikana. Osuuspankilla ei ole suunnitelmia konttoriverkoston supistamiseen, sillä kohtaamispaikkoja tarvitaan Akaassa, Urjalassa ja Valkeakoskella. Vaikka merkittävä osa asiakaskohtaamisista tapahtuu sähköisten kanavien kautta, on tärkeää, että asiakas pääsee halutessaan tutun toimihenkilön luokse asioimaan. Lisäksi on syytä muistaa, että kaikilla asiakkailla ei ole mahdollista käyttää sähköisiä palveluita.

Ripeä kasvu jatkuu

Kesäkuun loppuun mennessä lainoja on nostettu 71.7 miljoonaa euroa (kasvua 4 miljoonaa euroa). Pankin lainakanta on 548 miljoonaa euroa. Talletukset, 545 miljoonaa euroa, kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta 36 miljoonaa euroa, 7.2 prosenttia.

Pankin rahoitustoiminta on kasvanut merkittävästi vertailuryhmää nopeammin, vaikka toimialueen asukasluku on pysynyt stabiilina. Talletusten osalta kasvu on ollut samaa tasoa vertailuryhmän pankkien kanssa.

Korkokate kasvoi 300.000 euroa ja oli 4.170.000 euroa. Muut tuotot kasvoivat 760.000 euroa ja oli 5.522.000 euroa. Muiden tuottojen kasvu selittyy palkkiotuottojen ja kiinteistöjen myyntivoittojen kasvulla. Odotettavissa olevia luottotappioita kirjattiin 150.000 euroa (ed. vuosi 300.000 e). Muut kulut kasvoivat 168.000 euroa. Omistaja-asiakkaita palkittiin 700.000 euron bonuksilla. Omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi yli 300:lla ja on 18.162.

Kesäkuun tulos parani lähes 900.000 euroa

Liikevoitto parani 895.000 eurolla ja oli noin 4.3 miljoonaa euroa.  Jatkuvalla kasvulla on vahva merkitys tuloskehitykseen. Kulut/tuotot tunnusluvulla mitattuna pankki on edelleen OP Ryhmän parhaimmistoa. Kustannustehokas pankki pystyy tarjoamaan monipuoliset palvelut kilpailukykyiseen hintaan.  Pankin vakavaraisuus on yli 40 prosenttia ja omien varojen määrä noin 110 miljoonaa euroa.

Korona-aika nopeutti digitaalisten palvelujen käyttöönottoa ja toisaalta kassapalvelujen kysyntä on vähentynyt merkittävästi. Pankin asiakkaista jo enemmän kuin joka kolmas käyttää pankkiasioinnissaan OP Mobiilia ja uusia käyttäjiä tulee noin 100 kuukaudessa. Asiakkaat haluavat helppoja ja joustavia ratkaisuja – näin myös laina-asioinnissa: lainahakemukset tehdään sähköisesti ja lainat nostetaan sähköistä allekirjoitusta käyttäen.

ePOP aloitti toimintansa 1.9.2019. Liikevoiton kehitys on ollut kasvujohteinen.

Yhteiskuntavastuu ja toimialueen kehittäminen

Pankki oli mukana OP Kesäduuni kampanjassa, joka mahdollisti 30 kesätyöpaikan palkanmaksamisen toimialueen nuorille. Lisäksi pankki tarjoaa toimialueen ylä- ja alakoululaisille mahdollisuuden vierailla oppilaille räätälöidyssä yrityskylässä Tampereella.

OP Etelä-Pirkanmaa toimii RS-pankkina toimialueen rakennushankkeissa. Tällä hetkellä rakenteilla on kolme kohdetta ja syksyllä tulee ennakkomarkkinointiin kaksi kohdetta. Viime vuosina OP Etelä-Pirkanmaa on ollut ainut uudistuotantokohteita rahoittava pankki toimialueellamme. Kerrostalorakentamisella on vahva vaikutus toimialueen asukasluvun kehitykseen, sillä sitä kautta vapautuu vanhoja omakotitaloja, jotka kiinnostavat erityisesti Tampereen alueelta muuttavia perheitä.