Sataharjun Osuuspankin yhdistymishanke etenee hyvin – mukaan liittyi myös OP Eura

OP Ala-Satakunnan, OP Euran, OP Harjuseudun, OP Lapin, OP Nakkila-Luvian ja OP Yläneen hallitukset allekirjoittivat 28.5. pankkien yhdistymissuunnitelmat. Yhdistymishankkeeseen liittyi mukaan myös OP Eura, joten suunnitteilla olevasta OP Sataharjusta on tulossa alueellisesti yhtenäinen ja resursseiltaan vahvempi pankki. Uusi pankki on kooltaan 4-14 kertaa nykyisiä pankkeja suurempi.

OP Sataharjun yhdistymishankkeessa on tavoitteena rakentaa uusi osuuspankki, joka palvelee asiakkaita kymmenessä konttorissa ja monipuolisesti digitaalisissa kanavissa. Suunnittelussa mukana olevien kuuden pankin hallitukset ovat yksimielisesti sitä mieltä, että nyt on löytynyt erittäin hyvä ratkaisu. Yhdistymisellä voidaan varmistaa asiakkaiden etujen turvaaminen ja tiedossa oleviin sääntelyvaateisiin vastaaminen.

Toteutuessaan yhdistymisellä ei ole vaikutusta pankkien asiakassuhteisiin, vaan ne jatkuvat nykyisellään. Yhdistyminen ei vaadi asiakkailta mitään toimenpiteitä, vaan heidän tilinumeronsa, maksukorttinsa ja verkkopalvelunsa toimivat kuten tähänkin asti.

Enemmän aikaa asiakaspalveluun

Näiden kuuden pankin yhdistyminen muodostaa maaseutumaiselle toimialueelle luontevan ja yhtenäisen uuden pankin. Yhdistymishankkeen lähtökohtana on, että asiakkaiden käytössä on nykyinen kymmenen konttorin verkosto, jossa palvelevat tutut pankkilaiset. Asiakaspalveluun voidaan käyttää myös enemmän aikaa, kun hallinto- ja sääntelyvaateet tehdään kuuden sijasta yhteen kertaan. Lisäksi pankin palvelut monipuolistuvat ja henkilöstön erikoistuminen vahvistaa osaamista muun muassa yritys- ja varallisuudenhoitopalveluissa.

Jokainen pankki on nyt hyvässä kunnossa, mutta isompi pankki voi tukea toimialueen elinvoiman kehittämistä entistä paremmin. Voimien yhdistäminen parantaa merkittävästi uuden pankin kykyä palvella ja rahoittaa isompiakin yritys- ja yhteisöasiakkaita.

Suunnittelussa mukana olevat pankit ovat kooltaan varsin tasavertaisia, ja ne haluavat rakentaa aidosti uuden pankin, jossa koko toimialueen ääni kuuluu tasaveroisesti. Pankkien hallitukset uskovat myös, että yhdistymisen myötä syntyy vahva pankki, joka kykenee vastaamaan jatkuvaan muutokseen.

Päätös yhdistymisestä tehdään ensi syksynä pankkien ylimääräisissä osuuskunnan kokouksissa tai edustajistojen kokouksissa.

Osuuspankin hallituksen tehtävänä on varmistaa kilpailukykyiset palvelut asiakkaille ja pankin toiminnan sääntelynmukaisuus nyt ja tulevaisuudessa. ”Yhdistämällä voimamme varmistamme asiakkaillemme vahvan paikallisen pankin ja sen hyvät palvelut myös tuleville vuosille” toteavat OP Ala-Satakunnan hallituksen pj Päivi Hakasuo, OP Euran hallituksen puheenjohtaja Teija Kirkkala, OP Harjuseudun hallituksen pj Janne Tiiri, OP Lapin hallituksen pj Sakari Toivonen, OP Nakkila-Luvian hallituksen pj Harri Mäenpää sekä OP Yläneen hallituksen pj Matti Koivisto.