OP Helsingin liiketoiminta kasvoi ja asuntorahoituksessa ennätysvuosi

Uusia asuntoluottoja nostettiin pääkaupunkiseudulla ennätykselliset 1 678 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminta kasvoi 11,1%. Liiketoiminnan kasvun vauhdittamana myös liiketoiminnan tuotot kasvoivat 11,8% ja omistaja-asiakkaille kertyneet OP-bonukset 7,3%

OP Helsinki rahoitti lähes 9 000 uuden kodin hankinnan

Pääkaupunkiseudun vilkas rakentaminen ja pääkaupunkiseudulle kohdistuva muuttoliike näkyivät vuoden 2019 aikana pääkaupunkiseudulla. OP Helsinki rahoitti vuoden 2019 aikana lähes 9 000 kodin hankinnan. Noin neljännes asuntorahoitusta nostaneista asiakkaista oli ensiasunnon ostajia. Asuntoluottoja nostettiin ennätykselliset 1 678 miljoonaa euroa, jossa kasvua 12,4% vuoteen 2018 nähden. Asuntoluottokanta mukaan lukien OP Asuntoluottopankki Oyj:n taseeseen välitetyt ja myydyt luotot kasvoivat 6,8% vuoden 2019 aikana.

Pääkaupunkisedun yritysasiakkuuksissa kasvu ja investointihalukkuus näkyi erityisesti palvelutuotannossa ja rakentamisessa. OP Helsinki sai vuonna 2019 3 620 uutta pk-yritysasiakasta. Yritys- ja yhteisöluottoluottokanta mukaan lukien OP Yrityspankin välitetyt rahoitusyhtiöluotot kasvoivat 17,0%. OP Helsingin rahoitustoiminta kasvoi kokonaisuudessaan 9,1% (5,1%).

Asiakasvarat kasvoivat vuoden 2019 aikana 13,3%. Kasvu oli hyvää erityisesti talletuksissa 12,9% ja sijoitusrahastoissa 23,3%. Myös tuotto-osuuksia merkittiin 43 milj. eurolla. Sijoitussidonnaisten sijoituskohteiden kasvu oli voimakkainta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

 

OP Helsingin omistaja-asiakkaille kertyi 33,4 miljoonaa euroa OP-bonuksia

OP Helsinki sai vuonna 2019 25 465 uutta asiakasta ja 15 514 uutta omistaja-asiakasta ja omistaja-asiakkaita oli vuoden vaihteessa 214 680. OP Helsingin omistaja-asiakkaille kertyi viime vuoden aikana 33,4 miljoonaa euroa OP-bonuksia, mikä on 7,3% enemmän kuin vuonna 2018. OP-bonusten lisäksi OP Helsingin omistajille esitetään maksettavaksi Tuotto-osuuksien korkoja vuoden 2019 tuloksesta 21,6 miljoonaa euroa.

OP-bonukset ja Tuotto-osuuksien korot ovat OP Helsingin voitonjakoa omistajilleen. Bonuksia kertyy pankki- ja vakuutusasioinnista ja niitä on mahdollista käyttää asiointipalkkioiden, esimerkiksi lakipalvelujen, vakuutusmaksujen ja pankkipalveluiden palvelumaksujen maksamiseen.

 

OP Helsinki tuki paikallista elinvoimaa ja hyvinvointia

OP Helsinki mahdollisti vuonna 2019 300:lle nuorelle kahden viikon kesätyöpaikan yleishyödyllisissä yhdistyksissä ympäri pääkaupunkiseutua ja samalla tuki yhdistysten tärkeän perustehtävän toteuttamista. Pankin tuella perustettiin myös Lasten Liike -iltapäiväkerhoja eri puolilla pääkaupunkiseutua ja autettiin lapsia löytämään mielekäs tapa liikkua. Lisäksi järjestettiin lasten kuvataidekilpailu sekä Hippo-yleisurheilukisoja yhteistyössä pääkaupunkiseutulaisten urheiluseurojen kanssa.

OP Helsinki oli mukana useissa pääkaupunkiseudun yleisötapahtumissa. Tapahtumille suunnatulla tuella mahdollistettiin yhteisöllistä, elävää kaupunkikulttuuria sekä lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa.

 

OP Helsinki panosti digineuvontaan ja taloustaito-opastukseen

Pankin vapaaehtoiset digilähettiläät ja yhteisölähettiläät opastivat asiakkaita digilaitteiden- ja palveluiden käytössä toimipisteissä, kirjastoissa sekä erilaisissa tapahtumissa ympäri pääkaupunkiseutua. Yksistään kirjastoissa kohtaamisia oli satoja, painottuen seniori-ikäisiin.

Vuonna 2019 osallistuttiin myös aktiivisesti OP:n valtakunnalliseen rahapuhetta -hankkeeseen ja järjestettiin nuorille suunnattua taloustaitovalmennusta oppilaitoksissa sekä yhteistyökumppanien tilaisuuksissa ympäri pääkaupunkiseutua.

 

Avainluvut 1-12/2019

  • Liikevoitto 35,0 milj. euroa (28,7)
  • Rahoitustoiminta 10,2 mrd. euroa (+9,1 %)
  • Omistaja-asiakkaita 214 680 (+ 7,2 %)
  • Kulut/tuotot, % 73,1 (69,1)
  • Kertyneet OP-bonukset 33,4 milj. euroa (7,3 %)
  • Liiketoiminnan tuottojen kasvu 14,7 milj. euroa (+11,8%)
  • Ydinvakavaraisuus, % 25,5 (30,2)
  • NPS 62

 

OP Helsinki on OP Ryhmän suurin vähittäispankki, jolla on 13 toimipistettä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. OP Helsingillä on yli 400 000 asiakasta, joista yritysasiakkaita noin 35 000. OP Helsinki palvelee asiakkaitaan yli 600 pankki- ja vakuutusalan ammattilaisen voimin.