OP Itä-Uusimaa tarjoaa Kesäduunin 46 nuorelle OP:n piikkiin / OP Östnyland erbjuder Sommarjobb för 46 unga på OP:s bekostnad

OP Itä-Uusimaa tarjoaa Kesäduunin 46 nuorelle OP:n piikkiin – kesätyöhaku käynnissä 16.3.-19.4

Ensikosketus työelämään on nuorille tärkeä juttu. OP Itä-Uusimaa etsi helmikuun ajan yhdistyksiä, jotka ovat kiinnostuneita tulevana kesänä tarjoamaan 1517-vuotiaille nuorille kesätyön. Maaliskuun alussa Itä-Uudenmaan OP valitsi tuen saavat yhdistykset. 16. maaliskuuta käynnistyy nuorten kesätyöhaku, joka jatkuu 19. huhtikuuta asti. 
Nuoria kannustetaan hakemaan Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan kesätyöpaikkoja suoraan yhdistyksiltä. Kesätyötä voi hakea kuka tahansa 15-17-vuotias nuori. Kesätyöt sijoittuvat kesälomakauteen. Kesätyön pituus on kaksi viikkoa. 
Nuori, hae kesätyöpaikkoja 19.huhtikuuta mennessä:

https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=17238203625Bf31eBB9C77

Yhdistys vastaa kesätyöntekijän valintaprosessista, perehdytyksestä, työnohjauksesta, käytännön palkanmaksusta sekä vastaa työnantajavelvoitteista. OP on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja työllistäessään nuoren yhdistys sitoutuu noudattamaan Vastuullisen kesätyön periaatteita. Itä-Uudenmaan Osuuspankki lahjoittaa yhdistyksille nuoren palkan. 
Valtakunnallisesti OP tarjoaa kesällä 2020 yli 2100 kesätyöpaikkaa 15-17-vuotialle nuorille OP:n piikkiin yleishyödyllisissä yhdistyksissä. Vuonna 2019 lahjoitussumma nousi lähes 840 000 euroon. Kyseessä on seitsemäs kesä, jolloin osuuspankit ympäri Suomen tarjoavat nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään. Kampanjan avulla tuetaan nuorten työllistymistä ja samalla kesätyö opettaa nuorelle myös oman talouden hallintaa

OP Östnyland erbjuder Sommarjobb för 46 unga på OP:s bekostnad – ansökningstiden pågår 16.3–19.4

För unga är den första kontakten med arbetslivet viktig. I februari sökte OP Östnyland föreningar som är intresserade av att erbjuda sommarjobb åt 15–17-åriga unga. I början av mars valde OP Östnyland de föreningar som understöds. De unga kan börja söka sommarjobb den 18 mars och ansökningstiden tar slut den 19 april.

De unga uppmuntras att söka sommarjobben som hör till kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad direkt hos föreningarna. Vem som helst som är 15–17 år gammal kan söka sommarjobb. Sommarjobben infaller under skolornas sommarlov. Sommarjobbet räcker två veckor. 

Ansök om sommarjobb senast 19 april: 
 

https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=17238203625Bf31eBB9C77
 

Föreningen svarar för valprocessen, introduktionen, arbetsledningen och lönebetalningen i praktiken samt för arbetsgivarskyldigheterna. OP deltar i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb och då föreningen sysselsätter en ung person förbinder den sig att följa principerna ör Ansvarsfullt sommarjobbÖstnylands Andelsbank donerar ett belopp som motsvarar den ungas lön till föreningarna. 
I hela landet erbjuder OP sommaren 2020 totalt 2100 sommararbetsplatser för 15–17-åringar på OP:s bekostnad i allmännyttiga föreningar. Det donerade beloppet uppgick 2019 till nästan 840 000 euro. Det är sjunde sommaren som andelsbankerna i hela Finland erbjuder unga möjlighet att prova på arbetslivet. Kampanjen främjar de ungas sysselsättning och samtidigt lär sommarjobbet de unga att hantera sin ekonomi.