Joulun hyvä työ -lahjoitus 2020

Joulun hyvä työ -lahjoitus Janakkalan Osuuspankilta

 

Janakkalan Osuuspankin vuosittainen Joulun hyvä työ -lahjoitus kohdistetaan tänä vuonna kolmeen eri kohteeseen. Lahjoituksen saajina ovat Janakkalan Seurakunnan diakoniatyö, SPR:n Janakkalan osasto ja MLL:n Janakkalan osasto. Lahjoitussummaan poikkeusvuonna merkittävä korotus.

Kuluvana vuonna Janakkalan Osuuspankissa oli kampanja, jossa jokaisesta tammi- marraskuun välisenä aikana tulleesta uudesta omistaja-asiakkaasta pankki lahjoittaa kymmenen euroa hyväntekeväisyyteen. Uusia paikallisen osuuspankin omistaja-asiakkaita tuli kampanja-aikana
lähes 300. Tämän ansiosta lahjoitusvaroja kertyi alle 3.000 euroa. Lahjoitussummaa korotettiin kuitenkin 12.000 euroon näin poikkeusvuotena, jotta varoja riittäisi useampaan kohteeseen.

- Lahjoitussumman korottaminen tuntui heti alkuvaiheessa olevan itsestään selvää, sillä elämme erittäin poikkeuksellista aikaa ja haluamme tukea erityisesti niitä tahoja ja perheitä, joihin tämä korona-aika on vaikuttanut erityisen paljon. Varat siis käytetään yhteisöllisen roolimme mukaisesti paikkakuntamme ja sen asukkaiden hyväksi, kertoo Janakkalan Osuuspankin toimitusjohtaja
Mikko Suutari. -Tällä lahjoituksella haluamme edistää erityisesti lapsiperheiden ja niiden kotitalouksien elämää, jotka ovat avuntarpeessa, Suutari täsmentää.

Varat päätettiin jakaa Janakkalan seurakunnan diakonia työn, MLL:n Janakkalan osaston sekä SPR:n Janakkalan osaston kautta, sillä näillä kolmella taholla on kaikilla valmiit resurssit ja väylät hoitaa lahjoitukseen liittyvät asiat. Näin kaikki lahjoitetut varat päätyvät suoraan avun tarpeessa oleville henkilöille, eikä varoista kulu osaa järjestelykustannuksiin tai avustustoiminnan rakenteisiin, jatkaa Suutari.

Iso kiitos kuuluu nykyisille asiakkaille ja myös uusille omistaja-asiakkaille, jotka päätyivät
omistamaan palan omaa pankkia ja tällä tavoin osallistuivat Janakkalan Osuuspankin hyväntekeväisyyskampanjaan.

-Kun pankkimme menestyy ja kykenee tekemään positiivista tulosta, mahdollistaa se toimialueen eli Janakkalan alueen tukemisen eri tavoin ja samalla pankki kykenee toteuttamaan perustehtävänsä mukaista yhteisöllistä roolia, kertoo Mikko Suutari.

Osuuspankilla on liiketoimintaroolinsa lisäksi vahva yhteiskuntavastuullinen rooli. Pankki tukee vuosittain janakkalalaisia seuroja, yhdistyksiä ja tapahtumia. Tällä tavoin pankki edesauttaa muun muassa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia paikkakunnalla. Janakkalan Osuuspankki on jo useiden vuosien ajan ollut tukemassa myös janakkalalaisnuorten työllistymistä Kesäduuni-hankkeen kautta. Kesäduuniperinnettä on tarkoitus jatkaa myös ensi vuonna tarjoamalla 30 nuorelle kesätyö paikallisten yhdistysten kautta pankin ”piikkiin”. Kesäduuni-hankkeesta tiedotetaan tarkemmin alkuvuodesta 2021.

 

LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Mikko Suutari, puh. 010-2568 250
                        yhteyspäällikkö Heli Stenberg-Salonen, puh. 010-2568 121