Tulostiedote vuoden 2022 tuloksesta

OP JANAKKALAN ASIAKASMÄÄRÄ KASVUSSA – PAIKALLISUUDEN TUKEMINEN OSANA TOIMINTAA

Haastavassa markkinassa pankin asiakasmäärä kasvoi ja tulos kehittyi myönteisesti. Markkinakorkojen nousu ja inflaatio laimensi luottojen kysyntää loppuvuonna. Vakavaraisuus säilyi vahvana. Omistaja-asiakkaiden saama bonushyöty ylitti 1,2 miljoonaa euroa.

Pankin toimitusjohtaja Mikko Suutari kertoo, että vuodesta 2022 kehkeytyi varsin erikoinen. Kahden haastavan koronavuoden jälkeen alkoi paluu kohti normaalia, kunnes helmikuussa alkoi Ukrainan sota. Sodan vaikutukset heijastuivat kuluttajahintoihin laajalti sekä samalla markkinakorkoympäristö teki täyskäännöksen ja talouskasvu lähes pysähtyi. Negatiivisten euribor-korkojen poikkeusaika päättyikin jo loppukeväällä. Jälkimmäisellä vuosipuoliskolla asuntokauppa ja lainakysyntä hiljeni selvästi, mutta paluu kohti normaalia korkotasoa paransi pankin tulosta. Lisäksi paikallinen asuinrakentamisen määrä painui aiempia vuosia alemmas. Kuitenkin hyvä työllisyystilanne tuki muuta kysyntää ja samalla varallisuudenhoitoon liittyvien tuotteiden menekki pysyi hyvällä tasolla. Pankin luottokanta kasvoi haastavassa tilanteessa kokonaisuudessaan noin 1 prosentin.

Toimialueen kehitykselle on ollut ominaista viime vuosina negatiivinen väestökehitys ja samalla väestön vanheneminen, mikä on heijastunut pankkipalveluiden kysyntään. Uusia luottoja pankki myönsi hieman yli 53 miljoonaa euroa, mikä on reilut 20 prosenttia vähemmän kuin huippuvuonna 2021. Korkojen nousuun varautuneiden asiakkaiden määrä kasvoi edelleen ja pian lähes 40 prosenttia asuntolaina-asiakkaista on ottanut asuntolainalleen korkosuojan. Korkosuojausten myynti vaikutti positiivisesti pankin palkkiotuottoihin. Markkinakorkojen noustessa pankin korkokate kehittyi myönteisesti ollen yhteensä yli 5,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli yhteensä lähes 4,2 miljoonaa euroa. Omistaja-asiakkaille kertyi bonushyötyä palveluista ja tuotteista yhteensä yli 1,2 miljoonaa euroa.

Toimialueen kehittymisen näkökulmasta paikallisesti on positiivisia hankkeita käynnissä ja kunnan elinvoima on hyvässä myötätuulessa. Pankin vanhan pääkonttorikiinteistön myynti Osuuskauppa Hämeenmaalle on antanut hyvän sykäyksen Turengin keskustan kehittymiselle. Pankki siirtää toimintansa loppukeväästä 2023 valmistuvaan kauppakeskukseen. ”Tämä hanke yhdessä kunnan muiden kehitys- ja rakennushankkeiden kanssa antavat myötätuulta elinvoiman parantamiseen”, iloitsee Mikko Suutari. Vastuullisena toimijana pankki kokee velvollisuudekseen kehittää omaa toimialuetta. ”Jatkossa toimintamme on keskellä uutta kauppakeskusta, mihin on helppo tulla asioimaan ja hoitaa samalla muukin päivittäinen asiointi yhdellä kertaa.”, toteaa toimitusjohtaja Mikko Suutari.

Asiakasmäärä kasvaa edelleen

Janakkalan Osuuspankin toiminnan perusta pohjautuu omistajuuteen ja asioinnin keskittämiseen. ”Osuustoiminnallisena pankkina kannamme huolta myös yhteisöllisen roolin toteuttamisesta paikallisesti, tämän vuoksi pankin kannalta on erityisen tärkeää onnistua liiketoiminnassa, jotta voimme toteuttaa myös yhteisöllistä roolia”, toteaa Mikko Suutari. Viime vuonna solmimme lähes 650 uutta asiakassuhdetta ja moni liittyi pankin omistajaksi. Pankin asiakasmäärä oli loppuvuonna noin 19.900. ”Kiitän kaikkia nykyisiä asiakkaita uskollisuudesta ja luottamuksesta sekä toivotan kaikki uudet asiakkaat tervetulleiksi paikallisen pankin palveltavaksi”, jatkaa toimitusjohtaja Mikko Suutari.

Uusista asiakkaista iso osa liittyy pankin omistaja-asiakkaaksi ja hyötyy asioinnista kertyvistä OP-bonuksista. Janakkalan Osuuspankki käyttää osan parantuneesta kannattavuudesta omistaja-asiakkaiden arjen tukemiseen haastavimpina aikoina, ja maksaa vuodelta 2023 kertyvät OP-bonukset 30 prosentilla korotettuina. Lisäbonuksen arvo on yli 0,3 miljoonaa euroa, joten vuonna 2023 OP-bonusten määrä nousee yli 1,5 miljoonaan euroon.

Lahjoitus lasten ja nuorten harrastustoimintaan

Osuuspankin omistaja-asiakkaille suunnattu vastuullisuuskysely vuoden 2022 aikana viitoitti pankin lahjoituskohteen valintaa. Janakkalan Osuuspankki lahjoitti vuoden 2022 lopussa yhteensä 25.000 euroa lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseen. Lahjoitus kohdistettiin Janakkalan kunnassa käynnissä olevaan Harrastamisen Suomen malliin sekä kuudelle eri pankin yhteistyöurheiluseuralle. ”Paikallisen osuuspankin mahdollisuus vaikuttaa toimialueen hyvinvointiin koetaan tärkeäksi ja on ilo huomata, että omistaja-asiakkaiden ääni saatiin kuulumaan”, toteaa Mikko Suutari.

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Mikko Suutari, 050 411 7132