Joki-Pohjanmaan Osuuspankin tulostiedote 2022

Joki-Pohjanmaan Osuuspankin tulos vahvistui

Joki-Pohjanmaan Osuuspankin vuosi 2022 sujui hyvin, vaikka korona ja alkuvuoteen
saakka voimassa ollut negatiivinen korkoympäristö haastoivat edelleen toimintaa.
Osuuspankin liikevoitto kasvoi 1,796 miljoonaa euroa 3,031 miljoonaan euroon.
Korkokate kasvoi 27,5 ja palkkiotuotot 10 prosenttia. Vuonna 2021 tapahtuneen
kolmen pankin sulautumisen johdosta saavutettu kulusäästö oli 5 prosenttia eli
309 000 euroa. Lainojen arvonalentumiset kasvoivat hieman edellisvuodesta, mutta
olivat edelleen alhaisella tasolla.

Uusia omistaja-asiakkaita liittyi vuoden aikana 255 ja pankin jäsenmäärä kasvoi, ollen
vuoden lopussa 12 038. Uusia lainoja nostettiin 58,7 miljoonalla eurolla, mikä oli
hieman edellisvuotta vähemmän. Koronavuosi näkyi lyhennysvapaahakemusten
kasvuna. Rahoitustoiminnan määrä oli 341 miljoonaa euroa, ja siitä asuntolainojen
osuus oli 68 prosenttia. Lainojen suojaaminen koronnousun varalta jatkui. Korkojen
nousu jyrkkenikin syksyllä keskuspankkien rahapolitiikan tiukentamisesta ja
nousevista inflaatio-odotuksista johtuen.

Pankin asiakasvarojen määrä kasvoi 382 miljoonaan euroon. Talletukset kasvoivat
2,1 prosenttia 304 miljoonaan euroon, rahastosijoitukset kasvoivat 4,8 %.
Osakekaupankäynnissä ja mm. Pohjanmaan Arvosijoituksen osuuksien säilytyksessä
ja kaupankäynnissä jatkossa tarvittavan arvo-osuustilin voi nyt avata helposti
verkossa ja arvo-osuustilit ovat jäsenille maksuttomia.

Pankin taseen loppusumma nousi 462 miljoonaan euroon. Vakavaraisuus on 30,1
prosenttia, kun lakimääräinen vakavaraisuusvaade on 12,5 prosenttia.

Osuuspankki maksoi omistaja-asiakkaille bonuksia vuoden aikana 944 000 euroa.
Vuonna 2023 op-bonusten määrää kasvatetaan 30 prosentilla. Tuotto-osuuksille
maksetaan tavoitteen mukaisesti 4,45 prosentin korko vuodelta 2022.

Edustajisto valitsi hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen Nivalasta Arto Hännisen,
Tiina Karjalaisen ja Matti Peltolan, Himangalta Henna Vuotilan ja Perhosta Juha
Anttilan sekä uutena jäsenenä Teija Jylhän. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii
Juha Anttila ja varapuheenjohtajana Arto Hänninen. Hallituksen puheenjohtajana
jatkaa Hannu Tölli Nivalasta ja varapuheenjohtajana Kimmo Mäkelä Himangalta.

Toimitusjohtaja Markku J. Niskala kertoo, että OP Joki-Pohjanmaan edustajisto päätti
jälleen lahjoituksesta 40 nuoren työllistämiseksi kesällä 2023 Himangan, Nivalan ja
Perhon alueilla. Viime kesänä lahjoitusta hakeneet yhdistykset saivat työllistettyä
tuella 39 nuorta. Lisäksi pankki lahjoittaa Kerttu Saalasti instituuttiin perustettavaan
mikroyritysprofessuuriin 50 000 euroa yhdessä Alavieskan ja Suomenselän
Osuuspankkien kanssa.

Joki-Pohjanmaan Osuuspankin palveluksessa Himangalla, Nivalassa ja Perhossa
työskentelee yhteensä 28 henkilöä. Lisäksi vakuutusasiakkaita palvelee seitsemän
Pohjolan asiamiestä kolmessa jokilaaksossa.

(Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Markku J. Niskala puh. 040-84 000 93).