OP Keski-Pohjanmaan omistaja-asiakkaat valitsivat edustajiston

Keski-Pohjanmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaaleissa 4.–17.11. ja valitsivat keskuudestaan edustajiston seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

– OP Keski-Pohjanmaassa valittiin nyt ensimmäinen yhteinen edustajisto OP Kalajoen kanssa vuonna 2020 tekemämme fuusion jälkeen. On hienoa, että lähes 4600 omistaja-asiakasta osallistui oman pankkinsa edustajiston valintaan, toteaa OP Keski-Pohjanmaan toimitusjohtaja Jyrki Rantala

Edustajistoon valittiin 50 jäsentä 124 ehdokkaan joukosta. Edustajiston jäsenistä 12 on naisia ja 38 miehiä. Mukana on niin opiskelijoita, palkansaajia, yrittäjiä kuin eläkeläisiäkin.

– Halusimme pankille edustajiston, joka mahdollisimman paljon kuvastaisi pankin monipuolista omistaja-asiakaskuntaa. Vaaleilla valittu edustajisto on pankkimme näköinen. Osuuspankki on asiakkaidensa omistama osuuskunta, jonka perusarvo on omistaja-asiakas ja ääni -periaate, sanoo Jyrki Rantala.

Edustajistoon valittiin
Hanna-Lea Ahlskog
Timo Alatupa
Juha Alkio
Karl Gustav Andersson
Tuula Anttiroiko
Rami Appelgren
Janne Forss
Pyry-Jussi Haapakoski
Aki Haasala
Tommi Hietaharju
Anastasia Huhtala
Niko Hyppönen
Jari Ijäs
Vesa Isolankila
Heikki Jokinen
Harri Kangasniemi
Antti Keskisipilä
Eero Klemola
Mikko Korkeakoski
Simo Korkea-aho
Mikko Korte
Jouni Kultalahti
Matti Kälviä
Tapani Kärjä
Mauri Lahti
Matti Leskelä
Johanna Lindvall
Juhani Löfbacka
Kari Löfbacka
Helinä Marjamaa
Kyösti Marjanen
Ritva Mäntymäki
Anna Nurmi-Lehto
Andreas Nyman
Erkki Olkkola
Sirpa Orjala
Riitta Pellinen
Anne Peltomaa
Markus Polet
Antti Porko
Sari Puutio
Iida Rautakoski
Tomi Reinikainen
Henrik Rimpilä
Juha Salo
Mauri Salo
Rinna Santavuori
Jukka-Pekka Tunkkari
Lauri Tähtinen
Simo Törnvall

Edustajistoon valittujen nimet ovat nähtävillä myös pankkimme konttoreissa ja nettisivulla osoitteessa op.fi/keski-pohjanmaa/vaalit

Edustajisto käyttää pankissa ylintä päätösvaltaa. Varsinaisessa edustajiston kokouksessa mm. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta. Edustajiston kokouksessa valitaan myös tilintarkastaja ja hallintoneuvoston jäsenet sekä päätetään isoimmista lahjoituksista.