OP Keski-Pohjanmaan hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Kaakko ja toimitusjohtaja Jyrki Rantala
Keski-Pohjanmaan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Kaakko ja toimitusjohtaja Jyrki Rantala.

OP Keski-Pohjanmaassa koronavuosi haastoi tulosta - vuoden aikana vahvaa asiakastyötä ja vastuullista vaikuttamista

Tulos 6,4 miljoonaa euroa - tuloksen palautusta omistaja-asiakkaille ja toimialueelle yli 5,5 miljoonaa euroa.

Vuoden merkittävin tapahtuma oli OP Kalajoen ja OP Keski-Pohjanmaan fuusio, joka toteutui hallinnon erinomaisen valmistelutyön jälkeen 1.11.2020.

Pankin tilikauden tulos viime vuonna oli 6,4 miljoonaa euroa. Tulos laski 28,4 % johtuen pääosin odotettujen tappioiden kasvusta. Odotettujen tappioiden kasvuun vaikuttivat maksukyvyttömyyden määritelmän kiristykset ja mm. turkistalouden kannattavuushaasteet.

– Kokonaisuudessaan vuosi oli silti hyvä sisältäen monipuolisia onnistumisia liiketoiminnoissamme, arvioi toimitusjohtaja Jyrki Rantala pankin viime vuoden tulosta.

– Uusia asunto- ja yritysluottoja myönsimme molempia noin 100 miljoonaa euroa. Uusia omistaja-asiakkaita liittyi osuuspankkiin 705 ja meitä on nyt 37 779. Maksoimme omistaja-asiakkaille bonuksia yli 3,6 miljoonaa euroa. Asiakasmäärien kasvu, 1 563 uutta asiakasta, antaa vahvan viestin pankkimme menestyksestä, ja toimialueellemme palautetut miljoonat viestivät yhteisöllisen roolimme vaikuttavuutta, summaa Rantala. 
 
Keski-Pohjanmaan Osuuspankin korkokate, 15,5 miljoonaa euroa, säilyi edellisen vuoden tasolla matalasta korkotasosta sekä pienehköstä luottokannan kasvusta huolimatta. Korkokatteemme on kestänyt hyvin koko pitkän matalien korkojen ajan, Rantala sanoo. Myös palkkiotuotot kasvoivat johtuen muun muassa asiakkaiden arvostamista talouden turvan tuotteista.

Taseen loppusumma ylitti 1,4 miljardin euron rajan. Luotot olivat vuoden lopussa 1,12 miljardia euroa. Talletukset kasvoivat peräti 8,2% talletusten kokonaismäärän ollessa vuoden lopussa 990 miljoonaa euroa.

Henkilökuntaa pankin palveluksessa oli vuodenvaihteessa 75 henkilöä. Hallinto- ja henkilökulut laskivat edellisestä vuodesta.

– Monista sisäisistä muutoksistamme huolimatta työntekijäkokemus on säilynyt erinomaisena, mikä ilahduttaa minua erityisesti, Rantala sanoo. 

– Vuoden liikevoitto tukee jo ennestään vahvaa vakavaraisuuttamme, toteaa toimitusjohtaja Jyrki Rantala. Pankin vakavaraisuussuhdeluku oli 26,4%. Myönteinen tuloskehitys mahdollistaa vahvan yhteisöllisen roolin toteuttamisen myös jatkossa.

Vuoden 2021 näkymät

Vuoden 2021 arviointia vaikeuttaa pandemia-vaiheen jatkuminen. Lyhyiden markkinakorkojen ennakoidaan pysyvän edelleen nykyisellä tasollaan. Asiakkaiden kannattaa kuitenkin tämänkin vuoden aikana harkita korkosuojausvaihtoehtoja pitkäaikaisissa rahoitushankkeissaan, ennen kuin korkojen nousu alkaa vaikuttaa hintatasoihin, muistuttaa Rantala. Jatkuva säästäminen on entistä helpompaa mm. täysin digitaalisen OP Sijoituskumppanin kautta. Epävarmuuksista huolimatta odotamme tehokkuutta parantavien toimenpiteiden vaikuttavan myönteisesti tuloskehitykseen.

Keski-Pohjanmaan Osuuspankki

(1.000 €) 2020 2019 muutos
Korkokate 15.513 15.676 - 1,0%
Palkkiotuotot 7.549 7.358 + 2,6%
Sijoitustuotot 5.479 5.464 + 0,3%
Kulut 18.561 17.824 + 4,1%
Odotetut luottotappiot 8.363 1.989 + 320%
Liikevoitto ennen bonuksia 5.537 12.741 - 56%
- omistajajäsenille maksetut bonukset 3.639 3.560 + 2,2%
Tulos 6.371 8.898 - 28%

 

Tase-erät 31.12.2020

Talletukset 0,99 mrd. € + 8,2%
Luotot  1,12 mrd. € + 0,2%
Tase 1,44 mrd. € + 8,0%
Omistaja-asiakkaat 37 779 omistajaa + 705 uutta omistaja-asiakasta