OP Keski-Pohjanmaa: Osakesijoittajista vain 28 prosenttia alle 35-vuotiaita, sijoitusvarallisuus keskittyy iäkkäille – ”Nuoret tärkeä saada kiinnostumaan säästämisestä ja sijoittamisesta”

OP Keski-Pohjanmaan henkilöasiakkaiden sijoitukset keskittyvät voimakkaasti vanhemmille ikäryhmille, kun peräti 53 prosenttia osakevarallisuudesta on yli 65-vuotiailla.

Suomalainen sijoitusvarallisuus on keskittynyt iäkkäimmille ikäryhmille ja esimerkiksi OP Keski-Pohjanmaan henkilöasiakkaiden osakkeisiin sijoitetusta varallisuudesta vain 4,5 prosenttia on alle 35-vuotiailla. OP Keski-Pohjanmaassa osakesijoittajan keski-ikä on 55 vuotta. 

– Sijoitusvarallisuutta kertyy iän myötä säästämisen, arvonnousun ja myös perintöjen seurauksena, joten tulokset eivät ole yllättäviä. Pitkä aikaväli on kerryttänyt varallisuutta vanhemmille ikäluokille, joten sukupolvien väliset erot varallisuudessa ovat isoja. Sen vuoksi on tärkeä saada nuoret kiinnostumaan sijoittamisesta, sanoo OP Keski-Pohjanmaan pankinjohtaja Joni Huhtala.

Valtaosa OP Keski-Pohjanmaan osakesijoittajista on miehiä

Osakevarallisuus keskittyy lisäksi voimakkaasti miehille, kun henkilöasiakkaiden osakevarallisuudesta OP Keski-Pohjanmaassa peräti 78 prosenttia on miehillä ja 22 prosenttia naisilla. 

Rahastosijoitusten puolella jakauma on tasaisempi. Koko OP:n valtakunnallinen data kertoo, että naisia on rahastosijoittajina miehiä enemmän. Myös rahastovarallisuus jakautuu osakevarallisuutta tasaisemmin, sillä OP:n henkilöasiakkaiden rahastovarallisuudesta 45 prosenttia on naisilla ja 55 prosenttia miehillä. 

Nuorten sijoittajien määrä on lisääntynyt viime vuosina

Positiivista on se, että nuorten sijoittajien määrä on lisääntynyt viime vuosina esimerkiksi sen vuoksi, että nuoret löytävät sosiaalisen median kautta samaistuttavia sijoittamisesta puhuvia henkilöitä. 

– Monella on yhä sellainen olettamus, että sijoittamiseen vaaditaan paljon rahaa. Todellisuudessa esimerkiksi rahastosäästämisen voi aloittaa 10 eurolla kuussa. Kun sijoittamisen aloittaa nuorena, pääsee hyötymään korkoa korolle -ilmiöstä parhaiten. Nyt kun inflaatio laukkaa korkealla, ylimääräisiä varoja olisi hyvä olla muuallakin kuin tilillä, jossa rahoille ei ole mahdollista saada inflaation ylittävää tuottoa. Myös säästäminen asuntolainan lyhentämisen ohessa on järkevä tapa kerryttää varallisuutta, kannustaa Joni Huhtala.

Markkinoiden ja talouden epävarmuudet eivät ole säikäyttäneet kotitalouksia sijoitusmarkkinoilla

Suomalaisten kotitalouksien sijoitusinto ei ole laantunut viimeaikaisista markkinoiden turbulensseista huolimatta. Valtakunnallisen OP:n asiakasdatan mukaan sijoitusten laaja-alaisen hajautuksen merkitys on kasvanut. Kotitaloudet ovat sijoittaneet rohkeasti osakepainotteisiin sijoituksiin, mutta korkojen nousun myötä myös korkosijoitukset ovat löytäneet takaisin sijoitusvalikoimaan. Kotitaloudet kokevat myös vastuullisuuden merkityksen tärkeäksi osaksi sijoittamista. Suorissa osakesijoituksissa painottuvat kotimaiset, hyvää osinkoa maksavat osakkeet. Vuoden 2023 alusta OP Keski-Pohjanmaan asiakkaiden netto-ostetuimmat osakkeet ovat Nordea, Fortum ja Metsä Board.