Tulos Q1/2024: Hyvä tulos mahdollistaa omistaja-asiakkaiden runsaamman palkitsemisen

  • Pankin vertailukelpoinen tulos tammi-maaliskuulta oli 8,7 milj. euroa (8,2 milj. euroa). Asiakasliiketoiminnan korkokate kasvoi noin 23 prosenttia. Palkkiotuotot alenivat noin 28 prosenttia omistaja-asiakkaille maksettavien lisäetujen sekä heikkenevän suhdanteen seurauksena.
  • Pankin CET 1-vakavaraisuus vahvistui 32,5 prosenttiin (31,3 prosenttia). 
  • Asuntolainojen kysyntä kasvoi alkuvuonna maltillisesti. Uusia asuntoluottoja nostettiin 22 prosenttia viime vuotta enemmän.
  • Korkojen laskuodotukset ovat alkuvuonna selvästi maltillistuneet. Odotuksiemme mukaan asuntolainojen yleisimmät viitekorot tulevat jäämään kolmen prosentin tuntumaan lähivuosiksi. 
  • Yritysluottokannan koko maaliskuun lopussa oli 486,2 miljoonaa euroa. Varsinaisten yritysten luottokanta kasvoi alkuvuonna. Odotamme kysynnän elpyvän pikkuhiljaa kuluvan vuoden aikana, mutta tiettyjen toimialojen kohdalta muutos tapahtunee vasta ensi vuoden puolella. 
  • Vahva tulos luo toiminnallista vakautta. Panostamme yrityskulttuuriimme ja henkilöstötyytyväisyyteen. Alkuvuonna avoinna oleviin tehtäviin olemme saaneet runsaasti hyviä hakijoita.
Asumisen rahoittamisessa maltillista kasvua – asiakaskäyttäytyminen eurooppalaistumassa?
 
–Asuntolainavolyymeissä olemme edelleen noin viidenneksen vuosikymmenen alun huippuvuosia jäljessä, kertoo henkilöasiakkaista vastaava pankinjohtaja Matti Halttunen.
 
Maksusuunnitelmien muutoksissa ja joustoissa oli pudotusta vuodentakaiseen 12 prosenttia. 
– Näyttää siltä, että nousseista koroista huolimatta asiakkaamme ovat selvinneet vastuistaan hyvin. Tunnistamme roolimme vastuullisena rahoittajana maakunnassamme ja haluamme auttaa asiakkaita tekemään parempia taloudellisia valintoja koko lainan elinkaaren ajan. Yksi esimerkki tästä on varallisuuden kerryttäminen lainanmaksun ohella. Asuntolaina-asiakkaistamme 59 prosenttia omistaa myös sijoitusvarallisuutta. Nämä puskurit tukevat erityisesti tätä kohderyhmää, Halttunen kertoo.  
 
Ensimmäisellä kvartaalilla lähes 19 prosenttia uusista asuntolaina-asiakkaista valitsi lainaansa kiinteän koron vaihtuvakorkoisen sijaan. Luku on poikkeuksellinen, sillä vaikka euroalueella lähes koko asuntolainakanta on kiinteällä korolla, on Suomessa asuntolainat perinteisesti sidottu lyhyisiin euribor-korkoihin. – Tämä maamme erityispiirre on tuottanut monelle asiakkaallemme harmaita hiuksia viime vuosina. Asiakkaamme seuraavat eurooppalaista tapaa, jossa maksettava korko ei muutu laina-aikana. Tämä tuo uudenlaista ennustettavuutta oman talouden hoitoon, Halttunen jatkaa.

Asuntokaupan alkuvuosi vielä rauhallinen 
 
Jyvässeudun (Jyväskylä, Muurame, Laukaa) käytettyjen asuntojen kauppamäärä ei ole lähtenyt nousuun vielä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, kun kauppamääriä verrataan edellisen vuoden vastaavaan nihkeään jaksoon. Koko toimialan kauppamäärän muutos on -0,6 prosenttia. Rivitalokauppa on piristynyt 7,6 prosenttia ja omakotitalokauppaakin on tehty hienoisesti enemmän 1,4 prosentin tasoisesti. 
 
– Vaikka potentiaalisten ostaja-asiakkaiden liikenne asuntoportaaleissa on kasvanut edellisestä vuodesta 40 prosenttia, ostopäätöksiin saakka ei kiinnostus ole vielä laajemmin yltänyt. Useat asunnon omistajat ovat myös odottaneet oman asunnon myyntiin laittamista, koska markkinoilta ei ole välttämättä löytynyt tilalle sopivaa asuntoa (nolla-asunnon loukku).  Kevättä kohden mentäessä on tarjontatilanteessa tapahtunut pientä perinteisesti kevätsesonkiinkin liittyvää piristymistä, mikä tulee lisäämään kauppamääriä, kertoo toimitusjohtaja Janne Särkkä OP Kodista. 
 
Talvella oli uudistuotannossa, erityisesti uusien rivitalokotien kysynnässä, nähtävissä edelleen varovaista piristymistä, mikä on johtanut keväällä tehtyihin hankkeiden aloituspäätöksiin.  – Uudistuotannon kauppamäärät eivät pääse kuitenkaan selvästi lähiaikoina kasvamaan, sillä tarjonnan kokonaismäärä on Jyvässeudulla edelleen todella rajallinen ja uusien hankkeiden ja varsinkin kerrostalojen aloituspäätökset vievät oman aikansa, toteaa Särkkä.
 
OP Koti Keski-Suomi on vahvistanut markkinaosuuttaan niin Jyvässeudulla kuin koko toimialueellaankin Keski-Suomessa. Yrityksen kauppamäärä on kasvanut Jyvässeudulla alkuvuonna 16,3 prosenttia ja käytettyjen asuntojen markkinaosuus on noussut samalla vahvasti ollen ensimmäisellä vuosineljänneksellä 27,7 prosenttia. Erityisen vahvaa kasvua on saavutettu rivitalokaupassa, jossa alkuvuoden kasvu on 27,8 prosenttia. Suurin markkinaosuus yrityksellä on kerrostalokaupassa, joka on alkuvuoden osalta 32,5 prosenttia.

Yritysrahoituksessa valoa tunnelin päässä
 
– Kohonneet korkokustannukset ja talouden ajautuminen taantumaan vaikutti viime vuonna voimakkaasti yritysrahoituksen kysyntään ja varsinkin loppuvuoden kysyntä oli hyvin vaisu. Kuluvan vuoden alku näyttää kuitenkin jo hieman valoisammalta ja kysyntä on jonkin verran elpynyt. Toki tämä on toimialakohtaista ja esimerkiksi asuinrakentaminen tuntuu olevan vielä aika jäissä, kertoo pankinjohtaja Juhana Jacksén. 
 
Voimakkaammin kysynnän muutos näkyy varsinaisten yritysten luotoissa, jossa luottokannan kasvu vuoden alusta oli 2,3 prosenttia. As Oy luottojen luottokannan kehitys on säilynyt edelleen negatiivisena. Myös maatalousyritysten ja julkishallinnon osalta luottokanta on edelleen supistunut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kaiken kaikkiaan koko yritysluottokannan kehitys pysyi kuitenkin positiivisena ja luottokanta kasvoi 0,1 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. 
 
Yritystalletusten osalta suurilla julkisyhteisötalletuksilla on melko suuri vaikutus talletuskannan kehitykseen, ja ne aiheuttavat kuukausittain suurta heiluntaa talletuskantaan. Vuoden periodilla yritystalletuskanta on supistunut 162 miljoonaa, mutta kuluvan kvartaalin lopulla talletuskanta on kääntynyt hienoiseen kasvuun. Joidenkin yritysasiakkaiden maksukäyttäytyminen on taantuman takia koetuksella, maksuhäiriöt ja maksuviiveet ovat lisääntymään päin. Myös velkojen uudelleenjärjestelyt ja konkurssit tuntuvat lisääntyneen viime vuodesta. 

Varallisuudenhoidon liiketoiminnassa räjähtävä startti
 
Vuosi 2023 oli monilla tavoin varallisuudenhoidon liiketoiminnassa ennätysvuosi. – Kuluvan vuoden ensimmäinen neljännes näyttää kuitenkin jopa viime vuoden starttia paremmalta. Sijoitustuotteiden bruttomyynti ylsi ensimmäisellä neljänneksellä 61,6 miljoonaan euroon. Nettomyyntiä tästä jäi ennätykselliset 34,2 miljoonaa euroa. Tästä OP Privaten osuus oli 22,6 miljoonaa.  Suosituimpia tuotteita olivat viime vuoden tavoin korkorahastot ja strukturoidut tuotteet, Juhana Jacksén toteaa.  
 
Kantaluvut kehittyivät tämän myötä varsin positiivisesti, rahastojen markkina-arvon muutos oli ensimmäisellä neljänneksellä 7,8 prosenttia ja sijoitussidonnaisten vakuutusten 5,3 prosenttia. Rahastokannan markkina-arvo oli kvartaalin lopussa 619,2 miljoonaa euroa ja sijoitusvakuutusten 651,3 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan varallisuudenhoidon volyymi kvartaalin lopussa oli 1,95 miljardia euroa.

Tulevaisuuden näkymät
 
Taloudelliseen ympäristöön liittyy useita epävarmuustekijöitä. Arvioimme pankin liiketuloksen säilyvän kuluvana vuonna hyvällä tasolla Ilman merkittäviä ulkopuolisia shokkeja.