OP Keski-Suomi tulos Q2 2019: toimintojen uudistaminen etenee suunnitellusti

  • Omistaja-asiakkaiden määrä kasvaa erinomaista vauhtia. Omistaja-asiakkaiden määrä kesäkuun lopussa oli 75 415 omistaja-asiakasta, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 5,7 prosenttia. 
  • OP Keski-Suomi maksoi maakuntaan tammi-kesäkuun tuloksesta omistaja-asiakkailleen noin 4,5 milj. euroa OP-bonuksia. Lisäksi pankin tuloksestaan maksamat verot jäävät Keski-Suomeen. 
  • Kesäkuun kokonaisliikevoitto säilyi hyvällä tasolla, vaikka se laski ennakoidusti 13,9 milj. euroon (14,3 milj. euroa). Myös vertailukelpoinen liikevoitto laski ollen 13,7 milj. euroa (15,5 milj. euroa). Vertailukelpoisen liikevoiton muutos johtuu uudistuneen kirjauskäytännön mukaisesti tehtyjen arvonalentumiskirjausten kasvusta. Toteutuneet luottotappiot olivat katsauskaudella 0,4 milj. euroa (0,1 milj. euroa)
  • Pankin vakavaraisuutta mittaava CET 1- vakavaraisuus oli edelleen vahva 36,6 prosenttia. Suhdeluku laski edellisvuodesta asuntoluottojen riskipainotuksen muutoksesta johtuen, joten se ei ole tästä syystä täysin vertailukelpoinen.
  • Olemme edenneet toimintojemme uudelleenorganisoinnissa suunnitellusti. Toimintamallimme uudistuksen yhteydessä panostamme myös henkilöstön osaamisen kehittämiseen normaalivuosia enemmän. Omistaja-asiakasmäärän kehitys on jatkunut vahvana ja pankkitoiminnan volyymien kehitys on suhdanne huomioiden ollut tyydyttävää. Asiakasliiketoiminnan kannattavuuden ylläpitäminen on selvästi aikaisempaa vaikeampaa nykyisessä toimintaympäristössä, kertoo toimitusjohtaja Pasi Sorri.

Asuntolainakysynnässä pientä hiipumista
Asuntolainakysyntä oli tammi-kesäkuussa 10 prosenttia vähäisempää edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden. Asuntolainakanta kasvoi kuitenkin 20 prosenttia valtakunnallista markkinakasvua enemmän. Uusissa asuntolainoissa korkosuojaus otettiin 35 prosenttiin lainoista ja joka kolmannen asuntolainan takaisinmaksu turvattiin vakuutuksella.

Asuntosäästämisen taso jatkuu edelleen hyvällä tasolla. Asp-säästöt kasvoivat 20 prosentin vauhtia. Säästöistä hoituu joku päivä lähes 2000 asunnon omarahoitusosuus. 

Korttipuolella asiakkaat ovat liittäneet pankkikortteihinsa käyttövaraa ennätysvauhtia. Myös mobiiliasiointi kasvaa nousujohteisesti. OP-mobiilin käyttäjämäärässä on ollut voimakasta kasvua. 

Jyvässeudun asuntomarkkinassa ei kasvua
Jyvässeudun käytetyn asunnon markkina ei ole kasvanut alkuvuoden aikana. Kauppamäärän kehitys on koko toimialalla lievästi laskussa ollen -1,7 prosenttia. Paras kehitys on ollut omakotitalokaupassa, mikä on kasvanut 7,6 prosenttia. OP Koti Keski-Suomi on alkuvuonna menestynyt parhaiten kerrostalokaupassa, jossa yrityksen markkinaosuus on 29,2 prosenttia.  Asuntojen hintakehitys on ollut Jyväskylässä laskeva, sillä kaikkien asunto-osakkeiden vuosimuutos viimeisellä vuosineljänneksellä on - 2,3 prosenttia.

Varallisuudenhoidon palveluilla menestyksekäs alkuvuosi
Sijoitustuotteiden kysyntä on säilynyt vahvana koko alkuvuoden. Erityisesti riskillisten omaisuuslajien ja vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kysyntä on ollut voimakasta korkotason pysyessä edelleen poikkeuksellisen matalana. Rahastojen markkina-arvon muutos oli alkuvuoden aikana 9,6 prosenttia ja sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen 8,6 prosenttia. Rahastojen markkina-arvon 12 kuukauden kehityksessä näkyy vielä viime vuoden lopun voimakas korjausliike 12 kk:n kasvun ollessa 2,5 prosenttia. Sijoitussidonnaisten vakuutusten markkina-arvo on kehittynyt 12 kk:n aikana 3,3 prosenttia.  OP Privaten hallinnoimat varat ovat kasvaneet vuoden alusta 13 prosenttia nousten n. 622,4 milj. euroon.   

Hidastuva talouskasvu hiljentänyt yritysrahoituksen kysyntää
Yritysten rahoitusvolyymien kasvu on tasaantunut ja hidastuva talouskasvu näkyy yritysrahoituksen kysynnässä. Yritysten talletukset sen sijaan ovat kasvaneet edelleen tasaisesti.  Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden yritysluottokanta laski 1,2 prosenttia. Luottokannan kehitykseen vaikuttivat hiipuneen investointikysynnän lisäksi myös luottokantaan kohdistuneet poikkeukselliset lyhennykset. Yritysten talletukset kasvoivat alkuvuonna edelleen, kasvun ollessa 3,5 prosenttia. Yritysten luottosopimusten korkosuojauskysyntä on pysynyt hyvänä. Pankki ennakoi rahoituskysynnän seuraavan yleistä suhdannetta ja hiljenevän kuluvan vuoden aikana jonkin verran.

Arvio kuluvasta vuodesta
Arviona kuluvasta vuodesta toimitusjohtaja Sorri kommentoi, että pitkään matalana jatkunut korkotaso, taloudellisen kasvun selvä hiipuminen, kiristyvä kilpailu ja toimialan vaatimien tietojärjestelmäinvestointien kustannukset luovat aikaisempaa merkittävämmän haasteen kannattavuuden ylläpitämiseen.

Volyymit ja avainluvut 1-6/2019