Kupit

OP Keski-Suomi tulos Q3 2019: henkilöstön hyvä työpanos kannatteli tulostasoa

  • Pankkien toimintaympäristö on tällä hetkellä poikkeuksellisen haasteellinen. Henkilöstön tekemä hyvä myynnillinen suoritus kannatteli liiketoimintaa. 
  • Syyskuun kokonaisliikevoitto laski hieman ennakoidusti ollen 16,9 milj. euroa (17,3 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto oli noin 16,6 milj. euroa (19,7 milj. euroa). Vertailukelpoisen liikevoiton alenemisen keskeisimmät syyt johtuvat uuden kirjauskäytännön mukaisista arvonalentumiskirjauksista, ICT- sekä sääntelykulujen kasvusta. 
  • Ohjauskorkojen negatiivisuus näkyy yhä vahvempina pankkisektorin haasteina. Tämä on johtanut negatiivisten talletuskorkojen käyttöönottoon joidenkin asiakasryhmien suurten talletusten osalta.
  •  Omistaja-asiakkaiden määrä jatkoi kasvuaan ollen syyskuun lopussa 76 480 omistaja-asiakasta. Kasvua edelliseen vuoteen 5,5 prosenttia. OP Keski-Suomi maksoi tammi-syyskuun tuloksesta omistaja-asiakkailleen noin 6,8 milj. euroa OP-bonuksia. Lisäksi pankin maksamat yhteisöverot jäävät Keski-Suomeen. 
  • Pankin vakavaraisuutta mittaava CET 1- vakavaraisuus on edelleen vahva 36,3 prosenttia. Suhdeluku laski edellisvuodesta asuntoluottojen riskipainotuksen muutoksesta johtuen, ja ei ole tältä osin täysin vertailukelpoinen.
  • Vuodenvaihteen jälkeen pankki avaa uuden omistaja-asiakkaille tarkoitetun palvelun. Omistaja-asiakaspalveluiden piiriin tulee tässä vaiheessa noin 50 000 asiakasta. Uuden omistaja-asiakaspalvelun avulla kykenemme tarjoamaan erityispalveluita koko toimialueellemme ja myös sen ulkopuolella asuville asiakkaillemme. Pankin asiakkaista jo noin 21 prosenttia asuu toimialueen ulkopuolella, eivätkä he käytä fyysisiä toimipisteitä lainkaan asiointiinsa. Omistaja-asiakaspalveluissa jokainen saa oman yhteyshenkilön ja tapaamiset hoidetaan pääsääntöisesti puhelimitse tai verkossa. Ajan varaamalla omaa yhteyshenkilöä voi tarvittaessa tavata myös kasvokkain.
  • Aktiivisesti OP-Mobiilia käyttävien asiakkaiden määrä kasvaa kovaa vauhtia. Mobiilikäyttäjiä on nyt 40 000 ja käyttäjämäärän kasvu 21 prosenttia.

Asuntolainakysyntä piristynyt loppuvuotta kohti

Asuntolainakysyntä piristyi kesällä ja jatkuu edelleen aiempien vuosien vireään tahtiin vaisumman alkuvuoden jälkeen. Joka kolmanteen lainaan otetaan korkosuoja ja perheen taloudellista asemaa turvataan lainan takaisinmaksuturvalla. Korkosuojausvaihtoehdoissa tarjoamme korkokaton lisäksi aiempaa pidemmän kiinteän koron ratkaisun.

Myös ASP-säästäminen kasvaa hyvää edelleen, vaikka tuoreiden tietojen mukaan nuorista yhä isompi osa asuu muussa kuin omistusasunnossa.

Asiakkaat varautuvat taloutensa mahdollisiin yllättäviin menoihin: uusien luottokorttien määrä on lähes 100 prosentin kasvussa ja asiakkaiden keskimääräinen käyttövara kasvaa yli 30 prosentin vauhtia.

Jyvässeudun asuntomarkkinassa positiivinen vaihe

Jyvässeudun käytetyn asunnon markkina on ollut myötätuulessa, kun tammi-syyskuun kauppamäärät ovat vahvistuneet 5,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vahvinta kehitys on ollut omakotitalokaupassa, mikä on kasvanut 8,1 prosenttia. Kerrostalo- ja rivitalokaupan kauppamäärien kehitys on myös selvästi positiivinen.  OP Koti Keski-Suomi on menestynyt parhaiten kerrostalokaupassa, jossa yrityksen markkinaosuus on 29,8 prosenttia.  OP Koti Keski-Suomi on panostamassa vahvasti asuntokaupan ja toimitilavälityksen lisäksi vuokra-asuntopalveluun, jossa yritys tavoittelee jatkossa myös markkinajohtajan asemaa toimialueellaan. Syksyllä avatun uuden vuokra-asuntopalvelun alku on ollut rohkaisevan vilkas.

Varallisuudenhoidossa hyvä vauhti jatkuu OP Privaten vedolla

Sijoitustuotteiden kysyntä on säilynyt edelleen vahvana koko kuluvan vuoden ajan. Poikkeuksellisen matalan korkotason johdosta kysyntä on painottunut riskillisten omaisuuslajeihin ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Rahastojen markkina-arvon muutos oli alkuvuoden aikana noin 14,0 prosenttia ja sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen 10,4 prosenttia. Rahastojen markkina-arvon 12 kuukauden kehityksessä näkyy vielä viime vuoden lopun voimakas korjausliike, 12 kk kasvun ollessa 4,7 prosenttia. Sijoitussidonnaisten vakuutusten markkina-arvo on kehittynyt 12 kk aikana 2,6 prosenttia.  OP Privaten hallinnoimat varat ovat kasvaneet voimakkaasti vuoden alusta, kasvun ollessa 23,6 prosenttia. OP Privaten hallinnoimien varojen volyymi on noussut noin 721 miljoonaan euroon.

Yritysten rahoituskysyntä hiljentymään päin

Yritysten rahoituskysyntä on tasaantunut viime vuodesta ja painottunut kuluvana vuonna pääosin erilaisiin kiinteistö- ja rakentamishankkeisiin. Suurin tekijä yritysrahoituksen kannan supistumiseen on ollut viimeisen vuoden aikana tapahtuneet yksittäiset isot yrityslainojen poismaksut. Yritysten talletukset sen sijaan ovat kasvaneet edelleen tasaisesti.  OP Keski-Suomen yritysrahoitus laski vuoden alusta 2,1 prosenttia ollen 473 milj. euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden yritysluotot laskivat 2,6 prosenttia. Yritysten talletukset kasvoivat alkuvuonna edelleen, kasvun ollessa 3,5 prosenttia. Yritysten luottosopimusten korkosuojauskysyntä on pysynyt hyvänä ja myös kiinteäkorkoisia lainoja on myönnetty aiempaa huomattavasti enemmän. Kuluvan vuoden osalta pankki ennakoi rahoituskysynnän seuraavan yleistä suhdannetta ja hiljenevän jonkin verran.

Havainnot ja arviot kuluvasta vuodesta

Keskuspankkien negatiiviseksi painama korkotaso, taloudellisen kasvun selvä hiipuminen, kiristynyt kilpailu ja toimialan kulukehitys luovat todella merkittävän haasteen kannattavuuden ylläpitämiseen tulevaisuudessa.

Volyymit ja avainluvut 1-9/2019