OP Keski-Suomi tulos 1-9/2021: Asiakasliiketoiminnan tulos oli ennakoitua vahvempi

  • OP Keski-Suomen tammi-syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto oli ennakoitua parempi ollen noin 16,9 milj. euroa (15,8 milj. euroa). Arvonalentumiset olivat arvioitua matalammalla tasolla. Tuottoerät kasvoivat edellisvuodesta ja olemme onnistuneet kokonaiskulujen hallinnassa.
  • Asuntolainahakemusten määrä on tasaantunut, mutta kysyntä on edelleen vilkasta. Lainoja suojataan koron nousua ennakoiden. 
  • Tilankäytön tehostamiseen liittyvä remontti pankin pääkonttorilla Forumin kauppakeskuksessa jatkuu. Tarve perusparannuskorjauksille on osoittautunut ennakoitua suuremmaksi.
  • OP Keski-Suomen edustajiston vaalit pidetään 4.-17.11. Ehdokkaita vaaleissa on 181, joista 60 edustajaa valitaan uuteen edustajistoon. Ehdokkaista 75 prosenttia on ensikertalaisia. 

Asuntolainakysyntä edelleen vilkasta, lainoja suojataan aktiivisesti

– Asuntolainahakemusten määrä on tasaantunut kesän jälkeen noin 5-10 prosenttia edellisen vuoden tason yläpuolelle alkuvuoden 30-40 prosentin kasvun sijaan. Vertailukauden kysyntä vuosi sitten oli jo korkealla eli edelleen asiakkaat hakevat erittäin vilkkaasti asuntolainoja. Sopivista ostokohteista on kuitenkin pulaa. Kolme kuukautta voimassa olevia luottopäätöksiä uusitaan, koska asiakkaat eivät löydä haluamaansa ostettavaa kohdetta luottopäätöksen voimassaoloaikana, kertoo pankinjohtaja Pasi Eronen

Asuntomarkkinoilla on edelleen pulaa 2000-luvun perheasunnoista, omakotitaloista ja isoista rivitaloasunnoista. Omakotitalon rakentamiseen haetaan nyt edellisiin hiljaisiin vuosiin nähden yli 50 prosenttia enemmän rahoitusta. Vuonna 2022 on lähdössä liikkeelle paljon rakennushankkeita, jos haluttuja tontteja löytyy. 

Keskustelu inflaation heräämisestä ja korkojen noususta on aktivoinut asiakkaita suojaamaan asuntolainojaan. Noin 40 prosenttia uusista asuntolainoista suojataan joko korkokatolla tai kiinteällä korolla. Säästäminen asuntolainan kyljessä lisääntyy yhtenä suojaustapana ja vaurastumisen haun välineenä.

Oman asunnon remontointia on edelleen paljon alueilla, joissa asuntokaupan odotetaan käyvän. Myös sijoitusasuntorahoituksen kysyntä on lisääntynyt. Yleistä on, että asunnonvaihtaja pyrkii jättämään vanhan asuntonsa sijoitusasunnoksi. 

Opintolainat ovat kasvaneet viime vuosina kovaa vauhtia opintotukiuudistuksen jälkeen. Kasvu on edelleen kiihtyvää, kun opiskelijoiden osa-aikatyömahdollisuudet ovat olleet heikompia koronan vuoksi.

Vuosi 2021 ollut vilkas asuntokaupan vuosi Jyvässeudulla

– Asuntokauppa on menestynyt hyvin koko korona-ajan ja vuosi 2021 on ollut vielä edellistäkin vuotta vilkkaampi. Käytettyjen asuntojen kauppa on ollut kasvussa Jyvässeudulla (Jyväskylä, Muurame ja Laukaa) tammi-syyskuussa. Toimialan kauppamäärä kasvoi 18,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden. Kaikkien asuntotyyppien kasvu on ollut vahvaa kasvun ollessa 23,1 prosenttia, omakotitalokaupassa kasvua on ollut eniten, kommentoi toimitusjohtaja Janne Särkkä OP Koti Keski-Suomesta.  

OP Koti Keski-Suomi on menestynyt alkuvuonna erityisesti juuri omakotitalokaupassa, kasvun
ollessa 30,4 prosenttia. Ääneseudulla kauppa on käynyt koko toimialalla myös erittäin vilkkaasti, sillä kasvua on peräti 45,3 prosenttia. 

Kesämökkikaupan kasvu on hienoisesti rauhoittunut, sillä Keski-Suomessa on tehty mökkikauppoja 6,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. OP Koti Keski-Suomen mökkikauppojen kasvu on ollut 18,0 prosenttia. 

Uudistuotannon kappamäärät ovat alkuvuoden osalta edellisen vuoden tasolla. Uudistuotannon osalta on reagoitu nopeasti ennustettua parempaan taloustilanteeseen ja erilaisia hankeaihioita on vireillä runsaasti.

Yritysluottojen kysyntä vahvaa koko alkuvuoden 

– Yritysasiakkaiden luottokysyntä on ollut hyvällä tasolla koko kuluvan vuoden, ja OP Keski-Suomen yritysluottokanta on kasvanut tasaisesti. Erityisen voimakasta kysyntä on ollut erilaisiin kiinteistöhankkeisiin. Myös investointeja, sekä rakentamis- ja korjausrakentamishankkeita on rahoitettu paljon, kertoo pankinjohtaja Juhana Jacksén. 

Yritysluottoja on syyskuun loppuun mennessä myönnetty 131 milj. euroa ja luottokanta on kasvanut kuluvan vuoden aikana 4,8 prosenttia. Yritysten talletuskanta on kääntynyt kesän jälkeen laskuun ja on supistunut 104 milj. euroa ollen syyskuun lopussa 587,6 milj. euroa. Kasvavat inflaatioluvut ja siitä joh-tuvat spekulaatiot mahdollisesti nousevasta korkotasosta ovat edelleen lisänneet kiinteäkorkoisten lainojen ja korkosuojausten kysyntää. 

Varallisuudenhoidon liiketoiminta jatkaa voimakkaalla kasvu-uralla 

Tunnelma sijoitusmarkkinoilla on säilynyt varsin positiivisena koko vuoden ja eri omaisuuslajien tuotot ovat pysyneet vahvana koko alkuvuoden. Maailmantalouden kasvun vahvistuminen Covid-kriisin shokin jälkeen ja matalana säilynyt korkotaso ovat edelleen antaneet tukea osakekurssien vahvistumiselle.

Varallisuudenhoidon liiketoiminta kehittyi myönteisesti ja markkinanousu tuki rahasto- ja sijoitusvakuutustuotteiden kysyntää.  Rahastojen markkina-arvon muutos on ollut kuluvan vuoden aikana 31,8 prosenttia ja sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen 10,9 prosenttia. Rahastojen markkina-arvon 12 kuukauden kehitys kasvoi kaikkien aikojen ennätykseensä kasvun ollessa 48,2 prosenttia. Sijoitussi-donnaisten vakuutusten markkina-arvo on kehittynyt myös voimakkaasti 12 kk kasvun ollessa 18,8 prosenttia. 

OP Keski-Suomen hallinnoimien rahastojen ja sijoitusvakuutusten määrä nousi ennätykselliseen 1 202 milj. euroon.  OP Privaten hallinnoimat varat ovat kasvaneet kuluvana vuonna 15,3 prosenttia nousten 1 120, 3 milj. euroon. 

Kauppakadun pääkonttorin remontti 

Tilankäytön tehostamiseen liittyvä remontti pankin pääkonttorilla Forumin kauppakeskuksessa jatkuu. Perusparannuskorjaustarve on osoittautunut ennakoitua hieman suuremmaksi aiheuttaen aikatauluviiveitä ja kustannusten kasvua. Lisäksi joitain korjattavaksi suunniteltuja alueita uudistetaan kokonaan. Entisessä pankkisalissa toimintansa aloittava ravintola Taco Bell avaa suunnitelman mukaisesti marraskuun lopussa. OP Koti Keski-Suomen uusi asuntopalvelukeskus aloittaa vuoden 2022 alussa. 

Mittavan remontin tavoitteena on luoda keskustaan houkutteleva, viihtyisä kauppakeskus. Kysyntä tiloille on ollut kova, ja uusittujen tilojen vuokrausaste lähentelee jo 100 prosenttia.

Havainnot ja arviot kuluvasta vuodesta ja tulevasta

Arvioimme pankin liikevoittotason muodostuvan tänä vuonna ennakoitua paremmaksi. Pandemian kehityskululla tulee edelleen olemaan vaikutuksia tulevaan talouskehitykseen. Myös materiaaleihin ja komponentteihin liittyvät saatavuushaasteet vaikuttavat tuotantoketjujen toimintaan.

Volyymit ja avainluvut 1-9 2021