OP Keski-Suomi tulos 2019: 80 000 omistaja-asiakkaan määrä rikki vuoden viimeisenä päivänä

  • Pankin omistaja-asiakasmäärän kasvu jatkui vahvana. Vuoden lopussa omistaja-asiakasmäärämme ylitti 80 000 asiakkaan rajapyykin määrän ollessa 80 119 asiakasta. Kasvua edelliseen vuoteen on 5,0 prosenttia.
  • OP Keski-Suomi maksoi maakuntaan tammi-joulukuun tuloksesta omistaja-asiakkailleen noin 9,4 milj. euroa OP-bonuksia. Pankin tilikauden tulos jää vahvistamaan pankin vakavaraisuutta ja luomaan rahoituskykyä uusien asunto- ja yritysluottojen myöntämiseksi. Lisäksi pankin tuloksestaan maksamat verot jäävät Keski-Suomeen.
  • Vuoden 2019 kokonaisliikevoitto oli 21,7 milj. euroa (18,9 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto oli noin 21,2 milj. euroa (19,5 milj. euroa). Liikevoitto oli tavoitetta selvästi parempi erityisesti purkautuneista arvonalentumisista johtuen. Henkilöstömme on myös tehnyt erinomaista myynnillistä työtä erittäin haastavassa toimintaympäristössä.
  • Pankin vakavaraisuutta mittaava CET 1- vakavaraisuus on edelleen vahva 36,6 prosenttia, vaikka suunta verrattuna edelliseen vuoteen olikin laskeva. Tämä johtui asuntoluottojen riskipainojen muutoksesta.
  • Maakuntapankin laajentuminen toteutui, kun OP Pihtiputaan yhdistyminen OP Keski-Suomeen tapahtui onnistuneesti 1.11.2019.
  • Vuoden 2019 aikana pankissa on tehty useita isoja muutoksia liittyen organisaatiorakenteeseen, pankin toimintamalliin sekä henkilöstön rooleihin.

Asuntolainakysyntä edellisvuoden tasolla

Alkuvuodesta 2019 asuntolainakysyntä oli edellistä vuotta heikompaa, mutta nousi vuoden edetessä vuoden 2018 tasolle. Joka kolmannen asuntolainan korkotaso on suojattu ja asiakkaat ovat loppuvuoden aikana suojanneet lainoja pidemmälle ajalle. Suojausajat voivat olla jopa kaksinkertaisia. Myös joka kolmannen asuntolainan turvana on lainan takaisinmaksuturva-vakuutus.

Vaikka vuoden 2019 aikana julkisuudessa käytiin keskustelua ensiasunnon ostajien määrän vähentymisestä ja nuorten asumismuodon toiveista, ensiasunnon ostamiseen tähtäävät asp-säästöt kasvavat edelleen lähes 30 prosentin vauhdilla. Säästäjä-omistajamme ovat jossain vaiheessa valmiit ostamaan 2500-3000 asuntoa.

Asiakkaat haluavat helppoa, sujuvaa ja nopeaa finanssiasioittensa hoitoa 24/7. Noin 8000 asiakasta otti OP-mobiilin aktiiviseen käyttöön vuoden aikana ja noin 60 prosenttia täysi-ikäisistä varsinaisista asiakkaistamme käyttää mobiilipalveluita. 

Jyvässeudun asuntomarkkinoilla hyvä vuosi

Jyvässeudun käytetyn asunnon markkinat olivat vuonna 2019 vahvalla kasvu-uralla, sillä välittäjien tekemät kauppamäärät vahvistuivat 7,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kaikkien asuntotyyppien kehitys oli positiivista. Suurin nousu oli rivitalokaupassa, joka kasvoi 11,3 prosenttia. Toimialueensa asuntokaupan markkinajohtaja OP Koti Keski-Suomi menestyi parhaiten kerrostalokaupassa, jossa yrityksen markkinaosuus on 28,5 prosenttia.  OP Koti Keski-Suomi panostaa edelleen lisää asuntokaupan ohessa vuokra-asuntopalveluun, johon palkataan lisäresursseja. 

Varallisuudenhoidossa kokonaisuudessaan menestyksekäs vuosi

Vuosi 2019 oli sijoittajan kannalta tuottoisa. Osakekurssit nousivat vuoden aikana voimakkaasti ja myös muiden omaisuuslajien osalta vuosi 2019 tarjosi tasaista tuottoa. Poliittiset epävarmuudet, kuten kauppasota ja Brexit varjostivat edelleen maailmantaloutta ja talouskasvuennusteita laskettiin hiljalleen vuoden loppua kohti. Edellä mainittuja enemmän osakekursseihin vaikutti kuitenkin keskuspankkipolitiikka ja varmuus siitä, että korot pysyvät poikkeuksellisen matalana edelleen lähitulevaisuudessa. Vuoden loppupuolelle ennustettu korkojen nousu jäi toteutumatta ja jo keväällä markkinoille oli selvää, että korot eivät nouse toistaiseksi. 

OP Keski-Suomessa rahastojen ja sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen kysyntä oli erittäin hyvää. Rahastojen markkina-arvo kohosi vuoden aikana 22,0 prosenttia ja sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen 12,1 prosenttia. OP Privatessa sijoitustuotteiden kauppa kävi erityisen voimakkaasti ja hoidossa olevan varallisuuden määrä kasvoi vuoden aikana 31,3 prosenttia ollen vuoden lopussa noin 767 milj. euroa.

Yritysliiketoiminnassa fokus yritysten kokonaisvaltaisessa palvelussa

Yritysliiketoiminnan osalta pyrimme entistä parempaan asiakaskokemukseen ja laajentamaan palvelutarjoomaa yritysasiakkaillemme. OP Keski-Suomen ja Pohjola Vakuutuksen yhteisten yritysasiakkaiden määrä nousi tämän johdosta 12,6 prosenttia. Myös OP Rahoitusyhtiön tuotteiden kysyntä oli kuluvan vuoden aikana varsin hyvää.  

Yritysten uusluotonannon- ja talletusvolyymien osalta vuosi oli tasainen ja suurin rahoituskysyntä ja talletuskasvu lienee takanapäin. Vuoden 2019 aikana yritysluottoja maksettiin pois myös poikkeuksellisen runsaasti, joka johtuu pääosin kyseisten yritysten hyvästä kassatilanteesta.  OP Keski-Suomen yritysrahoituksen volyymi laski 2,5 prosenttia vuoden alusta ollen 488 milj. euroa. Vaikka uusluotonanto säilyi kohtuullisena, suuret yrityslainojen poismaksut johtivat yritysluottokannan negatiiviseen kehitykseen.  Yritysten talletukset kasvoivat edelleen jonkin verran, kasvun ollessa 1,3 prosenttia. Yritysten luottosopimusten korkosuojauksien ja kiinteäkorkoisten yrityslainojen kysyntä jatkui voimakkaana. Erityisesti julkisyhteisöjen korkosuojausratkaisuiden osalta vuosi oli menestyksekäs. 

Yhteisöllistä roolia toteutetaan monin tavoin

Vuonna 2019 pankki tuki urheiluseuroja, yhdistyksiä ja muita vastaavia tahoja kumppanuussopimusten ja yhteisöllisen roolin mukaisten hankkeiden kautta yli 180 000 eurolla. Kumppanuussopimuksissamme painoarvo oli lasten ja nuorten liikkumisen tukemisella. Suurimmat yhteisölliset lahjoitukset vuonna 2019 menivät Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:lle ja Pesäpuu ry:lle. Merkittävin yhteiskuntavastuu-kampanja oli keskisuomalaisten yhdistysten kanssa yhteistyössä toteutettu nuorten kesätyökampanja, Kesäduuni OP:n piikkiin, jonka avulla 75 nuorta työllistyi yhdistyksissä. Lisäksi järjestimme useita kampanjoita ja tilaisuuksia vähävaraisten perheiden lapsille kuten heinäkuussa tapahtuvan reppukeräyksen yhdessä Hope ry:n kanssa. Vahvistimme myös eri tavoin lasten ja nuorten taloustaitojen kehittymistä pitämällä koululuentoja ja kutsumalla koululaisia pankkivierailuille. Senioreille pidimme useita sähköisiin pankkipalveluihin liittyviä tilaisuuksia.

Havainnot ja arviot kuluvasta vuodesta

Yhä negatiivisemmaksi painunut korkotaso, sääntelyn ja ICT:n aiheuttamat kustannuspaineet vaikeuttavat asiakasliiketoiminnan kannattavuuden ylläpitämistä. Arvioimme tuloksen jäävän aikaisempaa vuotta alhaisemmaksi.

Volyymit ja avainluvut 2019