Kutsu Korpilahden Osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen 11.3.2021

Korpilahden Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pide­tään 11.3.2021 klo 18.00 Korpilahden Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Martinpolku 23, 41800 Korpilahti.

Hallituksen seuraavat päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin (jäljempänä Poikkeuslaki).

Hallitus on 22.2.2021 kokouksessaan päättänyt

  • asettaa määräpäivän 5.3.2021 klo 15.00, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokouk­seen osallistumisestaan sekä siitä, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Suoraan Poikkeuslain nojalla yksi asiamies voi valtakirjalla edustaa enintään kolmea (3) jäsentä. Kokouk­sessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

MikäIi haluatte osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai valtakirjalla asiamiehen edustamana, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille viimeistään 5.3.2021 klo 15.00 puhelinnumeroon 040 173 0880. Ennakkoilmoit­tautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Jos olette osallistumassa kokoukseen

  • valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme ilmoittautumaan puhelimitse numeroon 040 173 0880 sekä toimittamaan kirjallisen ja päivätyn valtakirjan osuuspankille sähköpostitse viimeistään 5.3.2021 klo 15.00 osoitteeseen korpilahden@op.fi tai Korpilahden Osuuspankin konttoriin. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli ilmoittautuminen on tehty mutta valtakirjaa ei ale toimitettu pankille ennen kokousta.
  • kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille puhelimitse viimeistään 5.3.2021 klo 15.00 numeroon 040 173 0880.

Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana mahdollisesti voimassa olevia viranomaisten yleisiä kokouksia koskevia määräyksiä sekä hygieniaa ja turvaetäisyyksiä kos­kevia ohjeita noudattaen.

 

Korpilahdella 22.2.2021

KORPILAHDEN OSUUSPANKKI
Hallitus