Ilmoitus Kuhmon Osuuspankin jäsenille

Kuhmon Osuuspankin jäsenille ilmoitetaan, että varsinainen edustajiston kokous pidetään 18.3.2021 klo 18.30 Kuhmon Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Koulukatu 10, 88900 Kuhmo. Edustajiston kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan varsinaiselle edustajiston kokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi Kuhmon Osuuspankin hallituksen ehdotusta sääntöjen muuttamisesta.

Hallituksen seuraavat päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun lakiin (jäljempänä Poikkeuslaki).

Kuhmon Osuuspankin hallitus on 28.1.2021 kokouksessaan asettanut määräpäivän 11.3.2021, johon mennessä edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana.

Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Hallitus on päättänyt, että edustajiston jäsenen on mahdollista osallistua kokoukseen myös tietoliikenneyhteyden avulla.

Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi valtakirjalla edustaa enintään kolmea (3) muuta jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien edustajiston jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen edustajiston jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.