Kutsu Kuortaneen Osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen

Kuortaneen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 27.4.2021 klo 18:00 Kuortaneen Urheiluhotellilla, luentosali 1, osoitteessa Opistotie 1, 63100 KUORTANE.

Hallituksen seuraavat päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin (jäljempänä Poikkeuslaki).

Hallitus on 25.3.2021 kokouksessaan päättänyt

  • asettaa määräpäivän 23.4.2021, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Suoraan Poikkeuslain nojalla yksi asiamies voi valtakirjalla edustaa enintään kolmea (3) jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Mikäli haluatte osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai valtakirjalla asiamiehen edustamana, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille viimeistään 23.4.2021 osoitteeseen kuortaneen@op.fi tai osoitteeseen Keskustie 36, 63100 Kuortane. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Jos olette osallistumassa kokoukseen

  • valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme toimittamaan kirjallisen ja päivätyn valtakirjan osuuspankille sähköpostitse viimeistään 23.4.2021 osoitteeseen kuortaneen@op.fi, tai Kuortaneen Osuuspankin konttoriin. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli valtakirjaa ei ole toimitettu sähköpostitse.
  • kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille sähköpostitse viimeistään 23.4.2021 osoitteeseen kuortaneen@op.fi tai Keskustie 36, 63100 Kuortane.

Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana mahdollisesti voimassa olevia viranomaisten yleisiä kokouksia koskevia määräyksiä sekä hygieniaa ja turvaetäisyyksiä koskevia ohjeita noudattaen.