Toimitusjohtaja Juha Korhonen, varatoimitusjohtaja Pekka Raivisto ja Pohjola Vakuutuksen myyntijohtaja Petra Vainio-Tykkälä

OP Kymenlaakson puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2021

Asuntolainoja nostettu ennätysmäärä

Pankissa nostettiin asuntolainoja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 93,9 miljoonaa euroa, jossa on kasvua peräti 37,9 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Asuntorahoitusmarkkinoiden vilkkaaseen tilanteeseen ovat vaikuttaneet kuluttajien vahvat odotukset sekä oman, että Suomen talouden kehityksestä lähitulevaisuudessa, matala korkotaso, kotitalouksien reaalitulojen kasvu sekä korona-aikana kertyneet säästöt. Korona-aikana suomalaisilla on ollut aikaa miettiä ja toteuttaa haaveita asumisen osalta. Moni asiakas haluaa yhdistää etätyön suomat mahdollisuudet asumisratkaisuissaan, kertoo toimitusjohtaja Juha Korhonen.

Asuntokauppa käy vilkkaana OP Koti Kymenlaaksossa

OP Koti Kymenlaaksossa kaupankäynti on jatkunut vilkkaana, eikä hiipumista ole näkynyt. OP Kodin välittämien asunto- ja kiinteistökauppojen määrä kasvoi 34,5 % verrattuna viime vuoteen. Kaikkia kohteita myydään enemmän kuin ennen korona-aikaa, kertoo varatoimitusjohtaja Pekka Raivisto.

Kymenlaaksolaiset säästävät ja sijoittavat

Pankin asiakasvarat olivat kesäkuun lopussa 2.486 miljoonaa euroa (2.251). Erityisesti rahasto- ja vakuutussäästöt kasvoivat vuodessa 142 miljoonaa euroa. Säästämistä ja sijoittamista harjoittavat kaikenikäiset asiakkaat, liikkeellelähtö on helppoa sähköisiä työvälineitä käyttäen ja myös parantuneet omistaja-asiakkaiden edut ovat vaikuttaneet myönteiseen kehitykseen, kertoo toimitusjohtaja Juha Korhonen.

Liikevoitto edellisen vuoden tasoa

Pankin liikevoitto oli 9,9 miljoonaa euroa (9,8). Saamisten arvonalennukset pienenivät selkeästi ja kulut pysyivät vertailukauden tasolla. Pankin vakavaraisuus (CET1) 43,9 % on erittäin vahva.

OP Ryhmä noudattaa voitonjaossaan Euroopan keskuspankin suositusta, joka on voimassa 30.9.2021 saakka ja koskee Tuotto-osuuksien korkojen maksua vuodelta 2020. EKP tiedotti 23.7.2021, että sen pankkien voitonjakoa rajoittava suositus päättyy syyskuun lopussa 2021. OP Ryhmä valmistautuu vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korkojen maksuun 30.9.2021 jälkeen ja tiedottaa korkojen maksun tarkemmasta aikataulusta myöhemmin syksyllä.

Yhteiskunnan normalisoituessa vahinkomäärät ovat palaamassa normaalille tasolle

Koronapandemian liittyvien rajoitustoimien purku näkyy vahinkovakuutusliiketoiminnassa vahinkomäärien kasvuna lähelle normaalia tasoa.

Ajoneuvokorvauksissa liikenteen ajosuoritteet ovat palanneet vuoden 2019 tasolle, mutta vauriokorjaukset ovat edelleen alle normaalin tason. Myös henkilökorvauksissa sairaanhoitokulut ovat palanneet lähelle normaalia tasoa. Koronapandemia vähensi voimakkaimmin pienten lasten (alle 10 v) lääkärien vastaanottokäyntejä.

Kymenlaakson maakunnassa henkilöasiakkaiden vahinkoja korvattiin tammi-kesäkuussa yhteensä 5,8 miljoonaa euroa, kertoo myyntijohtaja Petra Vainio-Tykkälä Pohjola Vakuutuksesta.

Mökkeilybuumi näkyy vakuutusmyynnissä

Pohjola Vakuutuksen tekemän tutkimuksen mukaan jopa 30 prosenttia suomalaisista suunnitteli mökkilomaa tälle vuodelle. Kiinnostus mökkeilyyn näkyykin mökkivakuutusten myynnissä myös tänä vuonna: mökkivakuutuksia on otettu tammi-kesäkuun aikana 16 % enemmän kuin vuonna 2020 samaan aikaan.

Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan mökkeilystä ovat innostuneet erityisesti nuoret lapsiperheet. Uusia mökkivakuutuksia nuoriin lapsiperheisiin on otettu alkuvuoden aikana jopa 25 % enemmän vuoteen 2020 verrattuna.