OP Kymenlaakson tuloskatsaus 2022

Talouden näkymät

Maailmantalouden kasvunäkymä jatkuu heikkona. Talouden pitää edelleen pystyä sopeutumaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan seuranneeseen energiakriisiin, kiihtyneeseen inflaatioon ja merkittävästi nousseisiin korkoihin. Suomen talouden näköpiirissä ei ole rivakkaa elpymistä.

- Heikkenevä kysyntä ja nousevat palkkakulut vaikuttavat yritysten kannattavuuteen ja sitä kautta työllisyyskehitykseen sekä investointeihin. Myönteistä on kuitenkin, että suurten liittojen palkkaneuvotteluissa on jo saatu sopimusratkaisuja, kertoo toimitusjohtaja Juha Korhonen.

Juhlavuoden teemana vastuullisuus

Pankki vietti viime vuonna 10-vuotisjuhlavuottaan. Juhlavuoden teemana oli vastuullisuus ja kärkinä lasten ja nuorten harrastustoiminta sekä nuorten taloustaitoja edistävät teot. OP Kymenlaakso lahjoitti 50 kesätyöpaikkaa yleishyödyllisissä yhdistyksissä alueen nuorille, palkitsi 10 ympäristön hyväksi tehtyä vastuullisuustekoa ja lisäksi omistaja-asiakkaat ja pankin henkilöstö saivat valita Kaikki hyvä on parasta jaettuna -kampanjan lahjoitusten saajat. Rahalahjoituksia tehtiin lasten ja nuorten mielenterveystyöhön, Ukrainan hyväksi sekä Xamk:n elintarviketekniikan insinöörikoulutuksen järjestämiseksi. Joulun alla lahjoitettiin alueen vähävaraisille lapsiperheille jouluruokakasseja.

- Lahjoitusten kokonaisarvo oli noin 180.000 euroa. Hyvän tuloksen johdosta maksoimme alueelle veroja 2,7 milj. €, kertoo toimitusjohtaja Juha Korhonen.

Yritykset toteuttivat investointeja

Pankin yritysluottokanta kasvoi vuoden alusta 10,3 %, mikä osoittaa, että haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta yritykset toteuttivat investointeja. Alueella toteutui myös ilahduttavan paljon yrityskauppoja, mikä osaltaan siivitti yritysluottokannan kasvua. Toimintaympäristön haasteet näkyivät siten, että rahoituksia myönnettiin aikaisempaa enemmän uusiin lämmitysjärjestelmiin ja raaka-ainehankintoihin.

- Pankkimme yritysasiakkaat ovat suojautuneet melko hyvin koronnousulta erilaisilla korkosuojauksilla, mikä helpottaa uudessa korkoympäristössä yritysten tilanteita. Toisaalta korkosuojausten kysyntä lisääntyi edelleen vuoden 2022 aikana, kertoo pankinjohtaja Henni Seppälä.

Alkuvuoden hyvän talouden vireen jälkeen talouden näkymien heikkeneminen heijastui toisella vuosipuoliskolla erityisesti asuntoluottojen kysyntään. Asuntoluottoja nostettiin noin 26 % vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Laskeva trendi näkyi myös OP Koti Kymenlaakson välitetyissä kaupoissa. Kauppoja tehtiin 375 kpl, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 14,6 %.

Osakemarkkinoilla haastava vuosi

Asiakkaat eivät lopettaneet säästämistä ja sijoittamista haastavassa markkinassa ja säilyttivät rauhallisuutensa.

- Erityisesti asiakkaita kiinnostivat viime vuonna sijoittamisen tuotteista strukturoidut tuotteet, joita pankin asiakkaat valitsivat sijoitussalkkuihinsa selvästi useammin kuin aikaisemmin, kertoo pankinjohtaja Minna Laitonen.

Osakemarkkinoiden haastava vuosi näkyi rahastosijoitusten ja sijoitussidonnaisten vakuutusten arvojen negatiivisena kehityksenä. Vastaavasti pankin talletukset kasvoivat 1,7 %. Pankin asiakasvarat olivat 2.440 milj. €.     

Korkojen nousu kasvatti pankin liikevoittoa

Keväällä alkanut korkojen nousu vahvisti pankin korkokatetta, joka nousi 26,6 %. Pankin tuotoista nettopalkkiotuotot kasvoivat 2,5 %, Pankin liikevoitto oli 20,3 milj. € (14,8). Henkilöasiakkaiden ja yritysten lainanhoitokyky pysyi viime vuonna hyvällä tasolla. Tämä näkyi toteutuneissa ja odotettavissa olevat luottotappioissa, joiden määrä laski edellisestä vuodesta selvästi ja oli suhteutettuna luotto- ja takauskantaan erittäin matalalla tasolla. Pankin omat varat olivat 313,3 milj. € ja vakavaraisuus (CET1) 38,4 %. Vakavaraisuussuhde oli edellisvuotta heikompi johtuen standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason käyttöönotosta vakavaraisuuslaskennassa.

Haminan konttorin peruskorjaus valmistui helmikuussa 2023 ja OP Kymenlaakso on nyt modernisoinut kaikki kolme konttoriaan vuosien 2017-2023 aikana.

- Hyvän kannattavuuden johdosta OP maksaa vuodelta 2023 kertyvät OP-bonukset omistaja-asiakkaille 30 prosentilla korotettuna, kertoo toimitusjohtaja Juha Korhonen.

 

OP Kymenlaakson vuoden 2022 avainlukuja (suluissa vuoden 2021 luvut)

  • Omistaja-asiakkaita 58.639 (58.758)
  • Asiakasvarat 2.440 m€ (2.479 m€)
  • Rahoitustoiminta 1.474 m€ (1.458 m€)
  • Henkilöstöä työsuhteessa 131 (130)
  • Liikevoitto 20,3 m€ (14,9 m€)
  • Vakavaraisuus (CET1) 38,4 % (47,1 %)