Huurteinen männynoksa

OP Kymenlaakson vuosikatsaus 2019

Pankille tuli ennätyksellisesti 4.269 uutta omistaja-asiakasta viime vuoden aikana.

OP Kymenlaaksolla on 58.358 omistaja-asiakasta ja heille maksettiin OP-bonuksia 6,1 miljoonaa euroa. ”Pankin paikallinen läsnäolo, ammattitaitoinen henkilökunta ja omistaja-asiakkaille tarjottavat edut ja hyödyt olivat suurimpia onnistumisen syitä”, kertoo toimitusjohtaja Juha Korhonen.

Asiakasvaroissa hyvää kasvua – uusia luottoja nostettiin edellistä vuotta vähemmän

Suotuisana sijoitusvuonna asiakasvarat kasvoivat 2.213 miljoonaan euroon, jossa kasvua 8,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Talletukset kasvoivat 7,0 prosenttia, rahastosijoitukset 26,6 prosenttia ja vakuutussäästöt 8,1 prosenttia.

Uusi luottoja nostettiin yhteensä 244,9 miljoonaa euroa, jossa laskua edellisvuoteen 13,7 %. Pankin koko luottokanta oli 1.457 miljoonaa euroa. ”Kymenlaakson väestön vähenemisen vaikutukset ja talouden kehitykseen liittyvät epävarmuustekijät näkyivät erityisesti asuntolainakysynnässä”, kertoo toimitusjohtaja Juha Korhonen.

Kannattavuus ja vakavaraisuus hyvällä tasolla

Pankin liikevoitto kasvoi 17,7 miljoonaan euroon. Korkokate kasvoi, oman pääoman ehtoiset tuotot sekä nettopalkkiotuotot olivat edellisen vuoden tasoa. Pankin kulut yhteensä laskivat merkittävästi edellisestä vuodesta ja odotettavissa olevat luottotappiot saamisista laskivat vertailukaudesta pysyen matalalla tasolla.

Pankin omat varat olivat 263 miljoonaa euroa ja pankin vakavaraisuus (CET 1) oli vuoden lopussa 44,1 prosenttia.

Kotkan konttorin remontti vauhdissa

Loppukesästä alkanut Kotkan konttorin perusteellinen remontti tilojen uudistamiseksi alkaa kääntyä loppusuoralle. Kolmessa vaiheessa toteutettavasta remontista on valmiina 2/3 ja kaikki tilat valmistuvat asiakaskäyttöön ennen kesälomia. ”Konttorin remontin keskiössä on asiakas ja remontissa huomioidaan toimialan kehitys ja työn luonteen muuttuminen”, kertoo talousjohtaja Jyrki Gerlander.

Yhteisöllinen rooli

Pankin yhteisöllisessä roolissa OP Kymenlaakso haluaa edistää yhteisömme pitkän tähtäimen menestystä ja hyvinvointia edustamalla positiivista muutosvoimaa toimintaympäristössämme. Yhteisöllisessä roolissa teimme vuonna 2019 vaikuttavia tekoja lahjoittamalla urheilulle ja kulttuurille noin 100.000 euroa. Toteutimme osaamisen ja hyvinvoinnin vahvistamista henkilökuntamme toimesta olemalla mukana vapaaehtoistyössä, järjestämällä säännöllisesti digiaamu-tapahtumia konttoreissamme ja kertomalla taloustaidoista eri oppilaitoksissa.

Asuntokauppa kävi hyvin Kymenlaaksossa

OP Koti Kymenlaakso Oy:lle vuosi 2019 oli erinomainen. Yhtiön liikevaihto oli 1,4 milj. euroa ja liikevoittoa kirjautui 165.025 euroa. Toteutuneita kauppoja tehtiin reilusti enemmän kuin viime vuonna eli 364 kappaletta (edellinen vuosi 309 kpl). ”Kymenlaaksossa saa laadukkaita asuntoja kohtuuhintaan, eikä hinnoissa ole tapahtunut merkittävää muutosta vuoden aikana”, kertoo OP Koti Kymenlaakson hallituksen puheenjohtaja Juha Korhonen.

OP Kymenlaakson vuoden 2019 avainlukuja (suluissa vuoden 2018 luvut)

Omistaja-asiakkaita 58.358 (55.298)
Bonuksia omistaja-asiakkaille 6,1 milj. eur (6,1)
Asiakasvarat 2.213 milj. eur (2.040)
Rahoitustoiminta 1.457 milj. eur (1.481)
Henkilöstö työsuhteessa 124 (130)
Liikevoitto 17,7 milj. eur (10,0)
Vakavaraisuus (CET1) 44,1 % (51,2) *             

* Vakavaraisuuden muutos johtuu EKP:n päätöksestä nostaa asuntoluottojen pääomavaatimuksia (EKP:n päätös vähittäisvastuista osana TRIM-arviointihanketta (Target Review of Internal Models)      

Lisätietoja:

Juha Korhonen
toimitusjohtaja
OP Kymenlaakso
Puh. 010 257 7350