Kutsu sulautuneen Kiikoisten Osuuspankin lopputilikokoukseen

Sulautuneen Kiikoisten Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan lopputilikokoukseen, joka pidetään 26.10.2021 klo 17.00 osoitteessa Kiikostentie 333, 38360 Sastamala.

Kokousosallistumisen tavat ja ilmoittautuminen

Pankin hallitus on 26.8.2021 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset, jotka perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta eräistä yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin (L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki):

Hallitus on asettanut määräpäivän 19.10.2021, johon mennessä omistaja-asiakkaan on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana.

Suoraan Poikkeuslain nojalla yksi asiamies voi valtakirjalla edustaa enintään kolmea omistaja-asiakasta.

Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien omistaja-asiakkaiden yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään 1/10:a kokouksessa edustettujen omistaja-asiakkaiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai valtakirjalla asiamiehen edustamana, ilmoitathan osallistumisestasi osuuspankille viimeistään 19.10.2021 osoitteeseen kiikoisten@op.fi. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Jos haluat osallistua kokoukseen valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme toimittamaan päivätyn ja allekirjoitetun valtakirjan osuuspankille sähköpostitse viimeistään 19.10.2021 osoitteeseen kiikoisten@op.fi. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli sitä ei ole toimitettu sähköpostitse.

Ethän osallistu kokoukseen kokouspaikalla, mikäli sinulla on lieviäkin flunssan oireita. Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää terveysturvallisesti ja viranomaisten hygieniaa ja turvaetäisyyksiä koskevia ohjeita noudattaen.

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat

  1. Esitetään Kiikoisten Osuuspankin lopputilitys ajalta 1.1.–31.8.2021. Lopputilitys käsittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta.
  2. Päätetään lopputilityksen vahvistamisesta.
  3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
 

Kokousasiakirjat

Lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat nähtävinä 12.10.2021 alkaen sulautumisessa vastaanottavan Länsi-Suomen Osuuspankin internetsivuilla www.op.fi/lansi-suomen-osuuspankki.

 

Sastamalassa, 7.9.2021

 

SULAUTUNUT KIIKOISTEN OSUUSPANKKI
Hallitus