OP Kiikoisten ja OP Länsi-Suomen yhdistymishanke etenee

Kiikoisten ja OP Länsi-Suomen hallitukset allekirjoittivat 1.12. yhdistymissuunnitelman.
Jos OP Kiikoisten osuuskunnan kokous 24.3.2021 ja OP Länsi-Suomen edustajisto 25.3.2021 hyväksyvät hallitusten esitykset kokouksissaan, pankit yhdistyvät 1. syyskuuta 2021.

Kiikoisten Osuuspankin hallitus näkee yhdistymishankkeen isomman pankin kanssa tarpeellisena. Yhdistymisellä OP Länsi-Suomen kanssa haetaan pitkäaikaista ratkaisua rahoitusalan murroksen jatkuessa edelleen. Yhdistymisen jälkeen pankki pystyisi tarjoamaan omistaja-asiakkailleen nykyistä laajemmat palvelut niin henkilö- kuin yritysasiakkaillekin. Pankeilla on yhteinen selkeä tahto vahvistaa alueen elinvoimaa sekä niin lähellä kuin kauempanakin asuvien omistaja-asiakkaidemme palveluita.

– Olemme syksyn aikana keskustelleet eri sidosryhmiemme ja omistaja-asiakkaidemme kanssa. Yhdistymissuunnitelma on nähty keskusteluissa myönteisenä asiana ja se on vahvistanut näkemystämme, että suunnitelma on kannatettava, kertoo OP Kiikoisten hallituksen puheenjohtaja Arto Mäkelä.

- Asiakkaiden ei tarvitsisi tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi, sillä asiakassuhteet jatkuisivat entisellään. Esimerkiksi tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyisivät samoina. OP Kiikoisten omistaja-asiakkaat siirtyisivät OP Länsi-Suomen omistaja-asiakkaiksi ja säilyttäisivät heille kuuluvat oikeudet ja lisäksi he voisivat hyödyntää OP Länsi-Suomen omistaja-asiakkailleen tarjoamia lukuisia uusia etuja, painottaa OP Kiikoisten toimitusjohtaja Minna Uusitalo.

– Järjestämme alkuvuodesta asiakkaillemme keskustelutilaisuuksia, joista tiedotamme myöhemmin lisää, Uusitalo toteaa.

Lisätiedot

OP Kiikoinen
hallituksen puheenjohtaja Arto Mäkelä,
p. 050 079 9068

toimitusjohtaja Minna Uusitalo,
p. 050 367 2675 

Kuvassa vasemmalta oikealle: Kiikoisten Osuuspankin toimitusjohtaja Minna Uusitalo ja hallituksen puheenjohtaja Arto Mäkelä. Länsi-Suomen Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Jarmo Tanhua ja toimitusjohtaja Matti Kiuru.