OP Länsi-Suomen vuosikatsaus 2020

OP Länsi-Suomen vuotta 2020 leimasi luonnollisesti korona. Asiakkaiden tarpeet hoituivat hyvin pääasiassa etäneuvottelujen ja sähköisten välineiden avulle. Liiketoiminnan tuotot olivat koronasta huolimatta jopa yllättävän hyvät. Myös rahoituskanta kasvoi erityisesti jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Asuntokauppa ja -rahoitus virkistyi kevään hetkellisen lamaannuksen jälkeen vahvasti. Käteisen rahan käyttö lähes romahti keväällä ja mitä ilmeisimmin korona teki pidemmälläkin aikavälillä merkittävän muutoksen käteisen rahan käyttöön.

Digiloikka  

– Sekä asiakkaat että pankin henkilöstö omaksuivat sähköisen asioinnin hienolla tavalla. Korona ohjasi huomaamaan, että lähes kaikki laajemmatkin neuvottelu- ja sopimusasiat pystytään hoitamaan puhelimella ja digitaalisilla välineillä. Erityisesti mobiilipalvelun käyttö kasvoi vahvasti, toimitusjohtaja Matti Kiuru toteaa.   

Rahoitus kasvussa  

Koronapandemiasta johtuen yritykset jarruttivat investointejaan ja yritysluottokannan kasvu jäi maltillisesti 3 %:iin. Uusia yritysluottoja myönnettiin 217 miljoonaa euroa, joka oli 28 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Asuntoyhteisöjen luottokanta kasvoi edelleen hyvin. Maa- ja metsätalouteen myönnetyt luotot olivat pienessä kasvussa. Toteutuneiden luottotappioiden määrä oli edelleen vähäinen, mutta arvioitujen luottotappioiden määrä kasvoi merkittävästi pitkälti koronasta johtuen. – Vaikka pandemian aiheuttama kriisi on pitkittynyt, on vakaviin maksuvaikeuksiin ajautuneiden asiakkaiden määrä pysynyt edelleen vähäisenä, Kiuru kertoo. 

Asuntokaupan kehitys viime vuonna oli yllättävää. Alkuvuosi oli huomattavan vaisu ja keväällä korona entisestään hidasti kauppojen tekemistä. Kesäkuusta lähtien asuntokauppa kuitenkin piristyi ja loppuvuonna kauppa oli suorastaan vilkasta ihmisten arvostaessa asumisen väljyyttä. Uusien asuntoluottojen nostomäärä oli OP Länsi-Suomessa lähes 6 % korkeampi kuin edellisenä vuonna, OP Koti Länsi-Suomi laajensi toimintaansa Pyhäjärviseudulle ja osittain laajentumisen johdosta välitystoiminnan volyymi kasvoi 8,1 %. OP Länsi-Suomi myönsi uusia asuntolainoja 243 miljoonaa euroa eli 13 miljoonaa viime vuotta enemmän.  

Markkina heilui – asiakkaat pysyivät rauhallisina   

Sijoitusmarkkinoilla vuosi oli liikkeiltään vauhdikas. Maaliskuussa nähtiin historiallisen nopea osakemarkkinan pudotus, josta kuitenkin toivuttiin nopeasti. – Sijoittajat onneksi pitivät päänsä kylmänä ja suuria lunastuksia keväällä ei nähty – päin vastoin asiakkaiden nettomerkinnät sijoituksiin olivat vuoden aikana vahvasti plussalla. Säännöllinen kuukausisäästäminen OP:n tarjoamiin rahastoihin kasvoi voimakkaasti loppuvuonna uusien mobiilipalveluiden tultua käyttöön, Kiuru toteaa. Matalat korot leimasivat edelleen sijoittamista ja vastuulliset kohteet olivat sijoittajien suosiossa. OP Länsi-Suomen hoidossa olevat asiakkaiden varat kasvoivat 7,4 %.  

Pohjola Vakuutus korvasi vahinkoja OP Länsi-Suomen alueella 24,3 miljoonalla eurolla  

Pohjola Vakuutuksen vahinkokehityksessä näkyivät erityisesti koronaviruspandemian vaikutukset ja sääilmiöt kuten leuto talvi. Selvimmin pandemia näkyi matkavakuutuskorvausten vähenemisenä. Liikennevahinkoja korvattiin OP Länsi-Suomen alueella 7,8 miljoonaa euroa. Pandemia lisäsi asiakkaiden kiinnostusta erityisesti henkivakuutuksiin. OP Länsi-Suomen alueella henkivakuutusten myynti kasvoi yhteensä 17 %. Vakuutuskorvaukset jakautuvat kaikkiaan 59 % henkilöasiakkaille ja 41 % yritysasiakkaille.  

Osuustoiminnallisuus ja vastuullisuus keskiössä  

– Vastuullisuus on kiinteä osa OP Länsi-Suomen toimintaa ja kuuluu jokaisen pankkilaisen arkeen, Kiuru toteaa. Pankin vastuullisohjelma koostuu neljästä ydinteemasta. OP Länsi-Suomi on jo pitkään pyrkinyt vahvistamaan kansalaisten taloustaitoja muun muassa koululaisten ja opiskelijoiden talousopetuksella sekä senioriasiakkaiden digiopastuksilla. Paikallisten investointien rahoittamisessa sekä sijoittamisen palveluissa vastuullisuus ohjaa pankin tekemistä. – Konsernimme työllistää noin 250 henkilöä ja olemme yksi maakunnan suurimpia yhteisöveron maksajia. Lisäksi teemme yhteistyötä kymmenien toimialueemme urheilu- ja liikuntaseurojen sekä muiden yhdistysten kanssa. Olemme osaltamme mahdollistamassa heidän tärkeää toimintaansa, kertoo toimitusjohtaja Kiuru OP Länsi-Suomen vastuullisuudesta.  

Tulostaso tyydyttää  

Vuosi 2020 sujui pankin talouden näkökulmasta yllättävänkin hyvin. Liiketoiminnan tuotot ylittivät tavoitteemme ja myös edellisen vuoden tason – koronasta huolimatta. Liikevoittoa pienensi erityisesti luottokannan laskennallisten arvonalentumisten kasvu. Lisäksi pandemia ja äärimmäisen matala korkotaso toivat omat haasteensa tuloksen tekemiselle. Pankin liikevoitto oli 28,8 miljoonaa ja vakavaraisuus (CET1) erinomainen 42,0 %. Asiakasvarat kasvoivat vuoden aikana 7,4 % ja rahoitustoiminta 2,4 %.   

Omistaja-asiakkaille maksetut bonukset olivat 7,4 miljoonaa euroa. Asiakkaidemme omistamien tuotto-osuuksien 3,25 % korkojen maksua jouduimme lykkäämään pankkivalvojan eli Euroopan Keskuspankin koronaan liittyvän ohjeistuksen johdosta, ja maksupäivä oli vasta tämän vuoden puolella, toteaa Kiuru.   

Ennustaminen vaikeaa  

– Uskon, että koronatilanne ja sen myötä talouden tilanne tulee kesästä alkaen selvästi helpottamaan. Kun rajoitukset purkautuvat, ihmisillä on varmasti patoutunutta tarvetta palveluiden ja elämyksellisten tapahtumien käyttämiseen. Talouden toipuminen tulee olemaan luonnollisesti pankin tulevalle tulokselle merkittävä tekijä. Kyse on siitä, realisoituvatko luottokannan arvonalentumiset luottotappioina vai palautuvatko arvonalentumiset myöhemmin tulokseen yritysten ja kotitalouksien tilanteen parantuessa, pohtii toimitusjohtaja Kiuru. – Pankilla on lisäksi mielenkiintoinen vuosi, kun Kiikoisten Osuuspankin omistaja-asiakkaat ottavat maaliskuussa kantaa yhdistymiseen OP Länsi-Suomeen. Toivomme tietysti parasta ja toivotamme kiikoislaiset lämpimästi tervetulleiksi OP Länsi-Suomeen, Kiuru jatkaa.  

 

Lisätietoa  
Toimitusjohtaja Matti Kiuru 

p. 044 7141 400 | matti.kiuru (@) op.fi | @ MattiKiuru