' '

OP Länsi-Suomi tukee Mannerheimin lastensuojeluliiton Satakunnan piirin kiusaamisen vastaista nuorisotyötä

Mannerheimin lastensuojeluliiton Satakunnan piirin nuorisotyö saa tänä jouluna OP Länsi-Suomelta tukea kiusaamisen vastaiseen toimintaan. Lahjoitusvaroin tehtävän työn pohjana on satakuntalaisten nuorten ajatukset kiusaamisesta ja siitä, miksi kiusataan, millaista kiusaaminen on ja miten kiusaamista voisi nuorten mielestä ehkäistä. Nuoret itse pohtivat, mitä pitäisi tehdä, jotta kiusaaminen loppuisi ja kenen vastuulla kiusaamiseen puuttuminen ja kiusaamisen lopettaminen on.
—Vastuullisuus on tärkeä osa perustehtäväämme ja paikallisena pankkina koemme, että tämä lahjoitus on luonteva tapa toteuttaa yhteisöllistä rooliamme. On  hienoa, jos omalta osaltamme voimme tällä lahjoituksella edistää nuorten hyvinvointia toimialueellamme, toteaa OP Länsi-Suomen toimitusjohtaja Matti Kiuru.

— THL:n vuoden 2019 kouluterveyskysely tuotti huolestuttavia tuloksia Satakunnan nuorten osalta kiusaamiseen ja yksinäisyyteen liittyen. Tähän on mahdollista puuttua ja vaikuttaa MLL:n nuorisotyön keinoin. MLL:n Satakunnan piiri suunnitteleekin yhdessä nuorten kanssa kiusaamisen vastaisia toimenpiteitä vuodelle 2021. Toteutukseen tullaan osallistamaan ja haastamaan koulujen oppilaita ja aikuisia, MLL:n paikallisyhdistyksiä, nuorten parissa toimivia ammattilaisia sekä vanhempia ja muita toimijoita nuorten ympäriltä, toteaa MLL Satakunnan piirin toiminnanjohtaja Jaana Hietakangas.

MLL:n Satakunnan piirin nuorisotoiminnan tavoitteena on lisätä nuorten ja heidän vanhempiensa sekä lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten tietoutta ajankohtaisista ilmiöistä nuorten keskuudessa sekä tukea nuorten hyvinvointia ja terveyttä niin tiedon jakamisella kuin yhteisöllisyyttä vahvistamalla. Tavoitteeseen suunnataan paikallisesti mm. koordinoimalla koulujen kummi- ja tukioppilastoimintaa sekä järjestämällä ja osallistumalla oppitunneille ja vanhempainiltoihin sekä tukemalla koulujen kasvatustyötä yhteistyön keinoin. MLL:n Satakunnan piirin kouluyhteistyöllä ja kouluyhteisöjen tuella on pitkät perinteet, jotka ulottuvat mm. tukioppilastoiminnassa 1970-luvulle saakka. 

Lisätietoja nuorisotyöstä ja toiminnasta
Jaana Hietakangas
Toiminnanjohtaja
MLL Satakunnan piiri ry
p. 050 320 5520

Yhteyshenkilö OP Länsi-Suomessa
Satu Salminen
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
p. 040 768 7580
satu.salminen ( a ) op.fi