Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakkaana sinä voit vaikuttaa!

Osuuspankkisi uusi edustajisto valitaan vaaleilla marraskuussa 2021. Omistaja-asiakkaana olet mukana päättämässä siitä, millainen edustajisto osuuspankillasi on ja kuinka omistaja-asiakkaiden ääni tuodaan kuuluviin osuuspankkisi hallinnossa. Äänestämällä sinulla on valta vaikuttaa!

Edustajiston vaalit toimitetaan enemmistövaalitapaa noudattaen, jossa eniten ääniä saaneet ehdokkaat valitaan edustajistoon. Länsi-Suomen Osuuspankin edustajistoon valitaan 40 omistaja-asiakkaiden edustajaa.

Vaalipiirit

Osuuspankin toimialue on jaettu vaaleissa kolmeen vaalipiiriin. Voit äänestää vain omassa vaalipiirissäsi.

Edustajat valitaan vaalipiireittäin seuraavasti:

Vaalipiiri Kankaanpään konttori ja Merikarvian konttori, vaalipiiristä valitaan 5 jäsentä

Vaalipiiri BEPOPin konttori ja Ulvilan konttori, vaalipiiristä valitaan 22 jäsentä

Vaalipiiri Kauppakadun konttori ja Eurajoen konttori, vaalipiiristä valitaan 13 jäsentä

Pääset vaikuttamaan omalla äänelläsi 4.–17.11. siihen, millaiselta oman pankkisi edustajisto tulee näyttämään jatkossa. Äänestää voi jokainen omistaja-asiakas, joka on liittynyt omistaja-asiakkaaksi 31.5.2021 mennessä.

Tärkeät päivämäärät:

  • Ilmoittaudu ehdokkaaksi 16.8. – 10.9.2021
  • Vaalikone aukeaa 1.11.2021
  • Äänestä 4. – 17.11.2021
  • Julkaisemme vaalien tuloksen 30.11.2021

Mikäli sinulla on kysyttävää vaaleista, olethan meihin yhteydessä.

Vaaliyhteyshenkilö: Heidi Widbom, heidi.widbom@op.fi, 040 867 1819

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaa­mista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 16.8.-10.9.2021.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana.

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse.

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.  

Edustajiston vaalien äänestäminen tapahtuu 4. – 17.11.2021. Ennen vaalien alkamista verkkopalveluja käyttävä omistaja-asiakas saa tiedon äänioikeudestaan viestillä, jonka he voivat lukea op.fi-palvelussa tai OP-mobiilissa. Lisäksi verkkopalvelua käyttävät henkilöt pääsevät lukemaan äänestysohjeet op.fi-palvelusta ennen sähköiseen vaalipalveluun siirtymistä.

Muut omistaja-asiakkaat saavat tiedon äänioikeudestaan, äänestysohjeet ja muut materiaalit äänestystä varten postitse kirjeenä.

Äänioikeus on kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021.

Toivomme, että näissä vaaleissa mahdollisimman moni omistaja-asiakkaamme antaisi oman äänensä vaikuttaa.

Henkilötietojesi huolellinen ja varovainen käsittely on meille ensisijaisen tärkeää.

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.