Etelä-Karjalaan syntyy maakunnallinen osuuspankki

Etelä-Karjalan ja Parikkalan Osuuspankkien edustajistojen kokouksissa ja Simpeleen Osuuspankin osuuskunnan kokouksessa päätettiin, että pankit yhdistyvät 1.9.2020. Yhdistymistä suunniteltiin myös Luumäen Osuuspankissa, mutta edustajiston kokous päätti, että pankki jatkaa itsenäisenä.

– On hienoa, että Etelä-Karjalan Osuuspankki voi jatkossa palvella yhä useampia eteläkarjalaisia. Yhdistymisen myötä olemme entistä vahvempi maakunnallinen pankki, kertoo OP Etelä-Karjalan hallituksen puheenjohtaja Timo Alho.

Luumäellä pidetyssä edustajiston kokouksessa päätettiin äänestyksen jälkeen, että pankki jatkaa edelleen Luumäen Osuuspankkina, eikä yhdisty Etelä-Karjalan Osuuspankkiin. Hallituksen esityksen puolesta äänesti 11 ja vastaan 10 edustajiston jäsentä. Osuuskuntalain mukaan 2/3 äänistä on oltava yhdistymishankkeen puolesta.

– Kokouksessa ei juurikaan käytetty esitystä vastustavia puheenvuoroja. Silti äänestyksessä ei syntynyt yhdistymiseen tarvittavaa 2/3 määräenemmistöä, kertoo OP Luumäen toimitusjohtaja Mikko Purmonen.

– Vastuullisesti toimiva pankin hallitus teki kuitenkin oikean ratkaisun, kun esitti edustajistolle päätettäväksi yhdistymistä suuremmaksi pankiksi. Myös hallintoneuvosto tuki yksimielisesti hallituksen esitystä. Edustajisto päätti kuitenkin toisin, joten jatkamme toimintaamme itsenäisenä, Purmonen jatkaa.

– Parikkalan ja Simpeleen Osuuspankkien hallitukset tekivät hyvässä yhteishengessä perusteellisen selvityksen yhdistymisvaihtoehdoista ja olivat yksimielisesti yhdistymisen kannalla. Osuuskunnan ja edustajiston kokouksessa Etelä-Karjalan Osuuspankki nähtiin selvästi parhaana vaihtoehtona palvelukyvyn ja maakunnallisuuden näkökulmasta. Voimien yhdistäminen antaa meille hyvät lähtökohdat vastata asiakkaiden tarpeisiin ja parantaa palvelukykyä pitkälle tulevaisuuteen, sanoo OP Simpeleen hallituksen puheenjohtaja Timo Saukkonen. Simpeleen Osuuspankin osuuskunnan kokouksen päätös oli yksimielinen. Myös Parikkalan Osuuspankissa päätös syntyi äänestyksettä.

- Muutamana viime vuotena pankkien toimintaympäristön muutos ja sääntelyn lisääntyminen on ollut hurjaa. Pankkien yhdistymiselle on tässä tilanteessa tilausta. Maakunnallinen pankki pystyy tarjoamaan nykyistä laajemmat palvelut niin henkilö- kuin yritysasiakkaillekin. Saamme asiakkaidemme käyttöön myös sellaisia palveluita, joita emme nykyisellään ole pystyneet tarjoamaan. Hallinnolliset tehtävät vievät pienessä pankissa henkilökunnalta suhteettoman paljon aikaa, joka nyt vapautuu asiakkaiden hyväksi, sanoo OP Parikkalan hallituksen puheenjohtaja Pekka Europaeus.

Paikallisuus säilyy ja palvelukyky paranee

– Kaikki nykyiset toimipisteet jatkavat toimintaansa. Parikkalan ja Simpeleen Osuuspankkien henkilökunta siirtyy Etelä-Karjalan Osuuspankin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Uskon, että isompi pankki pystyy myös tarjoamaan asiakkaille yhä sujuvampia asiointitapoja nyt ja tulevaisuudessa, kertoo OP Etelä-Karjalan toimitusjohtaja Petri Krohns.

– Olen hyvin iloinen pankkien yhdistymisestä, sillä se on ennen kaikkea asiakkaiden etu. Hallinnollisten töiden keskittäminen parantaa merkittävästi uuden pankin kustannustehokkuutta ja siten kilpailukykyä. Samalla saamme enemmän aikaa asiakastyöhön kaikissa kanavissa. Suuremmassa pankissa voimme tarjota myös erityisasiantuntemusta vaativia palveluja, kertoo OP Parikkalan toimitusjohtaja Tuomo Liukka.

- Parikkalan ja Simpeleen Osuuspankkien omistaja-asiakkaat siirtyvät Etelä-Karjalan Osuuspankin omistaja-asiakkaiksi ja säilyttävät heille kuuluvat oikeudet. Asiakassuhteet jatkuvat entisellään, esimerkiksi tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyvät samoina eikä asiakkaiden tarvitse tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi, kertoo OP Simpeleen toimitusjohtaja Asko Imppola.