Maakunnallinen osuuspankki laajentumassa

Luumäen Osuuspankin edustajisto käsittelee pankkifuusion uudelleen

Etelä-Karjalan ja Luumäen Osuuspankin hallitukset ovat tänään allekirjoittaneet pankkien sulautumissuunnitelmat. Yhdistymisestä on tarkoitus päättää kesän aikana edustajistojen kokouksissa. Suunnitelman mukaan uusi pankki aloittaisi 1.1.2021.

Luumäen Osuuspankki oli mukana yhdessä Parikkalan ja Simpeleen Osuuspankin kanssa sulautumishankkeessa Etelä-Karjalan Osuuspankkiin, jonka taakse ei saatu Luumäen Osuuspankin edustajiston 2/3-määräenemmistöä. Enemmistö Luumäen Osuuspankin edustajistosta oli sulautumisen kannalla. Parikkalan Osuuspankin edustajiston ja Simpeleen Osuuspankin osuuskunnan kokouksissa esitys hyväksyttiin ilman äänestyksiä.

  • Aloite sulautumisasian uudelleen käsittelyyn nousi edustajiston jäsenten keskuudesta, jonka jälkeen pankin hallitus selvitti kattavasti edustajiston ja hallinnon jäsenten mielipiteitä asiaan. Selvityksen perusteella sulautumista kannatetaan voimakkaasti ja aiemmin Luumäen Osuuspankin osalta kariutunut sulautumisasia halutaan käsitellä uudelleen tässä muuttuneessa tilanteessa, kertoo Luumäen Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Jarmo Haimila.
  • Edelleenkään kaikki edustajiston jäsenet eivät selvityksemme mukaan vielä haluaisi luopua pankin itsenäisyydestä, mutta pankin hallinto näkee muutoksen välttämättömyyden voimakkaasti muuttuvassa talousympäristössä ei pelkästään kustannussäästöjen, vaan myös palveluiden turvaamisen näkökulmasta, Haimila jatkaa.
  • Luumäen Osuuspankin hallituksen otettua yhteyttä sulautumisasiassa Etelä-Karjalan Osuuspankin hallituksen oli helppo tehdä päätös uuden sulautumissuunnitelman hyväksymisestä jo kertaalleen sovituilla ehdoilla. Olihan edellisestä käsittelystä kulunut vasta varsin vähän aikaa, toteaa Etelä-Karjalan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Timo Alho.

Tammikuussa 2020 Parikkalan Osuuspankin ja Etelä-Karjalan Osuuspankin edustajistot sekä Simpeleen Osuuspankin osuuskuntakokous hyväksyivät syksyllä 2019 allekirjoitetut suunnitelmat pankkien sulautumisesta 1.9.2020. Sulautumispäätösten jälkeen kaikki kolme pankkia ovat perustaneet työryhmät käsittelemään sulautumissuunnitelmien ehtojen käytäntöön vientiä.

  • Päätöskokouksen jälkeen uuden osuuspankin suunnittelu on sujunut hyvin ja jo nyt on nähtävissä, mitä vahvuuksia isompi pankki tuo mukanaan, mm. kesäloma-ajan palvelukyky voidaan varmistaa yhteisillä kesätyöntekijöillä pienemmillä paikkakunnilla, kertoo Simpeleen Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Timo Saukkonen
  • Parikkalan seudulla fuusioon suhtaudutaan luottavaisin mielin. Parikkalan Osuuspankin henkilöstö odottaa positiivisella mielellä uuden pankin aloitusta ja mahdollisuutta nykyistä enemmän käyttää aikaa asiakaspalveluun, toteaa Parikkalan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Pekka Europaeus

Luumäen Osuuspankin nykyinen toimitusjohtaja Mikko Purmonen siirtyy Mäntsälän Osuuspankin toimitusjohtajaksi 1.6.2020 alkaen. Sulautumisasian uudelleen käsittelyn johdosta pankin hallitus on päättänyt, että toimitusjohtajan valintaprosessia ei käynnistetä, vaan toimi täytetään sijaisjärjestelyin rakenneasian käsittelyn ajaksi.