Kutsu Maaningan Osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen

Maaningan Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 28.4.2023 klo 14.00 Maaningan Osuuspankin kerhohuoneella, osoitteessa Maaningantie 31, 71750 Maaninka.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston
lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;

2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta;

3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta;

  • Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %. Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;

5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle;

  • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 500 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenille puheenjohtaja mukaan lukien maksetaan kokouspalkkiona 260 euroa kokoukselta. Edelleen esitetään, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio vapaaehtoisesti TyEL-vakuutettaisiin.
  • Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

  • Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 10 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 15 jäsentä, joista erovuoroisia 5 jäsentä.
  • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 15 jäsentä.
  • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroisten tilalle Marja-Leena Martikainen, Jussi Väänänen, Soile Ruonala, Juha Korhonen sekä Juho Voutila.
  • Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

7. Valitaan tilintarkastaja

  • Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Eetu Pulkkinen.
  • Käydään läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan

9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan
tarkoitukseen

  • Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään vuoden 2024 varsinaiseen osuuskuntakokoukseen mennessä yhteismäärältään enintään 15.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 21.4.2023 alkaen pankin internetsivuilla
www.op.fi/maaninka.

Maaningalla 17.3.2023

MAANINGAN OSUUSPANKKI
Hallitus