OP Mäntsälä ja OP Orimattila suunnittelevat yhdistymistä

Mäntsälän ja Orimattilan Osuuspankkien hallitukset ovat käynnistäneet suunnittelun, jonka tarkoituksena on selvittää pankkien yhdistymistä yhdeksi vahvaksi pankiksi. Yhdistymisellä halutaan lisätä pankkien kykyä tarjota asiakkailleen edulliset ja monipuoliset palvelut nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

– Tavoitteena on selvittää ensi syksyn aikana, miten voisimme parhaiten turvata laadukkaiden pankkipalveluiden saatavuuden pankkiemme asiakkaille. Suunnittelutyö on vasta alussa, joten emme osaa vielä sanoa aikatauluakaan kovin tarkkaan. Uskoisin, että loppuvuodesta voimme sopia pankkien hallituksissa seuraavista askeleista kohti yhtä yhteistä pankkia, kertoo OP Mäntsälän hallituksen puheenjohtaja Tarmo Kämppi.

Asiakaskäyttäytymisen ja -tarpeiden muutos, pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen sekä finanssialan uudenlainen kilpailu vaativat pankkien palvelukyvyltä ja tehokkuudelta jatkuvasti enemmän.

– Yhdistämällä voimamme, voisimme myös parantaa kilpailukykyä. Keskittämällä hallinnolliset tehtävät saisimme enemmän aikaa asiakaspalveluun ja sen laatuun voitaisiin panostaa entistä enemmän. Tämä olisi ennen kaikkea asiakkaiden etu, kertoo OP Orimattilan hallituksen puheenjohtaja Katja Kuosa-Kaartti.

Paikallisuus säilyy ja palvelut paranevat

– Suunnittelun lähtökohtana on, että nykyiset konttorit jatkaisivat toimintaansa ja uusi pankki voisi tarjota jopa laajenevan palveluvalikoiman. Yhdistyminen ei vaikuttaisi pankkien asiakassuhteisiin, vaan ne jatkuisivat nykyisellään. Esimerkiksi tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyisivät samoina eikä asiakkaiden tarvitsisi tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi, kertoo OP Mäntsälän toimitusjohtaja Mikko Purmonen.

– Lähtökohtana on myös, että yhdistyminen ei aiheuttaisi henkilöstövähennyksiä. Tutut toimihenkilöt palvelisivat siis jatkossakin asiakkaitamme, toteaa OP Orimattilan toimitusjohtaja Jukka Sipilä.

Selvitys on pankkien vapaaehtoinen ja vapaamuotoinen prosessi. Alustavan aikataulun mukaan lopulliset päätökset yhdistymisestä voitaisiin tehdä kummankin pankin edustajiston kokouksessa aikaisintaan ensi keväänä.