Koitti-Pertunmaan, Orimattilan ja Päijät-Hämeen Osuuspankkien hallitukset ovat käynnistäneet selvityksen pankkien yhdistämiseksi

– Tavoitteena on selvittää tämän vuoden aikana, voisimmeko yhdistää pankkiemme voimat laadukkaiden pankkipalveluiden saatavuuden turvaamiseksi kaikille asiakkaillemme. Suunnittelutyö on vasta alussa, joten emme osaa vielä sanoa aikatauluakaan kovin tarkkaan, kertoo OP Orimattilan hallituksen puheenjohtaja Katja Kuosa-Kaartti.

Asiakaskäyttäytymisen ja -tarpeiden muutos, pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen sekä finanssialan uudenlainen kilpailu vaativat pankkien palvelukyvyltä ja tehokkuudelta jatkuvasti enemmän. Kaikki kolme pankkia ovat taloudeltaan vahvoja, mutta toimintaympäristön muutos haastaa asiakasliiketoiminnan kannattavuuden.

– Koitti-Pertunmaan ja Päijät-Hämeen Osuuspankkien hallitukset selvittivät yhdistymistä jo viime vuonna, mutta tuolloin ehdotusta ei hyväksytty OP Koitti-Pertunmaan osuuskunnan kokouksessa. Nyt selvityksessä on mukana myös OP Orimattila ja hyvä niin. Olen vahvasti sitä mieltä, että yhtenä pankkina selviytyisimme sääntelystä ja sen tuomasta byrokratiasta paremmin ja näin asiakaspalvelulle vapautuisi enemmän aikaa, jatkaa OP Koitti-Pertunmaan hallituksen puheenjohtaja Tauno Hilden.

– Selvitykseen osallistuvilla pankeilla on selkeä yhteinen tahtotila vahvistaa alueen elinvoimaa ja omistaja-asiakkaiden palveluita tulevaisuudessa. Koemme, että entistä suurempana pankkina voimme luoda kannattavaa kasvua myös tulevaisuudessa ja olla paremmin vaikuttamassa alueella toimivien yritysten menestykseen ja asukkaiden hyvinvointiin, kertoon OP Päijät-Hämeen hallituksen puheenjohtaja Essi Alaluukas

– Pankkeihin kohdistuva sääntely on lisääntynyt voimakkaasti viime aikoina. Hallinnollisten töiden keskittäminen parantaisi merkittävästi uuden pankin kustannustehokkuutta ja siten kilpailukykyä. Samalla saisimme enemmän aikaa asiakaspalveluun kaikissa kanavissa. Suuremmassa pankissa voisimme tarjota myös erityisasiantuntemusta vaativia palveluja, kertoo OP Orimattilan toimitusjohtaja Jukka Sipilä.

– Keskustelujen lähtökohtana on, että kaikki nykyiset toimipisteet jatkaisivat toimintaansa ja että mahdollinen yhdistyminen ei aiheuttaisi henkilöstövähennyksiä. Tutut toimihenkilöt palvelisivat jatkossakin asiakkaitamme. Uskon, että suurempi pankki pystyy tarjoamaan asiakkaille yhä sujuvampia asiointitapoja nyt ja tulevaisuudessa toteaa OP Päijät-Hämeen toimitusjohtaja Mika Kivimäki.

- OP Koitti-Pertunmaan ja OP Orimattilan omistaja-asiakkaat siirtyisivät OP Päijät-Hämeen omistaja-asiakkaiksi ja säilyttäisivät heille kuuluvat oikeudet. Asiakassuhteet jatkuisivat entisellään, esimerkiksi tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyisivät samoina eikä asiakkaiden tarvitse tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi, Kivimäki jatkaa.

– Tavoitteena on myös koko toimialueemme elinvoimaisuuden tukeminen. Meneillään olevan koronapandemian vaikutukset tulevat väistämättä ulottumaan myös Päijät-Hämeeseen, ja isomman pankin vahvemmat hartiat auttavat epävarmuuden sietämisessä, sanoo OP Koitti-Pertunmaan toimitusjohtaja Jouko Iso-Kuortti.

Selvitysvaiheen jälkeen kunkin pankin hallitus päättää erikseen yhdistymisesityksestä ja lopullisen päätöksen tekee OP Koitti-Pertunmaan osuuskunnan kokous ja OP Orimattilan sekä OP Päijät-Hämeen edustajistojen kokoukset aikaisintaan alkuvuodesta 2021.