Päijät-Hämeen alueen osuuspankkien yhdistymishanke etenee

Koitti-Pertunmaan, Orimattilan, Pukkilan ja Päijät-Hämeen Osuuspankkien hallitukset allekirjoittivat tänään suunnitelman pankkien yhdistämiseksi. Lopullisen yhdistymispäätöksen tekee OP Koitti-Pertunmaan ja OP Pukkilan osuuskunnan kokoukset sekä OP Orimattilan ja OP Päijät-Hämeen edustajistojen kokoukset 19.1.2021.

– Pankkien hallitukset ovat kesän aikana tehneet yhdistymisvaihtoehdoista perusteellisen selvityksen ja ovat yksimielisesti yhdistymisen kannalla, sillä se on ennen kaikkea asiakkaiden etu. Voimien yhdistäminen antaisi meille hyvät lähtökohdat vastata asiakkaiden tarpeisiin ja parantaa palvelukykyä, kertoo OP Orimattilan hallituksen puheenjohtaja Katja Kuosa-Kaartti, joka toimii myös hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Asiakkaiden lähipalvelut turvataan

Hallitusten allekirjoittamien yhdistymissuunnitelmien mukaan osuuspankin lähipalvelut Koitti-Pertunmaalla, Orimattilassa ja Pukkilassa turvataan yhdistymisen avulla siten, että Orimattilan konttori säilyy vähintään kuuden vuoden ajan, ja Koitti-Pertunmaan sekä Pukkilan konttorit vähintään viiden vuoden ajan yhdistymisen rekisteröinnistä lukien, ja em. määräaikojen jälkeenkin Päijät-Hämeen Osuuspankki tarjoaa palveluita kattavasti koko toimialueellaan, kysynnän ja liiketaloudellisten mahdollisuuksien mukaisesti. Yhdistyminen loisi entistä monipuolisemmin palvelevan ja tehokkaamman paikallisen pankin, kun käytössä olisivat OP Koitti-Pertunmaan, OP Orimattilan, OP Pukkilan ja OP Päijät-Hämeen noin 130 asiantuntevaa ammattilaista. Kaikkien pankkien henkilöstö jatkaisi uudessa pankissa vanhoina työntekijöinä, joten tutut toimihenkilöt palvelisivat asiakkaita jatkossakin. Sen lisäksi aluepankin laajaa asiantuntijuutta hyödynnettäisiin kaikissa konttoreissa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

- Laaditut sopimukset turvaavat erinomaisella tavalla palvelujen saatavuuden jatkossakin myös pienimmissä konttoreissa, toteaa OP Pukkilan hallituksen puheenjohtaja Mika Mäenrinta

- Neuvotteluja on käyty alusta loppuun erittäin hyvässä yhteishengessä ja yhdistymisessä syntyvän uuden Päijät-Hämeen Osuuspankin kaikkia konttoreita kohdellaan reilusti ja keskenään tasapuolisesti kunkin alueen erityispiirteet huomioon ottaen, jatkaa OP Koitti-Pertunmaan hallituksen puheenjohtaja Tauno Hilden.

Lisää aikaa asiakkaille, kun hallinnolliset työt voidaan keskittää

Viime vuosina valtavasti lisääntynyt sääntely sitoo kohtuuttoman paljon pienen pankin työntekijöiden aikaa, ja aiheuttaa myös merkittävät ylimääräiset kustannukset. Se mikä nyt pitää tehdä kussakin neljässä pankissa erikseen, voitaisiin yhdistymisen jälkeen tehdä keskitetysti kertaalleen, jolloin Koitti-Pertunmaan, Orimattilan ja Pukkilan konttoreiden työpanos voitaisiin kohdentaa asiakastyöhön hallinnollisten töiden sijasta, kertoo OP Päijät-Hämeen toimitusjohtaja Mika Kivimäki, joka jatkaisi myös uuden OP Päijät-Hämeen toimitusjohtajana. 

- OP Koitti-Pertunmaan, OP Orimattilan ja OP Pukkilan omistaja-asiakkaat siirtyisivät OP Päijät-Hämeen omistaja-asiakkaiksi ja säilyttäisivät heille kuuluvat oikeudet. Asiakassuhteet jatkuisivat entisellään, esimerkiksi tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyisivät samoina eikä asiakkaiden tarvitse tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi, Kivimäki jatkaa.

– Yhdistymishankkeessa mukana olevilla pankeilla on selkeä yhteinen tahtotila vahvistaa alueen elinvoimaa ja omistaja-asiakkaiden palveluita tulevaisuudessa. Koemme, että entistä suurempana pankkina voimme luoda kannattavaa kasvua myös tulevaisuudessa ja olla paremmin vaikuttamassa alueella toimivien yritysten menestykseen ja asukkaiden hyvinvointiin, kertoo OP Päijät-Hämeen hallituksen puheenjohtaja Essi Alaluukas.