Pukkilan Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin sulautumissuunnitelma liitteineen

Pukkilan Osuuspankki ja Orimattilan Osuuspankki suunnittelevat sulautumista. Suunnitelman mukaan Pukkilan Osuuspankki sulautuu Orimattilan Osuuspankkiin.

Kyseisen sulautumisen kanssa samanaikaisesti on laitettu vireille myös Orimattilan Osuuspankin ja Askolan Osuuspankin, Orimattilan Osuuspankin ja Kärkölän Osuuspankin sekä Orimattilan Osuuspankin ja Mäntsälän Osuuspankin kahdenväliset sulautumiset. Jokainen sulautumisista on erillisellä sulautumissuunnitelmalla ja kaikkien sulautumisten hyväksymistä koskeva päätöksenteko, ja sulautumisten voimaantulo ovat toisistaan riippumattomia. Kaikkien sulautumisten suunniteltu voimaantulopäivä on sama eli 31.12.2022. Orimattilan Osuuspankin toiminimi muuttuu Ylä-Uudenmaan Osuuspankiksi, mikäli ainakin yksi sulautuminen toteutuu.

Tälle sivulle on koottu omistaja-asiakkaille tiedoksi Pukkilan Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien ehdotus Ylä-Uudenmaan Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja vaalijärjestykseksi sekä muut osuuskuntalain mukaan omistaja-asiakkaiden nähtävillä pidettävät asiakirjat.

Sulautumissuunnitelma liitteineen

Sulautumissuunnitelma

Ylä-Uudenmaan Osuuspankin uudet säännöt

Ylä-Uudenmaan Osuuspankin uusiin sääntöihin sisältyvä vaalijärjestys

Selvitys sulautuvan osuuspankin varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä sulautumisen vaikutuksesta vastaanottavan osuuspankin taseeseen

Sulautumiseen osallistuvien pankkien tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset

Pukkilan Osuuspankki: hallituksen hyväksymä, vahvistamaton tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 2021

Pukkilan Osuuspankin hallituksen pöytäkirjaote tilinpäätöksen hyväksymisestä

Pukkilan Osuuspankki: tilintarkastuskertomus 2021

Orimattilan Osuuspankki: tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Orimattilan Osuuspankki: tilintarkastuskertomus 2021

Sulautumiseen osallistuvien pankkien viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen tehdyt varojenjakopäätökset

Pukkilan Osuuspankki: päätös tehty 2021 tilikauden 2020 osalta

Orimattila Osuuspankki: päätös tehty 2022 tilikauden 2021 osalta

Selostus tilinpäätöksen jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista

Pukkilan Osuuspankki

Orimattilan Osuuspankki

Tilintarkastajan lausunnot sulautumissuunnitelmasta

Pukkilan Osuuspankki

Orimattilan Osuuspankki

Muihin sulautumissuunnitelmin pääset siirtymään alla olevista linkeistä.

Askolan Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin sulautumissuunnitelma liitteineen

Kärkölän Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin sulautumissuunnitelma liitteineen

Mäntsälän Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin sulautumissuunnitelma liitteineen