Oulun Osuuspankki käynnistää arkkitehtuurikilpailun keskustakorttelin kehittämiseksi

Oulun Osuuspankki käynnistää helmi-maaliskuussa arkkitehtuurikilpailun omistamiensa Isonkadun ja Kirkkokadun välissä olevien kiinteistöjen kehittämiseksi. Kilpailua on valmisteltu yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Kilpailun tarkoituksena on tutkia eri vaihtoehtoja uuden toimisto- ja liiketiloja sekä asuinhuoneistoja sisältävän kokonaisuuden luomiseksi. Rakennushankkeen myötä Oulun Osuuspankki haluaa tuoda ihmisiä monipuolisten palveluiden äärelle.

– Keskustan elinvoimaisuuden lähtökohta on sen monipuolinen toiminnallisuus. Haluamme olla yhdessä Oulun kaupungin kanssa kehittämässä ja rakentamassa kaupunkikeskustaa, jossa sen asukkailla on hyvä elää ja yrityksillä edellytyksiä toimia, Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Keijo Posio toteaa. 

Oulun Osuuspankin pääkonttori sijaitsee vuonna 1971 valmistuneessa kiinteistössä Isokatu 14:ssä.

­– Olemme tutkineet Isokatu 14:n osalta peruskorjausvaihtoehdon ja todenneet, että nykyvaatimusten mukaisia tiloja on teknisten rajoitteiden vuoksi hyvin vaikea toteuttaa peruskorjauksella. Laadukas uudisrakentaminen antaa mahdollisuuden tutkia avoimesti uusia ideoita ja vaihtoehtoja, joilla kehitämme paitsi korttelia myös koko keskusta-aluetta, yksikönjohtaja Ari-Matti Jänkälä A-Insinööreistä sanoo. A-Insinöörit toimii hankkeen rakennuttajakonsulttina.  

Kutsukilpailusta parhaat, ympäristöön sopivat ratkaisut

Arkkitehtuurikilpailu järjestetään kutsukilpailuna, jossa pankin kumppaneina toimivat Oulun kaupunki ja A-Insinöörit. Kilpailu järjestetään SAFAn sääntöjen mukaisesti. Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimii pankin toimitusjohtaja Keijo Posio.

– Suunnittelukohde sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä Plaanaojan varrella. Kutsukilpailulla varmistamme, että saamme parhaiten tähän ympäristöön sopivia, kaupunkikuvaa kehittäviä ja taloudellisesti kestäviä ehdotuksia korttelin kehittämiseksi, Posio taustoittaa.

Oulun kaupungin asemakaavapäällikkö Kari Nykänen kertoo, että uudisrakennuksen kaupunkikuvalliset ja arkkitehtoniset tavoitteet on pohdittu yhdessä tarkkaan. Korkeatasoisen laadun varmistamiseksi arkkitehtuurikilpailu sopii tähän tarkoitukseen erinomaisesti.

– Rakennusten arkkitehtuurin ja julkisivujen käsittelyn sekä materiaalien tulee liittyä luontevalla tavalla urbaaniin ja arvokkaaseen ympäristöön sekä rakennuksiin. Oulun keskustaa kehitetään toimintoja monipuolistaen ja maankäyttöä tehostaen sen ominaispiirteitä hyödyntäen.

Kilpailussa on mukana neljä suomalaista arkkitehtitoimistoa: Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy, JKMM Arkkitehdit Oy, Linja Arkkitehdit Oy sekä LUO Arkkitehdit Oy. Lautakunta käsittelee kilpailuun osallistuvat työt anonyymisti.

Kilpailuehdotukset yleisön kommentoitavaksi kesällä

Oulun Osuuspankki asettaa kilpailuehdotukset nähtäville op.fi/oulu-sivustolle pian kilpailuajan päättymisen jälkeen. Yleisö voi kommentoida ja antaa palautetta töistä ja ideoita jatkotyöstöä varten. Tämän jälkeen palkintolautakunta käsittelee ehdotukset, ja Oulun Osuuspankki tekee päätöksensä uudisrakentamisen viemisestä eteenpäin.

Mistä on kyse?

  • Oulun Osuuspankki omistaa Isonkadun, Hallituskadun ja Kirkkokadun rajaamassa korttelissa olevat kiinteistöt, Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 14:n ja Asunto Oy Oulun Kalevankulman.
  • Arkkitehtuurikilpailun tarkoituksena on löytää korkeatasoinen ja käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla palveleva ja taloudellisesti toteutuskelpoinen kokonaisratkaisu.