Oululaisehdotus GRAADI arkkitehtuurikilpailun voittoon

Oulun Osuuspankin järjestämän arkkitehtuurikutsukilpailun voittajaksi on valittu kilpailuehdotus nimimerkillä Graadi. Ehdotus oli oululaisen arkkitehtitoimiston Linja Arkkitehdit Oy:n käsialaa.

Lehdistötiedote 30.6.2021

Arkkitehtuurikilpailulla haettiin kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti Oulun keskusta-aluetta eteenpäin vieviä tuoreita ideoita ja ehdotuksia. Kilpailulautakunta kokoontui keskiviikkona 23.6.2021 päätöskokoukseensa valitsemaan arkkitehtuurikilpailun voittajan. Valintaperusteissaan kilpailulautakunta toteaa seuraavasti: 

”Oulu on vuonna 2021 yksi pohjoisen Euroopan dynaamisimmista kasvukeskuksista. Kaupungin pitkä, monikerroksellinen tarina täydentyy parhaillaan kiivaalla lisärakentamisella kaupungin reuna-alueilla, keskustaa ympäröivillä alueilla ja historiallisen ruutukaavakeskustan merkittävällä uudis- ja täydennysrakentamisella. Harkittu ja huolella suunniteltu täydennysrakentaminen on kaupungin elinvoimaisuudelle suuri mahdollisuus.

Valittua ehdokasta kuvataan mm. seuraavasti: Rakennuksen jäsentely Puistolan ja Kalevankulman räystäslinjan, Puistolan harjakorkeuden sekä toimisto- ja asuinmassojen välistä teknistä kerrosta hyödyntäen ja maltillisia diagonaalisia linjoja yhdistellen luo kokonaisuuden, jossa on rakennuksen kokoon nähden oikea määrä ympäristöön sovitettuja muotoja. Rakennuksen korkea osa toistaa yllättävän toimivalla tavalla alemman massan muotoja ja materiaaleja”.

Neljästä erilaisesta tavasta ratkaista kilpailuohjelma valikoitui voittaja, joka täyttää parhaiten hankkeen monet tavoitteet. 

– Jokaisella neljällä ehdotuksella oli omat selkeät vahvuutensa. Valitsemamme ehdokas, Graadi, luo uutta tilaa työpaikoille, asunnoille ja ihmisille, mutta jättää arkkitehtuurissa tilaa korttelin tutuille arvorakennuksille ja alueen kulttuurihistorialle, Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja ja arkkitehtuurikilpailun palkintolautakunnan puheenjohtaja Keijo Posio toteaa. 

– Oulun keskusta on muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna pieni ja harvaan rakennettu. Oulun Osuuspankin kehityshankkeella ja myös muihin täydennysrakentamisen mahdollisuuksiin rohkeasti tarttumalla vältämme keskustan näivettymisen ja lisäämme sen aktiivisuutta ja vetovoimaa, rakennuttajakonsultti Ari-Matti Jänkälä A-Insinööreistä sanoo.

Yhteistyöllä eteenpäin 

Arkkitehtuurikilpailu vaatii hyvän ja ammattitaitoisen valmistelun sekä selkeän tavoitteiden määrittelyn. Voittajaehdotusta tarkastellessaan palkintolautakunta tuntee onnistuneensa työssä hyvin. 

– Meillä on nyt erittäin hyvä lähtökohta sekä paljon hyvää, harkittua ja perusteltua palautetta ja mielipiteitä kaupunkilaisilta ja asiantuntijoilta. Ne tuovat lisäarvoa hankkeelle ja joiden pohjalta on hyvä jatkaa suunnittelua, Posio vakuuttaa tyytyväisenä. 

Oulun kaupungin asemakaavapäällikkö Kari Nykänen kertoo yhteistyön Oulun Osuuspankin kanssa lähteneen arkkitehtuurikilpailun myötä mainiosti liikkeelle ja edenneen sujuvasti. 

– Arkkitehtuurikutsukilpailun järjestäminen on Oulun Osuuspankin osalta arvostettava lähestymistapa keskustan täydennysrakentamisessa, jossa maankäyttöä tehostetaan ja rakennetaan tavallista korkeammalle. Lähtökohta on ollut myös sikäli poikkeuksellinen, että siinä osoitetaan keskustaan asumisen lisäksi paljon toimistotilaa Keskustavision 2040 mukaisesti, Nykänen sanoo. 

– Arkkitehtuurikilpailu on tulevan kaavahankkeen vaihtoehtotarkastelun ja vuorovaikutuksen kannalta hyvä keskustelun avaus, jonka kautta kaavaprosessi pääsee vauhtiin. Jatkosuunnittelussa tarkastellaan sitten hankkeen massoittelua, rakentamisen määrää ja sovittamista ympäristöön ja sen arvoihin tarkemmin.

A-Insinöörien Jänkälä toteaa OP Oulun arkkitehtuurikilpailun näyttävän valtakunnallista esimerkkiä siitä, miten kiinteistökehitystä ja kaupunkisuunnittelua voidaan tehdä yhdessä kiinteistönomistajien, kaupungin kaavoittajien ja kaupunkilaisten kanssa. 

– Erilaisten tavoitteiden yhteensovittaminen edellyttää avoimuutta ja vuoropuhelua myönteisessä hengessä. Vastaavanlaiset julkiseen suunnitteluprosessiin ja tiiviiseen yhteistoimintaan nojaavat yksityiset hankkeet ovat harvinaisia, Jänkälä muistuttaa.

Oulun Osuuspankki tekee lopullisen päätöksen pääsuunnittelijasta kokonaisharkintansa perusteella ja lähtee viemään tämän kanssa toimitilansa uudisrakennusta eteenpäin. 

– Meillä on myös toiveena, että saisimme jo suunnitteluvaiheeseen mukaan vuokralle tulevat ravintola- ja toimistotilojen toimijat. Tällöin he pääsevät itse suunnittelemaan omat, tehokkaat tilansa, Posio muistuttaa.


Oulussa vuonna 2025 järjestettävät asuntomessut sekä Oulun kaupungin valinta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026 luovat pankille positiivista painetta rakennuksen valmistumiseksi. 

Lisätietoja arkkitehtuurikilpailusta: 
Oulun Osuuspankki, toimitusjohtaja Keijo Posio, puh. 040 777 5135

 

Arkkitehtuurikilpailun taustaa

 
  • Oulun Osuuspankki järjesti arkkitehtuurikutsukilpailun pankin uusien toimitilojen ja asuinrakennushankkeen suunnittelusta 7.4.–2.6.2021 välisenä aikana. Pankin kumppaneina kilpailussa toimivat Oulun kaupunki ja A-Insinöörit. Kilpailu järjestettiin SAFAn (Suomen Arkkitehtiliitto) sääntöjen mukaisesti ja yhteistyössä liiton kanssa. 
  • Kilpailussa oli mukana neljä suomalaista arkkitehtitoimistoa: Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy, JKMM Arkkitehdit Oy, Linja Arkkitehdit Oy sekä LUO Arkkitehdit Oy. Lautakunta käsitteli kilpailuun osallistuvat työt anonyymisti.
  • Kilpailu järjestettiin laadittavan asemakaavamuutoksen ja tulevan toteutussuunnittelun tueksi. Uudet toimitilat ja asunnot tulevat sijoittumaan Oulun kaupungin keskustaan osoitteeseen Isokatu 14 90100 Oulu. Tontilla sijaitsee nykyisin Oulun Osuuspankin pääkonttori, joka puretaan. 
  • Kilpailun tavoitteena oli löytää arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla palveleva toiminnallinen ja tilallinen ratkaisu. Kohteella on merkittävä rooli Oulun kaupungin keskustan kaupunkikuvassa. 
  • Kilpailun palkintolautakuntaan kuuluivat toimitusjohtaja Keijo Posio (tuomariston pj), pankinjohtaja Teija Mäenpää ja hallituksen varapuheenjohtaja Antti Turkka Oulun Osuuspankista, yksikönjohtaja Ari-Matti Jänkälä A-Insinööreistä, arkkitehti SAFA Antti Nousjoki (kilpailijoiden nimeämä jäsen), asemakaavapäällikkö Kari Nykänen, asemakaava-arkkitehti Leena Kallioniemi ja kaupunginarkkitehti Janne Rajala Oulun kaupungilta. Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisia ammattijäseniä palkintolautakunnassa ovat arkkitehti Antti Nousjoki, asemakaavapäällikkö Kari Nykänen, asemakaava-arkkitehti Leena Kallioniemi ja kaupunginarkkitehti Janne Rajala.

Oulun Osuuspankki (OP Oulu) on Oulun talousalueella toimiva täyden palvelun finanssitalo, joka tarjoaa ainutlaatuisen pankki- ja vakuutuspalveluiden kokonaisuuden helposti saman katon alta. Se kuuluu suomalaiseen OP Ryhmään ja on yksi suurimmista osuuspankeista. Pankin asiantuntijat palvelevat pankki- ja vakuutusasiakkaita verkossa, puhelimessa ja kasvotusten. Jäsentensä omistaman, voimakkaasti kehittyvän ja eteenpäin katsovan pankin tehtävänä on edistää asiakkaidensa taloudellista menestystä. Se kantaa myös vastuunsa omasta toimintaympäristöstään ja kehittää sen elinvoimaisuutta. Pankin menestys luo vakautta ja vaurautta, josta hyötyvät sekä asiakkaat että koko yhteisö. op.fi/oulu

A-Insinöörit on ennakkoluuloton rakentamisen suunnittelu- ja konsulttitalo. Tehtävämme on auttaa asiakkaita onnistumaan kiinteistö- ja rakennushankkeissa. A-Insinöörien palveluksessa on yli 800 rakennus- ja kiinteistöalan suunnittelijaa ja konsulttia 12 toimipaikassa Suomessa ja kansainvälisesti. Oulussa A-Insinöörit on 70 asiantuntijan rakennesuunnittelu- ja rakennuttamistoimisto. A-Insinöörit – ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa. www.ains.fi