Asemakaavamuutos vireille uutta hotelli- ja toimistorakennusta varten Oulun keskustaan

Oulun Osuuspankin omistama Kiinteistö Oy Oulun Saaristonkatu 8 on laittanut tänään vireille asemakaavamuutoshakemuksen Saaristonkatu 8:aan Kirkkokadun ja Torikadun väliselle tontille.

Kohteen kehittämistä on suunniteltu Oulun kaupungin asemakaavaosaston kanssa yhteistyössä joulukuusta 2017 alkaen. Tavoitteena on korvata nykyinen kiinteistö uudisrakennuksella.

Pankki haluaa kaavamuutoksen myötä olla mukana kehittämässä elinvoimaisen kaupunkikeskustan vetovoimaa. Lähtökohtana on Oulun kaupunkistrategia 2026:n vision mukainen Valovoimainen Oulu, jonka kasvutavoitteena on saada mm. 5 000 uutta työpaikkaa ja 700 uutta hotellihuonetta keskustan ruutukaava-alueelle ja täydennysrakennusalueille.

– Nykyiset, 1970-luvun alussa rakennetut rakennukset tontilla ovat tulleet elinkaarensa päähän. Uudisrakentaminen kaupungin ytimessä on tärkeä vetovoimatekijä, sanoo Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Levo. – Korttelin sijainti kaikkien kaupungin sisääntuloteiden yhtymäkohdassa on merkittävässä asemassa tulevaisuuden kaupunkikuvaa luotaessa tuleviksi vuosikymmeniksi. Sijainti Oulun kävelykeskusta Rotuaarin varrella vilkastuttaa omalta osaltaan Oulun kaupungin keskustaa.

Rotuaarin laajennus etenee tulevana kesänä Kirkkokatua myöten Albertinkadulle saakka.

– Saaristonkatu 8:an rakennettavaksi suunnitellun uudiskohteen korkeus on 24 kerrosta, minkä myötä rakennuksesta tulisi Oulun keskustan korkein rakennus. Kirkkokadun ja Saaristonkadun kulmaan on suunniteltu liike- ja toimistotiloja, hotellitorni sekä näköalaravintolaa, Levo taustoittaa.

– Hotellioperaattorit ovat olleet kiinnostuneita hankkeesta. Tornin ylimmän kerroksen ravintolasta on tarkoitus tulla kaikkien matkailijoiden ja oululaisten näköala- ja kohtaamispaikka.

Tavoite on, että suunnittelun kohteena on koko korttelikokonaisuus. Käydyissä alustavissa keskusteluissa muut korttelin tonttien omistajat suhtautuvat myönteisesti kaavoituksen käynnistämiseen.

Hankkeen suunnittelijana toimii tamperelainen arkkitehtitoimisto Aihio Arkkitehdit Oy arkkitehtinään Kalevi Näkki, jolla on pitkä kokemus korkeasta rakentamisesta.