OP Oulun asemakaavan muutos etenee

Oulun Osuuspankki laittoi syyskuussa 2021 vireille asemakaavan muutoksen omistamilleen kiinteistöille Ou-lun kaupungin I (Pokkinen) kaupunginosassa korttelissa 20 tonteilla 1 ja 3 (Isokatu 14 ja Kirkkokatu 11). Asema-kaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa alueelle asuin-, liike- ja toimistorakentamista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätettävänä tiistaina 5.4.2022.

Asemakaavan muutoksen pohjaksi Oulun Osuuspankki järjesti keväällä 2021 yhdessä Oulun kaupungin ja A-Insinöörien kanssa arkkitehtuurikilpailun pankin uusien toimitilojen ja asuinrakennushankkeen suunnittelusta Isokatu 14 -tontille. 

–Yhteistyö Oulun kaupungin ja A-Insinöörien kanssa on sujunut todella hyvin, ja nyt olemme valmiita seuraa-vaan vaiheeseen, Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Keijo Posio kiittelee. –Asemakaavamuutoksen ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa Isokatu 14:n uudisrakentaminen. Samassa yhteydessä tutkitaan myös ns. ”Kalevankulman” eli Kirkkokatu 11:n kehittämismahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Kaavatyö etenee vaiheittain 

Kaavan laatimistyö on käynnistetty lähtökohtien selvittämisellä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Asemakaavan muutokseen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen on Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan käsittelyssä 5.4.2022. 

Mikäli yhdyskuntalautakunta päättää asettaa kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville, siihen on mahdollista tutustua neljän viikon ajan Oulun kaupungin verkkosivulla www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/suunnitelmat-ja-hankkeet kaavatunnuksella 564-2519. Osallisilla on mahdollista jättää mielipide nähtävilläolon aikana.

Tavoitteena on, että asemakaavan muutos valmistuu alkuvuodesta 2023, minkä jälkeen aikaisintaan voidaan aloittaa Isokatu 14:n purkutöiden valmistelu. 

Hankkeen taustaa

Oulun Osuuspankki järjesti yhdessä Oulun kaupungin ja A-Insinöörien kanssa keväällä 2021 arkkitehtuurikutsukilpailun, jossa voittajatyöksi valikoitui oululaisen Linja Arkkitehtien ehdotus. Kilpailun tarkoituksena oli tutkia eri vaihtoehtoja uuden toimisto- ja liiketiloja sekä asuinhuoneistoja sisältävän kokonaisuuden luomiseksi. Rakennushankkeen myötä Oulun Osuuspankki haluaa tuoda ihmisiä monipuolisten palveluiden äärelle. 

Lisätietoa arkkitehtuurikutsukilpailusta: op.fi/oulu/arkkitehtuurikilpailu