OP Oulu tammi–kesäkuu 2019: Oulun alueen hyvinvoiva talous heijastuu positiivisesti pankin tulokseen

Oulun Osuuspankin asiakasliiketoiminnan kehitys jatkui kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla erittäin hyvällä tasolla.

–Asiakasliiketoiminnan volyymi oli kesäkuun lopussa 6 504 miljoonaa euroa eli 404 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden vaihteessa, pankin toimitusjohtaja Timo Levo kertoo. 

Pankin alkuvuoden liikevoitto oli 22,5 miljoonaa euroa eli 4,5 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (23,6)1. 

–Liikevoiton muutos johtuu lähes kokonaan arvonalentumisten muutoksista, joihin vaikutti merkittävästi kirjauskäytäntöjen muutos. Operatiivinen tulos ennen arvonalentumisia oli kuitenkin kaksi miljoonaa euroa edellisvuotista suurempi, Levo selventää. 

Levo kertoo sekä asunto- että asuntolainakaupan käyvät Oulun alueella hyvin. Uusia luottoja nostettiin alkuvuoden aikana 354 miljoonaa euroa (441), joista asuntolainojen osuus oli 183 miljoonaa euroa (180). Asumisen trendien Levo on huomannut muuttuneen viime vuosina. 

–Vuokralla asuminen uudehkoissa, lähellä keskustaa sijaitsevissa asunnoissa on selkeästi yleistynyt. Myös omaa asuntoa etsitään keskustan tuntumasta palveluiden läheltä. Perheasunnoiksi toivotaan omakotitaloa, jossa ylläpidon helppous nousee tärkeäksi valintakriteeriksi, Levo toteaa. 

–Oululla on kuitenkin monia etuja etelän kasvukeskuksiin nähden, ja yksi niistä on edulliset asunnot. Siksi omassa asunnossa asuminen on tällä alueella edelleen selkeä vaihtoehto. 

OULUN OSUUSPANKIN TAMMI-KESÄKUUN TULOSKATSAUS 2019

 • Oulun Osuuspankin asiakasliiketoiminnan kehitys jatkui erittäin hyvällä tasolla volyymin ollessa kesäkuun lopussa 6 504 miljoonaa euroa eli 404 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden vaihteessa.
 • Uusia luottoja nostettiin alkuvuonna 354 miljoonaa euroa eli 19,5 % vertailukautta vähemmän. Pankin taseesta myönnettyjen luottojen kanta kasvoi vuoden alusta 4,9 % ja oli 2 866 miljoonaa euroa. Talletuskanta kasvoi 10,6 % ja oli kesäkuun lopussa 2 220 miljoonaa euroa. Myös varallisuudenhoidossa oli hyvää kasvua ja asiakasvarat kasvoivatkin yhteensä 7,9 % vuoden alusta ja olivat 3 254 miljoonaa euroa. 
 • Pankkiin liittyi alkuvuonna uusia omistaja-asiakkaita 2 933. Kaikkiaan omistaja-asiakkaita oli kesäkuun lopussa 79 343. Pankki maksoi omistaja-asiakkaille OP-bonuksia tammi–kesäkuussa yhteensä 5,2 miljoonaa euroa.
 • Oulun Osuuspankki käynnisti uuden Tuotto-osuus-annin maaliskuussa 2019. Tuotto-osuuksia merkittiin alkuvuoden aikana 7,5 miljoonalla eurolla. Oulun Osuuspankin osuuspääomassa oli kesäkuun lopussa Tuotto-osuuksia yhteensä 172 miljoonaa euroa. Vahva ja vakavarainen pankki pystyy tarjoamaan Tuotto-osuudelle erinomaista tuottoa nykyisessä matalien korkojen taloustilanteessakin. Vuodelta 2018 Oulun Osuuspankki maksoi Tuotto-osuudelle korkoa 3,25 %.

Alkuvuoden liikevoitto 22,5 miljoonaa euroa

 • Oulun Osuuspankin liikevoitto oli tammi–kesäkuussa 22,5 miljoonaa euroa eli 4,5 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (23,6)1. Alkuvuoden korkokate oli 17,0 miljoonaa euroa (15,8), jossa kasvua oli 7,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muut nettotuotot olivat 25,9 miljoonaa euroa (24,0). 
 • Osinkotuottoja kertyi 14,8 miljoonaa euroa eli 0,9 % vähemmän kuin vuosi sitten (14,9). Korko- ja osinkotuottoja kertyi pääosin OP Osuuskunnan osuuspääomasijoituksista. Palkkiotuottojen nettomäärä kasvoi edellisvuodesta 7,2 % ja oli 9,0 miljoonaa euroa (8,4). Edellisvuoteen verrattuna palkkiotuotoista kasvoivat tuotot johdannaistuotteiden myynnistä, maksuliikennetuotot, omaisuudenhoitotuotot, lainopillisten tehtävien tuotot sekä vakuutustoiminnan tuotot. Sijoituskiinteistöjen nettotuotot olivat 1,5 miljoonaa euroa (0,2). Liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 0,5 miljoonaa euroa (0,5). 
 • Kulut yhteensä olivat tammi–kesäkuussa 19,1 miljoonaa euroa (18,2) eli 4,6 % vertailukautta suuremmat. Hallintokuluista henkilöstökulut olivat 6,0 miljoonaa eu¬roa (6,1) eli 1,3 % vertailukautta vähemmän. Vakinaisen henkilöstön määrä oli kesäkuun lopussa 195, kun se vuotta aikaisemmin oli 192. Muut hallintokulut kasvoivat 4,2 % 9,0 miljoonaan euroon (8,7) ICT-kulujen ja palvelulaskutuksen kasvun vuoksi. Suunnitelman mukaiset poistot 0,2 miljoonaa euroa olivat 23,0 % pienemmät kuin vuosi sitten (0,3). Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat edellisvuodesta 19,3 % ja olivat yhteensä 3,8 mil¬joonaa euroa (3,2). Kulujen kasvu johtui Rahoitusvakausviraston vakausmaksusta.
 • Alkuvuonna 2019 kirjattiin odotettavissa olevia luottotappioita 1,3 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavana aikana kirjattiin odotettavissa olevien luottotappioiden peruutuksia 2,0 miljoonaa euroa. 

Tase 3 902 miljoonaa euroa

 • Oulun Osuuspankin tase oli kesäkuun lopussa 3 902 miljoonaa euroa eli 2,2 % suurempi kuin vuoden vaihteessa (3 818). 
 • Luottokanta kasvoi vuoden vaihteesta 4,9 % yltäen kesäkuun lopussa 2 866 miljoonaan euroon (2 732). Uusia luottoja nostettiin alkuvuoden aikana 354 miljoonaa euroa (441), joista asuntolainojen osuus oli 183 miljoonaa euroa (180). Oulun Osuuspankki on välittänyt asiakkaille myös OP Ryhmän kiinnitysluottopankin, OP-Asuntoluottopankki Oyj:n (OPA) myöntämiä luottoja. Kesäkuun lopussa OPA:n taseessa olevien asiakasluottojen määrä oli 300 miljoonaa euroa (333). 
 • Saamiset luottolaitoksilta, jotka muodostuvat saamisista OP Yrityspankki Oyj:ltä, laskivat vuoden alusta 9,7 % yhteensä 635 miljoonaan euroon (703). Osakkeiden ja osuuksien määrä oli kesäkuun lopussa 332 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin vuoden vaihteessa (332). 
 • Kiinteistöihin sitoutunut pääoma oli 44 miljoonaa euroa, josta sijoituskiinteistöihin sitoutunut pääoma 24 miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen vuokrausaste oli kesäkuussa 68 % ja nettotuotto 5,3 %.
 • Asiakkaiden talletukset kasvoivat tammi–kesäkuun aikana 10,6 % ja olivat 2 220 miljoonaa euroa (2 007). Velat luottolaitoksille, jotka muodostuvat pääasiassa veloista OP Yrityspankki Oyj:lle ja ns. väliluotoista OP-Asuntoluottopankki Oyj:lle, laskivat 12,6 % ollen 1 149 miljoonaa euroa (1 316).
 • Koko oman pääoman määrä kasvoi 7,3 % ja oli 390 miljoonaa euroa (364). Osuuspääoma oli kesäkuun lopussa 180 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin vuoden vaihteessa (180). Varsinaisten osuusmaksujen määrä oli 8,1 miljoonaa euroa kasvaen 2,2 % vuodenvaihteen tasosta (7,9). Omistaja-asiakkaiden merkitsemien Tuotto-osuus-sijoitusten määrä pysyi samalla tasolla kuin vuoden vaihteessa 172 miljoonaan euroon (172). 
 • Pankkitakausten ja muiden taseen ulkopuolisten sitoumusten määrä kasvoi 2,3 % 341 miljoonaan euroon (334). 

Vakavaraisuussuhde 27,2 % 

Omien varojen määrä oli kesäkuun lopussa 430 miljoonaa euroa kasvaen 15 miljoonaa euroa alkuvuoden aikana (415).  Riskipainotetut erät kasvoivat 1 580 miljoonaan euroon (1 402). Vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 27,2 % (29,6). 


1) Suluissa on vertailuluku vuodelta 2018. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailutietona on tammi–kesäkuun 2018 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailutietona on edellisen tilinpäätösajankohdan luku (31.12.2018).