Alkuvuonna nopeaa kasvua ja parempaa asiakaspalvelua

Oulun Osuuspankin tammi–maaliskuun kasvu jatkui nopeana liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla. Uusia omistaja-asiakkaita pankki sai 1 341 eli selkeästi edellisvuotta enemmän (832). Myös Oulun kaupunki ja Oulun seutu ovat jatkaneet kasvua. Väestön määrän lisääntyminen, uusien asuntojen rakentaminen ja suotuisa työpaikkakehitys luovat hyviä edellytyksiä pankin kasvulle.

Julkisessa keskustelussa henkilökohtaisen asiakaspalvelun on todettu häviävän pankeista. Oulun Osuuspankki toimii tässä kehityksessä kahdella tavalla vastavirtaan. 
 
Muista pankeista poiketen Oulun Osuuspankissa nähdään toimipaikoilla olevan edelleen merkitystä asiakkaille. 
 
–Pankilla on yhdeksän liiketoiminnaltaan hyvin kasvavaa toimipaikkaa eri puolilla toimialuetta, Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Levo toteaa. –Pankkiasioinnin muutos on kuitenkin tehnyt välttämättömäksi uudistaa toimipaikkoja. Olemme tänä vuonna jo siirtäneet ja siirrämme vuoden aikana useita toimipaikkoja uusiin, asiakkaiden helposti saavutettavissa oleviin tiloihin.  
 
Toimitilauudistusten lisäksi pankki on avannut henkilökunnan suorat puhelinnumerot ja asiakkaat voivat soittaa suoraan asiantuntijalle omissa pankkiasioissaan. 
 
–Asiakkaiden käytössä ovat jatkossa sekä valtakunnalliset palvelunumerot laajoilla aukioloajoilla että asiantuntijoidemme henkilökohtaiset palvelunumerot toimipaikkojen aukioloaikoina, Levo lisää. 
 
Valtakunnallisissa palvelunumeroissa puolestaan hoituvat kätevästi rutiiniasiat, kuten avainlukulistan tilaus tai kortin uusinta. Asiantuntijuutta vaativissa palveluissa paras kanava on paikallisen asiantuntijan suora numero. 
 
–Toivomme, että näiden uudistusten myötä asiakkaamme saavat aiempaa henkilökohtaisempaa palvelua pankkiasioissaan, Levo tähdentää.
 
OULUN OSUUSPANKIN TAMMI-MAALISKUUN TULOSKATSAUS 2019
 
  • Asiakasliiketoiminnan kehitys jatkui erittäin hyvällä tasolla volyymin ollessa maaliskuun lopussa 6 314 miljoonaa euroa eli 214 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden vaihteessa. 
  • Uusia luottoja nostettiin alkuvuonna 151 miljoonaa euroa eli 16,6 % vertailukautta vähemmän. Pankin taseesta myönnettyjen luottojen kanta kasvoi vuoden alusta 2,5 % ja oli 2 801 miljoonaa euroa. 
  • Talletuskanta kasvoi 5,2 % ja oli maaliskuun lopussa 2 112 miljoonaa euroa. Myös varallisuudenhoidossa oli hyvää kasvua ja asiakasvarat kasvoivatkin yhteensä 5,4 % vuoden alusta ja olivat 3 118 miljoonaa euroa.
  • Pankkiin liittyi alkuvuonna uusia omistaja-asiakkaita 1 341. Kaikkiaan omistaja-asiakkaita oli maaliskuun lopussa 78 222. Pankki maksoi omistaja-asiakkaille OP-bonuksia yhteensä 2,4 miljoonaa euroa.
  • Oulun Osuuspankki käynnisti uuden Tuotto-osuus-annin maaliskuussa 2019. Tuotto-osuuksia merkittiin alkuvuoden aikana 2,8 miljoonalla eurolla. Oulun Osuuspankin osuuspääomassa oli maaliskuun lopussa Tuotto-osuuksia yhteensä 167 miljoonaa euroa. Vahva ja vakavarainen pankki pystyy tarjoamaan Tuotto-osuudelle erinomaista tuottoa nykyisessä matalien korkojen taloustilanteessakin. Vuodelta 2018 Oulun Osuuspankki maksaa Tuotto-osuudelle korkoa 3,25 %.
Alkuvuoden liikevoitto 18,7 miljoonaa euroa
 
Oulun Osuuspankin liikevoitto oli tammi–maaliskuussa 18,7 miljoonaa euroa eli 3,3 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (19,3)1. Alkuvuoden korkokate oli 8,4 miljoonaa euroa (7,9) kasvaen 7,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muut nettotuotot olivat 21,8 miljoonaa euroa (19,7). 
 
Osinkotuottoja kertyi 14,7 miljoonaa euroa eli 1,1 % enemmän kuin vuosi sitten (14,6). Korko- ja osinkotuottoja kertyi pääosin OP Osuuskunnan osuuspääomasijoituksista. Palkkiotuottojen nettomäärä kasvoi edellisvuodesta 11,5 % ja oli 5,3 miljoonaa euroa (4,7). Edellisvuoteen verrattuna palkkiotuotoista kasvoivat tuotot johdannaistuotteiden myynnistä, maksuliikennetuotot, omaisuudenhoitotuotot, lainopillisten tehtävien tuotot sekä vakuutustoiminnan tuotot. Sijoituskiinteistöjen nettotuotot olivat 1,4 miljoonaa euroa (0,1). Liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 0,3 miljoonaa euroa (0,3). 
 
Kulut yhteensä olivat tammi–maaliskuussa 10,3 miljoonaa euroa (9,0) eli 14,4 % vertailukautta suuremmat. Hallintokuluista henkilöstökulut kasvoivat edellisvuodesta 3,9 % ja olivat 3,2 miljoonaa euroa (3,1). Vakinaisen henkilöstön määrä oli maaliskuun lopussa 193, kun se vuotta aikaisemmin oli 196. Muut hallintokulut kasvoivat 8,0 % 4,6 miljoonaan euroon (4,2) ICT-kulujen ja palvelulaskutuksen kasvun vuoksi. Suunnitelman mukaiset poistot 0,1 miljoonaa euroa olivat 21,9 % pienemmät kuin vuosi sitten (0,1). Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat edellisvuodesta 56,4 % ja olivat yhteensä 2,4 miljoonaa euroa (1,5). Kulujen kasvu johtui Rahoitusvakausviraston vakausmaksusta.
 
Alkuvuonna 2019 kirjattiin odotettavissa olevia luottotappioita 1,2 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavana aikana kirjattiin odotettavissa olevien luottotappioiden peruutuksia 0,8 miljoonaa euroa. 

Tase 3 878 miljoonaa euroa

Oulun Osuuspankin tase oli maaliskuun lopussa 3 878 miljoonaa euroa eli 1,6 % suurempi kuin vuoden vaihteessa (3 818). 
 
Luottokanta kasvoi vuoden vaihteesta 2,5 % yltäen maaliskuun lopussa 2 801 miljoonaan euroon (2 732). Uusia luottoja nostettiin alkuvuoden aikana 151 miljoonaa euroa (181), joista asuntolainojen osuus oli 74 miljoonaa euroa (74). Oulun Osuuspankki on välittänyt asiakkaille myös OP Ryhmän kiinnitysluottopankin, OP-Asuntoluottopankki Oyj:n (OPA) myöntämiä luottoja. Maaliskuun lopussa OPA:n taseessa olevien asiakasluottojen määrä oli 317 miljoonaa euroa (333). 
 
Saamiset luottolaitoksilta, jotka muodostuvat saamisista OP Yrityspankki Oyj:ltä, laskivat vuoden alusta 2,6 % yhteensä 685 miljoonaan euroon (703). Osakkeiden ja osuuksien määrä oli maaliskuun lopussa 332 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin vuoden vaihteessa (332). 
 
Kiinteistöihin sitoutunut pääoma oli 44 miljoonaa euroa, josta sijoituskiinteistöihin sitoutunut pääoma 25 miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen vuokrausaste oli maaliskuussa 69 % ja nettotuotto 5,3 %.
 
Asiakkaiden talletukset kasvoivat tammi–maaliskuun aikana 5,2 % ja olivat 2 112 miljoonaa euroa (2 007). Velat luottolaitoksille, jotka muodostuvat pääasiassa veloista OP Yrityspankki Oyj:lle ja ns. väliluotoista OP-Asuntoluottopankki Oyj:lle, laskivat 5,2 % ollen 1 247 miljoonaa euroa (1 316).
 
Koko oman pääoman määrä kasvoi 5,1 % ja oli 382 miljoonaa euroa (364). Osuuspääoma laski alkuvuonna 2,6 % 175 miljoonaan euroon (180). Varsinaisten osuusmaksujen määrä oli 8,0 miljoonaa euroa kasvaen 0,4 % vuodenvaihteen tasosta (7,9). Omistaja-asiakkaiden merkitsemien Tuotto-osuus-sijoitusten määrä laski 167 miljoonaan euroon (172). 
 
Pankkitakausten ja muiden taseen ulkopuolisten sitoumusten määrä kasvoi 4,4 % 349 miljoonaan euroon (334). 

Vakavaraisuussuhde 29,7 % 

Omien varojen määrä oli maaliskuun lopussa 428 miljoonaa euroa kasvaen 13 miljoonaa euroa alkuvuoden aikana (415).  Riskipainotetut erät kasvoivat 1 443 miljoonaan euroon (1 402). Vakavaraisuussuhde oli maaliskuun lopussa 29,7 % (29,6). 
 
 
1) Suluissa on vertailuluku vuodelta 2018. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailutietona on tammi–maaliskuun 2018 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailutietona on edellisen tilinpäätösajankohdan luku (31.12.2018).