OP Oulu uudistaa palvelutarjontaansa

Oulun Osuuspankki on päivittänyt strategiaansa ja arvioinut samalla palveluidensa kysyntää, tarjontaa ja palveluaikoja. Pankki vastaa jatkossakin asiakaskysyntään tarjoamalla asiakkailleen palveluita siellä, missä on kysyntää.

Asiakaskäyttäytymisen muutoksen myötä OP Oulu haluaa vastata asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin. Asiointi siirtyy voimakkaasti sähköisiin kanaviin, ja konttoreissa asioi yhä harvempi.

–Vastuulliseen toimintaan kuuluu myös oman toiminnan tarkastelu ja kyky uudistaa sitä toimintaympäristön muuttumisen myötä, Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Levo muistuttaa.

Palveluaikamuutokset Isonkadun, Haukiputaan ja Iin sekä Pyhännän toimipaikoissa astuvat voimaan 1.2.2020. Kiimingin toimipaikka siirtyy Ruskon K-citymarketin yhteyteen 2.3.2020.

Muutokset eivät vaikuta vakinaisen henkilöstön työsuhteisiin, vaan toimihenkilöt jatkavat Oulun Osuuspankin palveluksessa. Ne eivät myöskään edellytä asiakkailta toimenpiteitä. Ideapark Oulun, Kaakkurin, Zeppelin Kempeleen ja Muhoksen toimipaikkojen aukioloaikoihin ei tule muutoksia.

Isonkadun kassapalveluiden palveluaika laajenee

Isonkadun toimipaikka on pankin suosituin kassa-asiointipaikka. Kassapalvelut ovat 1.2.2020 alkaen auki ma–pe klo 9.30–16.30. Palveluaikaa laajentamalla pystymme tarjoamaan kassa-asiakkaillemme paremmat mahdollisuudet hoitaa laskun maksuja, käteisen rahan nostoja ja talletuksia.

Haukipudas ja Ii turvaavat laajat kassapalvelut molemmissa toimipaikoissa

  • Haukiputaan ja Iin toimipaikat ovat 1.2.2020 alkaen auki vuoropäivinä. Haukiputaalla toimipaikka on auki ma, to ja pe klo 9.30–16.30 ja suljettuna ti ja ke.
  • Iissä toimipaikka on auki ti ja ke klo 9.30–16.30 ja suljettu ma, to ja pe.

Tällä järjestelyllä pankki pystyy tarjoamaan laajat kassapalveluajat edelleen molemmissa toimipaikoissa. Samalla se voi siirtää asiantuntijapalveluita sinne, missä niille on enemmän kysyntää.

Pyhäntä raivaa aikaa asiantuntijapalveluille ja etäneuvotteluille

Pyhännällä aukiolo- ja kassapalveluaikaa sopeutetaan vastaamaan kysyntää. Pyhännän kassapalvelut ovat 1.2.2020 auki ti ja to klo 9.30–12.30.  Asiantuntijapalveluita tarjotaan ma–pe klo 9.30–16.30 ajanvarauksella.

Näin toimimalla pankki pystyy tarjoamaan lisää asiakkaiden toivomia etäneuvotteluaikoja ja tehostamaan toimintaansa kasvotusten tapahtuvien neuvotteluiden osalta.

Kiimingin toimipaikka siirtyy uusiin tiloihin asiakasvirtojen äärelle Ruskon K-citymarketin yhteyteen 2.3.2020

Asiantuntijapalvelut ovat avoinna ma–pe klo 10–17 ja ajanvarauksella ma–to klo 17-20. Uudessa toimipaikassa ei ole kassapalveluita.

 

OULUN OSUUSPANKIN TAMMI-SYYSKUUN TULOSKATSAUS 2019

  • Oulun Osuuspankin asiakasliiketoiminnan kehitys jatkui erittäin hyvällä tasolla volyymin ollessa syyskuun lopussa 6 535 miljoonaa euroa eli 435 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden vaihteessa.
  • Oulun Osuuspankin liikevoitto oli tammi-syyskuussa 25,1 miljoonaa euroa eli 3,6 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (26,0)1. Alkuvuoden korkokate oli 25,7 miljoonaa euroa (24,0) kasvaen 7,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
  • Oulun Osuuspankin tase oli syyskuun lopussa 3 881 miljoonaa euroa eli 1,6 % suurempi kuin vuo­den vaihteessa (3 818).
  • Uusia luottoja nostettiin alkuvuonna 545 miljoonaa euroa eli 14,9 % vertailukautta vähemmän. Pankin taseesta myönnettyjen luottojen kanta kasvoi vuoden alusta 6,7 % ja oli 2 914 miljoonaa euroa.
  • Talletuskanta kasvoi 9,6 % ja oli syyskuun lopussa 2 200 miljoonaa euroa. Myös varallisuudenhoidossa oli hyvää kasvua ja asiakasvarat kasvoivatkin yhteensä 10,0 % vuoden alusta ja olivat 3 254 miljoo­naa euroa.
  • Pankkiin liittyi alkuvuonna uusia omistaja-asiakkaita 4 585. Kaikkiaan omistaja-asiakkaita oli syyskuun lopussa 80 711. Pankki maksoi omis­taja-asiak­kaille OP-bonuksia tammi-syyskuussa yhteensä 7,8 miljoonaa euroa.
  • Oulun Osuuspankki käynnisti uuden Tuotto-osuus-annin maaliskuussa 2019. Tuotto-osuuksia mer­kittiin alkuvuoden aikana 11,2 miljoonalla eurolla. Oulun Osuuspankin osuuspääomassa oli syyskuun lopussa Tuotto-osuuksia yhteensä 175 miljoonaa euroa. Vahva ja vakavarainen pankki pys­tyy tarjoamaan Tuotto-osuudelle erinomaista tuottoa nykyisessä matalien korkojen taloustilantees­sakin. Vuodelta 2018 Oulun Osuuspankki maksoi Tuotto-osuudelle korkoa 3,25 %.

Alkuvuoden liikevoitto 25,1 miljoonaa euroa

Oulun Osuuspankin liikevoitto oli tammi-syyskuussa 25,1 miljoonaa euroa eli 3,6 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (26,0)1. Alkuvuoden korkokate oli 25,7 miljoonaa euroa (24,0) kasvaen 7,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muut nettotuotot olivat 30,0 miljoonaa euroa (28,3).

Osinkotuottoja kertyi 14,8 miljoonaa euroa eli 0,9 % vähemmän kuin vuosi sitten (14,9). Korko- ja osinkotuottoja kertyi pääosin OP Osuuskunnan osuuspääomasijoituksista. Palkkiotuottojen netto­määrä kasvoi edellisvuodesta 5,0 % ja oli 12,8 miljoonaa euroa (12,2). Edellisvuoteen verrattuna palkkiotuotoista kasvoivat tuotot johdannaistuotteiden myynnistä, maksuliikennetuotot, omaisuudenhoitotuotot, lainopillisten tehtävien tuotot, arvopaperivälitystuotot sekä vakuutustoiminnan tuotot. Sijoituskiin­teistöjen nettotuotot olivat 1,6 mil­joonaa euroa (0,4). Liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 0,8 miljoonaa euroa (0,8).

Kulut yhteensä olivat tammi-syyskuussa 28,0 miljoonaa euroa (26,7) eli 4,8 % vertailukautta suuremmat. Hallintokuluista henkilöstökulut olivat 8,9 miljoonaa eu­roa (8,8) kasvaen vertailukaudesta 1,6 %. Vakinai­sen henkilöstön määrä oli syyskuun lopussa 196, kun se vuotta aikaisemmin oli 193. Muut hallintokulut kasvoivat 7,0 % 13,7 miljoonaan eu­roon (12,8) ICT-kulujen ja palvelulaskutuksen kasvun vuoksi. Suunnitelman mukaiset pois­tot 0,3 miljoonaa euroa olivat 18,6 % pienemmät kuin vuosi sitten (0,4). Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat edellisvuodesta 6,5 % ja olivat yhteensä 5,1 mil­joonaa euroa (4,8). Kulujen kasvu johtui Rahoitusvakausviraston vakausmaksusta.

Alkuvuonna 2019 kirjattiin odotettavissa olevia luottotappioita yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Odotettavissa olevat luottotappiot -erä saadaan ECL-laskennan perusteella luottokannasta. Edellä mainittuun erään sisältyy lopullisia luottotappioita 0,4 miljoonaa euroa (0,2). Edellisvuoden vastaavana aikana kirjattiin odotetavissa olevien luottotappioiden peruutuksia 0,4 miljoonaa euroa.

Tase 3 881 miljoonaa euroa

Oulun Osuuspankin tase oli syyskuun lopussa 3 881 miljoonaa euroa eli 1,6 % suurempi kuin vuo­den vaihteessa (3 818).

Luottokanta kasvoi vuoden vaihteesta 6,7 % yltäen syyskuun lopussa 2 914 miljoonaan euroon (2 732). Uusia luottoja nostettiin alkuvuoden aikana 545 miljoonaa euroa (641), joista asuntolainojen osuus oli 283 miljoonaa euroa (279). Oulun Osuuspankki on välittänyt asiakkaille myös OP Ryhmän kiinnitysluottopankin, OP-Asuntoluotto­pankki Oyj:n (OPA) myöntämiä luottoja. Syyskuun lopussa OPAn taseessa olevien asiakasluottojen määrä oli 284 miljoonaa euroa (333).

Saamiset luottolaitoksilta, jotka muodostuvat saamisista OP Yrityspankki Oyj:ltä, laskivat vuoden alusta 20,5 % yhteensä 559 miljoonaan euroon (703). Osakkeiden ja osuuksien määrä oli syyskuun lopussa 332 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin vuoden vaihteessa (332).

Kiinteistöihin sitoutunut pääoma oli 44 miljoonaa euroa, josta sijoituskiinteistöihin sitoutunut pääoma 24 miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen vuokrausaste oli syyskuussa 65 % ja nettotuotto 5,0 %.

Asiakkaiden talletukset kasvoivat tammi-syyskuun aikana 9,6 % ja olivat 2 200 miljoonaa euroa (2 007). Velat luottolaitoksille, jotka muodostuvat pääasiassa veloista OP Yrityspankki Oyj:lle ja ns. väliluotoista OP-Asuntoluottopankki Oyj:lle, laskivat 13,7 % ollen 1 136 miljoonaa euroa (1 316).

Koko oman pääoman määrä kasvoi 10,3 % ja oli 401 miljoonaa eu­roa (364). Osuuspääoma kasvoi vuoden vaihteesta 2,3 % yltäen syyskuun lopussa 184 miljoonaan euroon (180). Varsinaisten osuusmaksujen määrä oli 8,3 miljoonaa euroa kasvaen 4,2 % vuodenvaihteen tasosta (7,9). Omista­ja-asiak­kaiden merkitsemien Tuotto-osuus-sijoitusten määrä kasvoi vuoden vaihteesta 2,2 % 175 miljoo­naan euroon (172).

Pankkitakausten ja muiden taseen ulkopuolisten sitoumusten määrä kasvoi 3,0 % 344 miljoo­naan euroon (334).

Vakavaraisuussuhde 27,4 %

Omien varojen määrä oli syyskuun lopussa 436 miljoonaa euroa kasvaen 20 miljoonaa euroa al­kuvuoden aikana (415).  Riskipainotetut erät kasvoivat 1 589 miljoonaan euroon (1 402). Vakavaraisuussuhde oli syyskuun lopussa 27,4 % (29,6).

1) Suluissa on vertailuluku vuodelta 2018. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailutietona on tammi-syyskuun 2018 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailutietona on edellisen tilinpäätösajankohdan luku (31.12.2018).