Tuotto-osuuksien koron maksu tilikaudelta 2019

Oulun Osuuspankin edustajisto hyväksyi kokouksessaan 9.6.2020 hallituksen esityksen, että tilikaudelta 2019 maksetaan vuotuista korkoa Tuotto-osuus-pääomalle 3,25 %.

Korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2020 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.