Lapsi, reppu ja käsi kädessä

Yhdessä parempaa huomista

Vastuullisuus lähtee Oulun Osuuspankin perustehtävästä ja arvoista.

Asiakasomisteisena yrityksenä Oulun Osuuspankki hahmottaa toimintaansa kaksoisroolin kautta: liiketoimintaroolissa luodaan taloudellista hyvää, jota hyödynnetään yhteisöllisessä roolissa. Yhteisöllisessä roolissaan Oulun Osuuspankki kantaa vastuuta niin omistaja-asiakkaista kuin laajemmin yhteiskunnasta ja paikallisyhteisöistä.

Oulun Osuuspankki on mukana monella tavalla tukemassa oman toimialueensa, sen yhteisöjen ja ihmisten parempaa arkea ja tulevaisuutta. Tästä esimerkkeinä ovat kulttuurin, urheilun ja senioritoiminnan tukeminen sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja taloustaitojen lisäämiseen liittyvät hankkeet.

Haku vuoden 2021 yhteistyökohteiksi käynnistyy marraskuussa

Sähköisen haun avulla haluamme varmistaa hakemusten tasapuolisen käsittelyn. 

Huomaathan, että emme pysty avustamaan yksittäisiä urheilujoukkueita vaan toivomme hakemuksia seuratasolla.

Toteutamme yhteistyöhaun jatkossakin sähköisesti keskittämällä hakemukset vuodenvaihteeseen. Hakuajan päätyttyä olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin. Seuraava haku käynnistyy marraskuussa 2020.

Tervetuloa rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuutta!

Yhteiskuntavastuu on tiivis osa pankin liiketoimintaa ja strategiaa. Asiakasomisteisena yrityksenä Oulun Osuuspankki hahmottaa toimintaansa kaksoisroolin kautta: liiketoimintaroolissa luodaan taloudellista hyvää, jota hyödynnetään yhteisöllisessä roolissa. Vahvan vakavaraisuutensa ja tuloksellisen toimintansa avulla Oulun Osuuspankin tehtävänä on luoda kestävää taloudellista menestystä, tukea alueellista elinvoimaisuutta, toimia ihmisläheisesti ja osallistaen sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Yksi arvoistamme on yhdessä menestyminen. Haluamme edustaa positiivista muutosvoimaa yhteisöissämme. Sen mukaisesti olemme aktiivisesti mukana kehittämässä paikallista ja alueellista elinvoimaisuutta. Kannamme vastuuta niin omistaja-asiakkaistamme kuin laajemmin yhteiskunnasta ja paikallisyhteisöistä.

Vuonna 2018 olimme monella tavalla mukana tukemassa oman toimialueemme, sen yhteisöjen ja ihmisten parempaa arkea ja tulevaisuutta. Tässä muutamia tärkeitä nostoja, isoja ja pieniä.

Tukea opetukselle ja tutkimustyölle

On tärkeää, että Oulun alueella on menestyviä ja vetovoimaisia ammattikorkeakouluja, jotka tarjoavat opetusta ja tutkimustyötä. Lahjoitimme 200 000 euroa Oulun ammattikorkeakoululle ja 20 000 euroa Diakonia-ammattikorkeakoululle. Korkeatasoinen ammattiopetus ja sen yhteydessä suoritettava lopputyö tarjoavat monelle yritykselle ja yhteisölle ensimmäisen kokemuksen tutkimustyöstä. Lopputyö tarjoaa työnantajille mahdollisuuden tutustua tuleviin ammattilaisiin ja tarvittaessa palkata heidät.

Parempaa talousosaamista nuorille

Oman talouden hallinta on tärkeä osa kansalaistaitoja. Nuoruudessa opitut taidot ovat merkityksellisiä, sillä ne heijastuvat myös talousosaamiseen aikuisena. Nuoret kokevat, että taloustaitoja ei opeteta riittävästi, ja kaipaavat tukea arkisten raha-asioiden hoitoon. Pankki edistää taloudellista tasa-arvoa niin herättelemällä kiinnostusta oman talouden hallintaan kuin tukemalla syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Asiantuntijamme osallistuivat vuoden aikana yli 30 tapahtumaan ja tilaisuuteen, joissa käsiteltiin nuoren taloudenhallintaa. Tärkein taloustaitotyömme muoto onkin koulu- ja oppilaitoskäynnit. Lisäksi kutsuimme lapsia ja nuoria pankkivierailuille työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitojen opettamiseksi.

Vuodesta 2013 alkaen olemme tarjonneet paikallisille nuorille mahdollisuuden työllistyä ja tutustua työelämään pankin kustantamana. Viime kesänä pankin piikkiin työskenteli viisikymmentä 15–17-vuotiasta nuorta paikallisissa yleishyödyllisissä yhdistyksissä. Pankki tarjosi vuoden aikana 30 opiskelijalle myös harjoittelupaikan tai osa-aikaisen työn opintojen lomassa. 

Tärkeä taloustaitotyömme muoto on yhteistyökumppanuudet, kuten Yrityskylä. Yrityskylä Alakoulu Pohjois-Pohjanmaa sijaitsee Oulussa ja siellä vierailee tänä lukuvuonna 5 850 kuudesluokkalaista sekä heidän opettajansa. Yrityskylässä jokainen oppilas saa oman ammatin, jossa he toimivat päivän ajan ja oppivat toimimaan osana suomalaista yhteiskuntaa. Yrityskylä Yläkoulu käynnisti toimintansa Pohjois-Pohjanmaalla syyslukukaudella 2017. Yrityskylä Yläkoulussa vierailee tänä lukuvuonna 3 500 Oulun kaupungin ja lähialueen yhdeksäsluokkalaista. Oulussa Yrityskylä on toiminut vuodesta 2013 saakka ja sen toiminnassa pankki on ollut aktiivisesti mukana alusta saakka. Pankin asiantuntijoita on osallistunut myös Yrityskylän opettajien koulutukseen.

Asiakkaiden rinnalla digimurroksessa

Asiakaskäyttäytymisen muutos vie pankki- ja vakuutustoiminnassa asiakaspalvelua yhä enemmän digitaalisiin kanaviin. Perustimme uuden yksikön, OP Oulu Onlinen, joka yhdistää digitaalisuuden ja henkilökohtaisen paikallisen palvelun. OP Oulu Online -yksikkö keskittyy hoitamaan asiakkuuksia etäkanavissa, siis puhelimitse ja netin välityksellä. Pankin asiantuntijat kävivät vuoden aikana asiakkaiden kanssa yli 1 600 verkkoneuvottelua ja 12 800 puhelinneuvottelua.

Oulun Osuuspankki järjesti kymmenen digitaaliseen pankkiasiointiin liittyvää ja suuren suosion saavuttanutta Varmuutta verkkoon -tilaisuutta toimialueensa eri kunnissa. Tavoitteena oli tehdä pankin uusia palveluita tutuiksi ja madaltaa kynnystä niiden käyttöönotossa. Tilaisuuksissa digiopastusta sai vuoden aikana 120 senioria.

Paikallisen urheilun, kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan tukena

Toimiva yhteisö ei synny pelkästään työpaikoista – se tarvitsee myös muita hyvän elämän edellytyksiä. Oulun Osuuspankki arvostaa paikallisia toimijoita, joiden kanssa se voi tehdä yhteistyössä toimijoiden yhteiskunnallisesti merkittäviä, alueellisesti vaikuttavia, korkeatasoisia ja kehityskelpoisia hankkeita. Olennaista on myös, että yhteistyökumppanit toimivat vastuullisesti ja kestävien arvojen pohjalta. Yhteistyötä kehitetään pitkäjänteisesti ja sopimukset ovat yleensä monivuotisia. OP ei sponsoroi yksityishenkilöitä eikä tue poliittista toimintaa missään muodossa.

Vuonna 2018 teimme yhteistyösopimuksia kymmenien urheiluseurojen sekä kulttuuri-, viihde-, vapaaehtois- ja hyväntekeväisyystoimijoiden kanssa yhteensä 250 000 eurolla. Tuimme myös toimialueemme vähävaraisia nuoria lahjoittamalla asiakkaiden joulumuistamisiin varatun summan nuorten harrastamisen tukemiseen.

Mukana luomassa muita hyvän elämän edellytyksiä

Oulun Osuuspankin Taitaja-stipendillä on pitkät perinteet. Se on merkittävä pohjoissuomalainen huomionosoitus sekä taloudellisesti että positiivisen yhteisöllisyyden luojana. Se on jaettu yhtäjaksoisesti vuosittain vuodesta 2000 saakka. Vuonna 2018 Taitaja-stipendi oli arvoltaan 10 000 euroa ja sen sai oululainen baritoni Tomi Punkeri.

Osuuspankkien lasten ja nuorten kuvataidekilpailuun pankki kerää keväisin alueeltaan satoja kilpailutöitä ja palkitsee palkitsevat oman alueensa parhaat työt. Voittajatyöt lähetetään pankista valtakunnalliseen kilpailuun Helsinkiin.

Hiiop100.fi avattiin osana OPn lahjaa satavuotiaalle Suomelle, ja OP jatkoi vapaaehtoistyön välityspalvelu Hiiop100.fi:n kehitystyötä yhdessä kumppaneiden kanssa myös juhlavuoden jälkeen osana yhteiskuntavastuu-taan. Oulun Osuuspankin työntekijöillä oli mahdollisuus nyt toisena vuonna peräkkäin käyttää yksi palkallinen työpäivä vapaaehtoistyön tekemiseen. Pankin palveluksessa oli yli 200 pankki- ja vakuutusalan ammattilaista.

Nenäpäivä järjestetään vuosittain, jotta kaikilla maailman lapsilla olisi mahdollisuus koulutukseen, terveyteen, turvaan ja ravintoon. Pankki osallistui Nenäpäivä 2018 -keräykseen lahjoittamalla kuukauden aikana tulleista uusista omistaja-asiakkaista jokaisesta euron tyttöjen koulutukseen.

Usean vuoden ajan olemme olleet mukana lahjoittamassa turvaliivit jokaiselle Oulussa koulunsa aloittavalle ekaluokkalaiselle.