Palkkiotuottojen kasvu ja korkotason muutos siivittivät liikevoiton nousuun: erinomaisesta tuloksesta merkittävää hyötyä omistaja-asiakkaille

  • Liikevoitto 13,8 miljoonaa euroa (10,3)
  • Rahoitustoiminta 1,5 mrd. € (1,5)
  • Asiakasvarat 2,1 mrd. € (2,3)
  • Uusien asiakkaiden määrä lähes 3 400

Pankin liikevoitto nousi vertailukauteen verrattuna 3,5 miljoonaa euroa ollen joulukuun lopussa 13,8 miljoonaa euroa (10,3). Kokonaistuotot olivat 40,3 miljoonaa euroa (35,8) ja keskeisistä tuottoeristä korkokate nousi 20,5 miljoonaan euroon (16,9). Merkittävä tekijä korkokatteen nousun taustalla on yleinen korkotason nousu. Nettopalkkiotuotot kasvoivat 5,3 prosenttia päätyen 15,3 miljoonaan euroon (14,5).

Pankin kulut olivat lähes samalla tasolla kuin vertailukaudella. Kulut yhteensä olivat 21,8 miljoonaa euroa (21,7). Hallintokulut sekä poistot toteutuivat hieman viime vuoden tasoa pienempinä. Sen sijaan liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 14 % ollen joulukuun lopussa 4,1 miljoonaa euroa (3,6). Liiketoiminnan muita kuluja kasvattivat mm. sääntelyyn- ja viranomaismaksuihin liittyvät kustannukset, turvaamiskulut sekä Trion konttorin uudistamiseen liittyvät suunnittelukulut.

Arvonalentumisia luotoista ja saamisista kirjattiin yhteensä miljoona euroa (0,6). Euromääräisestä noususta huolimatta saamisten arvonalentumiset olivat alhaisella tasolla suhteessa pankin luotto- ja takauskantaan nähden.

Pankin asiakasliiketoiminnan volyymikehityksen osalta vuosi 2022 oli kaksijakoinen. Rahoitustoiminta kokonaisuudessaan kasvoi, huolimatta erityisesti alkuvuoteen ajoittuneista merkittävistä yhteisöasiakasluottojen takaisinmaksuista. Asiakasvarat puolestaan supistuivat vuoden takaiseen verrattuna 5,5 %, mitä selittävät asiakkaiden sijoitusvarallisuuteen heikentävästi vaikuttanut osakemarkkinakehitys sekä yritys- ja yhteisötalletusten pienentyminen. Henkilöasiakkaiden talletusvarat kasvoivat kuitenkin 2,6 %.

Pankin CET1-vakavaraisuus laski vuoden vaihteen tilanteesta ollen joulukuun lopussa 24,7 (29,3). Lasku johtuu muutoksista OP Ryhmän vakavaraisuuslaskennassa.

Pankilla oli joulukuun lopussa 52 247 omistaja-asiakasta (52 060), joille myönnettyjen bonusten määrä nousi 3,6 miljoonaan euroon (3,5). Omistaja-asiakkaamme käyttivät näitä saatuja bonuksia vakuutusmaksujen maksamiseen noin 2,5 miljoonan euron edestä. Lisäksi maksoimme kesäkuussa 2022 omistaja-asiakkaidemme tuotto-osuuksille korkoa 3,25 % eli lähes 2,2 miljoonaa euroa.

- Hyvän kannattavuutemme mahdollistamana maksamme bonukset 30 %:lla korotettuna vuodelta 2023, mikä tarkoittaa yli miljoonan euron lisäbonuksia omistaja-asiakkaillemme, kertoo pankin toimitusjohtaja Mika Kivimäki.

Vuoden 2022 lopussa pankissa oli töissä 108 finanssialan ammattilaista (107).

Yritys- ja yhteisöliiketoiminta kasvoi vaikeassa ympäristössä

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta OP Päijät-Häme sai yli 600 uutta yritysasiakasta vuonna 2022. Pankin ja Pohjola Vakuutuksen yhteisten yritysasiakkaiden määrä jatkoi myös kasvuaan. Uusia yritysluottoja myönnettiin vuoden aikana yhteensä 165,3 M€ ja laaja yritys- ja yhteisöluottokanta kasvoi 6,1 % nousten ennätyksellisen korkealle tasolle. Yritysasiakkaat tekivät osake- ja rahastomerkintöjä selkeästi aiempaa vuotta enemmän (+50,7 %). Erityisesti osakesijoittamisessa näkyi selkeä muutos, osakeostoja tehtiin yli 76 % aiempaa vuotta enemmän.

Haastava talouden tilanne varjosti sijoitusmarkkinaa

OP Päijät-Hämeen asiakkaiden sijoitusvarallisuudessa tapahtui laskua vuoden aikana. Asiakkaiden osakesijoitusten määrä laski 10 %, rahastosijoitusten 4,8 % ja vakuutussäästöjen 11,4 %.

- Haastavasta talouden ja markkinoiden ympäristöstä huolimatta päijäthämäläiset kotitalousasiakkaat lisäsivät kuitenkin sijoituksiaan vuonna 2022 nettomääräisesti yli 37 miljoonalla eurolla ja yritysasiakkaat 48 miljoonalla eurolla. Rahasto- ja osakeostoja tehtiin siis suhteessa enemmän kuin myyntejä, kertoo pankinjohtaja Ilona Iiskonmäki.

Vaikka säästäminen ja sijoittaminen kiinnostaa yhä laajalti, uusia säästäjä ja sijoittaja asiakkaita saatiin 34 % aiempaa vuotta vähemmän. Sopimuspohjaiseen varallisuudenhoitoon siirtyminen haastavassa markkinaympäristössä oli kuitenkin yhä useammalle oikea ratkaisu. Vuoden aikana uusia OP Private asiakkaita saatiin 42 % aiempaa vuotta enemmän ja kokonaisuudessaan OP Private asiakkaiden määrä kasvoi 9,2 % prosentilla.

Korkojen ja yleisen kustannustason nousu hidastutti asuntoluottokysyntää

Asuntorahoituksen vuosi alkoi vilkkaalla kysynnällä ja kysyntä jatkui hyvällä tasolla alkusyksyyn asti, mutta hiljeni loppuvuodesta. Kysynnän hiljenemiseen vaikuttivat talouden epävarmuustekijät; korkojen nousu, inflaatio, energian hinta.

Uusia henkilöasiakkaiden asuntolainoja nostettiin OP Päijät-Hämeessä 143 miljoonaa euroa, mikä on 12,8 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pudotus on merkittävä, mutta pienempi kuin OP Ryhmässä keskimäärin. Asuntoluottokanta kasvoi vuoden aikana 2,1 %.

Korkotason nousu lisäsi kiinnostusta luottojen korkosuojaukseen. Asuntoluottokannasta on korkosuojattu nyt hieman vajaa kolmannes (31,1 %). Talouden epävarmuustekijöistä huolimatta luottojen lyhennysvapaahakemusten määrässä ei näkynyt juurikaan muutosta viime vuoden aikana.

Asuntokauppa hidastui vuoden 2021 huippuvuoden tasolta

Hidastumisesta huolimatta käytettyjen kotien myyntimäärä Lahdessa ja koko Päijät-Hämeessä ylitti selkeästi 10 vuoden keskiarvon.  Asuntokauppoja tehtiin Lahdessa kaikkiaan 1 710 kpl ja koko Päijät-Hämeessä 2 486 kpl. 

- Kotien tarjonnan määrä oli poikkeuksellisen alhainen. Erityisen suuri pula on ollut oikein hinnoitelluista omakotitaloista, joiden kysyntä ylitti selvästi tarjonnan. Merkittävä kysyntäpaine tulee erityisesti Uudenmaan alueelta. Lahden, Hollolan ja Heinolan vetovoima on vahva erityisesti lapsiperheiden keskuudessa. Aikaisempiin vuosiin verrattuna myytäviä koteja puuttui Päijät-Hämeen asuntomarkkinasta noin 400 kpl kun verrataan keskimääräiseen tarjontaan edellisenä 10 vuotena, kertoo OP Koti Päijät-Hämeen myyntijohtaja Heikki Raitanen.

Lomamökkejä myytiin Päijät-Hämeessä 188 kpl, määrä on kaukana kahden edellisvuoden tasoista, jolloin myytiin yli 250 vapaa-ajan asuntoa. Kaupankäyntiä hidastivat riittävän tasokkaiden mökkien puute ja pyyntihintojen voimakas nousu ilman mukavuuksia olevien mökkien osalta.

Vahinkotilastot: vahinkojen ja maksettujen korvausten määrä kasvoi merkittävästi vuonna 2022

Maksettujen korvausten määrä Päijät-Hämeen maakunnassa oli viime vuonna yli 28 miljoonaa euroa. Sekä vahinkojen että maksettujen korvausten määrä on kasvanut selvästi verrattuna vuoteen 2021 (+26 %).

- Vahinkojen määrä on noussut merkittävästi verrattuna vuoteen 2021, jolloin elimme vielä koronan myötä poikkeusaikoja. Paluu kohti normaalia arkea näkyy vahinkotilastoissa, jotka ovat palanneet pandemiaa edeltävän ajan lukemiin, kertoo myyntijohtaja Tero Hytönen.

Yhteiskunnan avautumisen myötä myös erilaiset taudit ovat kiertäneet väestössä korona-aikaa vilkkaammin ja myös tapaturmia on sattunut enemmän. Alueellisesti henkilövahinkojen yli 15 prosentin kasvun taustalla näkyykin erityisesti vilkastuneet käynnit lääkärien vastaanotoilla.  Terveysvakuutuksien korvaustilastoissa näkyy selvä 33 prosentin kasvu verrattuna vuoteen 2021 koko maan tasolla.

Matkustamisen lisääntyminen näkyy erityisen voimakkaasti matkavakuutuksista korvatuissa vahingoissa. Matkavakuutuskorvausten määrä kokonaisuudessaan kasvoi Päijät-Hämeen maakunnassa vuoden 2022 aikana yli 100 prosenttia verrattuna vuoteen 2021.

Paikallisia vastuullisuustekoja vuonna 2022

OP Päijät-Häme toteutti vastuullisuusohjelmaansa useiden tekojen kautta muun muassa paikallisen elinvoiman sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseksi. Pankki oli mukana valmentamassa taloustaitoja ja oman talouden hallintaa toimialueellaan nuorille yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Digitaitoja opastettiin erityistä tukea tarvitseville asiakkaille Varmuutta verkkoon-webinaareissa, tilai-suuksissa sekä kohtaamisissa konttorilla.

Toimialueen elinvoiman ja yhteisöllisyyden tukemiseksi paikallisia urheilu- ja kulttuurialan yhteistyökumppaneita tuettiin yhteistyösopimusten kautta. Urheiluseurayhteistyön kautta vuonna 2022 liikutettiin yhteensä 4377 henkilöä sekä erilaisten Hippo-kisatapahtumien kautta 1725 lasta.

Hyväntekeväisyyslahjoituksia tehtiin vuoden 2022 aikana yhteensä 166.000 euron edestä. OP Päijät-Häme oli muun muassa mahdollis-tamassa 95.000 eurolla työelämäprofessuurin hankintaa LUT-yliopistolle.

Yhdistymishanke

OP Päijät-Hämeen ja OP Etelä-Hämeen edustajistot päättävät helmikuun 16. päivä mahdollisesta fuusioista. Yhdistymisen tavoitteena on luoda entistäkin vahvempi pankki tukemaan Hämeen elinvoimaisuutta ja vahvistamaan asiakaspalvelua. Uudistuva ja vetovoimainen pankki toisi hyötyjä sekä asiakkaille, henkilöstölle että koko Hämeen alueelle.