Etelä-Hämeen Osuuspankin ja Päijät-Hämeen Osuuspankin sulautumissuunnitelma liitteineen

Etelä-Hämeen Osuuspankki ja Päijät-Hämeen Osuuspankki suunnittelevat sulautumista. Suunnitelman mukaan Päijät-Hämeen Osuuspankki sulautuu Etelä-Hämeen Osuuspankkiin. Sulautumisella vahvistettaisiin kilpailukykyiset sekä monipuoliset palvelut nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Mahdollisen sulautumisen myötä Etelä-Hämeen Osuuspankin toiminimi muuttuu Hämeen Osuuspankiksi.

Tälle sivulle on koottu omistaja-asiakkaille tiedoksi sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien ehdotus Hämeen Osuuspankin uusiksi säännöiksi sekä muut osuuskuntalain mukaan omistaja-asiakkaiden nähtävillä pidettävät asiakirjat.

Sulautumissuunnitelma liitteineen

Sulautumissuunnitelma

Hämeen Osuuspankin uudet säännöt

Hämeen Osuuspankin uusiin sääntöihin sisältyvä vaalijärjestys

Selvitys sulautuvan osuuspankin varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä sulautumisen vaikutuksesta vastaanottavan osuuspankin taseeseen

Sulautumiseen osallistuvien pankkien tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset

Etelä-Hämeen Osuuspankki: tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Etelä-Hämeen Osuuspankki: tilintarkastuskertomus

Päijät-Hämeen Osuuspankki: tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Päijät-Hämeen Osuuspankki: tilintarkastuskertomus

Sulautumiseen osallistuvien pankkien viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen tehdyt varojenjakopäätökset

Etelä-Hämeen Osuuspankki

Päijät-Hämeen Osuuspankki

Selostus tilinpäätöksen jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista

Etelä-Hämeen Osuuspankki

Päijät-Hämeen Osuuspankki

Tilintarkastajien lausunnot sulautumissuunnitelmasta

Etelä-Hämeen Osuuspankki

Päijät-Hämeen Osuuspankki