Etelä-Hämeen ja Päijät-Hämeen osuuspankit suunnittelevat yhdistymistä – uusi pankki mahdollistaisi vahvemman panostuksen asiakaspalveluun ja elinvoiman tukemisen

Osuuspankkien yhdistymisen suunnittelu etenee hyvässä hengessä. Pankkien toimintaympäristön muutokset, erityisesti lisääntyneet sääntelyn vaatimukset ohjaavat pankkeja tarkastelemaan rakennettaan. Yhdistymisen tavoitteena on luoda entistäkin vahvempi pankki tukemaan Hämeen elinvoimaisuutta. Uudistuva ja vetovoimainen pankki toisi hyötyjä sekä asiakkaille, henkilöstölle että koko Hämeen alueelle.

Pankkien hallitusten puheenjohtajat sekä toimitusjohtajat allekirjoittivat sulautumisasiakirjat maanantaina 14.11.2022. Niissä on sovittu, miten yhdistyminen käytännössä toteutetaan, jos suunnitelmat hyväksytään pankkien edustajistoissa helmikuussa 2023. 

”Näemme yhdistymisen suurena mahdollisuutena. Kaksi tasavertaista pankkia muodostaisi maakunnan alueelle vahvan toimijan” kertoo OP Etelä-Hämeen hallituksen puheenjohtaja Jussi Savola.

”Kumppaniksi hankkeeseen valikoitui pankki, jonka kanssa jaamme yhteisen identiteetin. Yhdistymisellä voimme vahvistaa aktii-visen asiakkuuksien hoidon ja palvelukykyyn panostamisen”, sanoo OP Päijät-Hämeen hallituksen puheenjohtaja Essi Ala-luukas

On sovittu, että uuden pankin nimeksi tulisi Hämeen Osuuspankki (OP Häme). Sen kotipaikka olisi Hämeenlinna ja pääkonttori sijaitsisi Lahdessa. Pankin toiminnot ja hallinto jakautuisivat tasapuolisesti alueiden kesken. Kahden pankin yli 230 työntekijää siirtyisivät uuden pankin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Uudella osuuspankilla olisi yhteensä runsaat 104 000 omistaja-asiakasta.

”Isompana pankkina meillä olisi paremmat edellytykset palvella yrityksiä ja yhteisöjä sekä osallistua Hämeen alueen hankkeisiin sekä vastuullisuustekoihin”, toteaa OP Päijät-Hämeen toimitusjohtaja Mika Kivimäki.

”On ollut ilo huomata, että henkilöstö on vahvasti asian takana ja odottaa jo uuden pankin tuomia mahdollisuuksia alueelle, asiakkaille ja henkilöstölle”, vahvistaa OP Etelä-Hämeen toimitusjohtaja Mika Helin.

Alueellinen edustavuus ja tasapuolisuus pankin päätöksenteko- ja hallintoelimissä sovitaan pankin säännöillä ja yhdistymissopimuksilla. Kummankin pankin nykyiset edustajistot yhdistetään sellaisinaan. Tasapuolinen edustus turvataan yhdistymisen jälkeen valittavissa uudessa hallintoneuvostossa ja hallituksessa sekä niiden puheenjohtajistoissa. OP Häme edistää koko toimialueensa elinvoimaisuutta ja toteuttaa yhteisöllistä rooliaan tasapuolisesti niin nykyisen OP Etelä-Hämeen kuin nykyisen OP Päijät-Hämeen alueella.

Perustehtävämme mukaisesti paikallisuus ja kestävä taloudellinen menestys, turvallisuus ja hyvinvointi olisivat keskiössä jatkossakin kaikessa toiminnassamme Hämeen yhteisessä pankissa. Yhteinen Häme on meille arvokas ja vaalittava. Olemme yhdessä ja lähellä.

Pankkien edustajistot tekevät päätökset yhdistymisestä kokouksissaan 16. helmikuuta 2023. Mikäli yhdistyminen toteutuu, uusi pankki aloittaa 1.1.2024. Toteutuessaan pankkien yhdistyminen ei aiheuttaisi muutoksia nykyisiin asiakassuhteisiin, asiakkaiden palveluihin tai palveluverkostoon. 

Lisätietoja:

Päijät-Hämeen Osuuspankki
hallituksen puheenjohtaja Essi Alaluukas, 050 346 6988          hallintoneuvoston puheenjohtaja Mika Kari, 03 733 9368
toimitusjohtaja Mika Kivimäki, mika.kivimaki@op.fi, 050 520 8357

Etelä-Hämeen Osuuspankki
hallituksen puheenjohtaja Jussi Savola, 040 330 5512            hallintoneuvoston puheenjohtaja Jouni Haajanen, 040 050 5388
toimitusjohtaja Mika Helin, mika.helin@op.fi, 050 517 7004