Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Marjo Mäki ja pankinjohtaja Ilona Iiskonmäki pitämässä lahjashekkiä

OP Päijät-Häme lahjoittaa 20 000 euroa nuorten työllistymisen tukemiseen ja ympäristökasvatukseen

OP Päijät-Häme pyysi omistaja-asiakkailtaan ideoita vastuullisuusteoista, joilla on tärkeä rooli pankin toiminnassa. Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa tukee alueen hyvinvointia ja elinvoimaisuutta, sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Ehdotuksia sai antaa lokakuun ajan ja niitä kertyi yhteensä 980 kappaletta.

- Vastuullisuustyö on pankkimme toiminnan ydintä ja meille sydämen asia. Tuen kohdistuminen lasten ja nuorten elämää sekä arkea tukevaan toimintaan edistää hyvinvointia ja luo yhteistä hyvää, kertoo OP Päijät-Hämeen toimitusjohtaja Mika Kivimäki.
  
Eniten kannatusta sai nuorten työllistymisen ja koulutuksen tukeminen. Seuraaviksi sijoittuivat teot luonnon ja ympäristön hyväksi, sekä lasten ja nuorten liikunnan tukeminen. Ehdotuksissa korostui tarve löytää keinoja nuorten työelämätaitojen kartuttamiselle, yritysyhteistyölle nuorten työllistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lisäksi tukea toivottiin ilmastoystävällisten tekojen edistämiseen sekä sellaisten yhteistyömallien luomiseen, joilla löydettäisiin ratkaisuja luonnon hyväksi.
   
- Pankin vastuullisuustyö on jatkuvaa ja pyrkii ottamaan huomioon yhteisön toiveita. OP Päijät-Hämeen perustehtävä on luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaille sekä toimialueellemme Päijät-Hämeessä. Vastuullisuustyöllämme toteutamme tehtäväämme yhteisömme hyväksi. On upeaa, että voimme tänäkin vuonna olla tukemassa paikallisia toimijoita, sanoo pankinjohtaja Ilona Iiskonmäki.
  
Tänä vuonna lahjoitus kohdistuu nuorten työllistymisen tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn, kiertotaloustaitojen edistämiseen sekä ympäristökasvatukseen. Lahjoituksen saavat yhdistykset toteuttavat hankkeita, joiden kautta nuorten on helppo osallistua kerho- ja partiotoimintaan. Niissä he pääsevät osaksi turvallista yhteisöä ja voivat osallistua projekteihin, jotka kannustavat työelämään siirtymistä, tukevat työllistymistä sekä kartuttavat kiertotalousosaamista.
 
Pankin edustajisto päättää vuosittain kokouksessaan kuluvaa vuotta koskien lahjoitusten määrän. Lahjoituskohteiden lopullinen valinta tehdään pankin hallituksessa.
 
Vuoden 2021 lahjoituskohteiksi valittiin: 

1. Hollolan ja Lahden 4H, lahjoitussumma 10.000 euroa 
2. Painovoima ry, lahjoitussumma 5000 euroa 
3. Lahden alueen partiolaiset ry, lahjoitussumma 5000 euroa 

- Avustusta tullaan käyttämään nuorten työelämätaitojen edistämiseen. Tarjoamme nuorille mahdollisuuden työllistyä 4H-yhdistyksessä leiriohjaajina, kesäkahvilassa tai Avittajat-palvelussa. Kullekin nuorelle pyrimme löytämään kesätyön, jossa hän voi hyödyntää omaa osaamista ja kiinnostustaan, kertoo Hollolan 4H-yhdistyksen toiminnanohjaaja Reetta Järvi-Niemi. 

Vuonna 2020 teimme myös 20 000 euron suuruisen lahjoituksen vähävaraisille lapsiperheille, yksinäisten ikäihmisten auttamiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn toimialueellamme. OP Päijät-Häme tekee myös paljon yhteistyötä monien paikallisten tahojen, kuten kulttuuri- tai urheiluyhdistysten kanssa. 

OP Päijät-Häme on OP Ryhmän suurimpia osuuspankkeja, jonka toimialueeseen kuuluvat Lahden ja Heinolan kaupungit sekä Hollolan ja Iitin kunnat. Vuonna 2020 OP Päijät-Hämeellä oli yli 51 000 omistaja-asiakasta. Perustehtävänsä mukaisesti OP Päijät-Häme kulkee asiakkaidensa arjessa edistäen heidän, sekä koko toimialueen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.
 
Lahden 4H-yhdistyksen toiminnassa on mukana yli 600 lasta ja nuorta. Kannustamme toiminnassa mukana olevia nuo-ria tarttumaan toimeen, olemaan rohkeita ja kokeilemaan omia taitojaan, vahvistamaan omaa osaamistaan ja omaksumaan yrit-teliään asenteen. 4H-harrastus kannustaa jatkuvaan oppimiseen, omien unelmien tavoitteluun, vastuun ottamiseen ja aktiivi-seen kansalaisuuteen. Lahden 4H-yhdistys työllistää vuosittain yli sata nuorta, mm. Yli-Marolan 4H-kotieläinpihan ja 4H Kirp-putori Cetorin toimintoihin. Koronaepidemiasta huolimatta vuonna 2021 yhdistys tarjosi ennätysmäärän työpaikkoja alaikäisille. 

Hollolan 4H-yhdistys järjestää kerho- ja leiritoimintaa alakouluikäisille lapsille. 4H-yhdistys edistää nuorten työelämätaitoja ja -valmiuksia kouluttamalla, työllistämällä ja 4H-yrittäjyyttä tukemalla. 4H-yhdistyksen kautta nuori voi saada kesätöitä tai vaik-ka keikkatöitä koulun ohella. Avittajat-palvelu mahdollistaa erilaisten palvelujen tarjoamisen yksityisille ihmisille ja yrityksille. 
 
Lahden alueen partiolaiset ry (LAP) on Lahden alueella toimivien partiolippukuntien aluejärjestö, joka toimii lahtelaisten lippukuntien yhdyssiteenä sekä tukee ja edistää alueella suoritettavaa partiotyötä. Tätä tarkoitusta toteutamme muun muassa järjestämällä kokouksia, kursseja, retkiä, leirejä ja muita tapahtumia sekä tekemällä partiotyötä tunnetuksi paikkakunnalla. Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat Lahden alueella toimivat partiolippukunnat, joissa toimii noin 850 eri-ikäistä partiolaista. Lahden alueen partiolaiset ry toteuttaa toiminnassaan vuonna 2022-2023 Suomen partiolaisten ohjelmapainotusta: Sanoista Tekoihin! Eri ikäkausille suunniteltua ohjelmasisältöä toteutetaan partiolaisten viikkotoiminnassa, koulutuksissa, retkillä ja leireillä. 

Painovoima ry luo uutta kiertotalousosaamista yhteistyössä alueen yritysten ja työllistyvien nuorten kanssa. Kiertotalouden Kisällit-hankkeessa Painovoima ry hakee ratkaisua Lahden ja Päijät-Hämeen korkeaan nuorisotyöttömyyteen yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa hyödyntämällä luovasti alueella syntyviä sivuvirtoja. Laajemmassa mittakaavassa tavoitteena on kiertotalouden periaatteiden, kestävän kehityksen ja ekososiaalisen mukaisen ajattelutavan juurruttaminen. Lisäksi Kiertotalouden Kisällit ehkäisee syrjäytymistä parantamalla hankkeeseen osallistuvien asiakkaiden elämänhallintaa ja itsetuntoa vaikuttamalla taiteen, kulttuurin ja yhteisöllisen osallisuuden keinoin.