Paikalliset osuuspankit lahjoittavat 70 000 euroa lasten ja nuorten harrastustoiminnan hyväksi

Etelä-Hämeen ja Päijät-Hämeen osuuspankit käynnistivät kesäkuun alussa lahjoituskampanjan Yhdessä – Hämeen lasten ja nuorten hyväksi. Lahjoituksella osuuspankit tukevat vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Lahjoitus on suuruudeltaan yhteensä 70 000 euroa ja se kohdistetaan tukihakemuksiin pohjautuen pankkien toimialueiden järjestöille, seuroille ja yhdistyksille, jotka tarjoavat harrastustoimintaa lapsille ja nuorille.

Syksyn 2023 lahjoitus on jatkumoa 2022 syksyllä toteutetulle Yhdessä – Hämeen luonnon hyväksi kampanjalle, jossa Etelä-Hämeen ja Päijät-Hämeen tekivät yhteislahjoituksen Vanajavesikeskukselle ja Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiölle.  Molemmat lahjoitukset pohjautuvat pankeissa järjestettyyn Kaikkien aikojen tekoja-vastuullisuuskyselyyn, jossa pankkien omistaja-asiakkailta pyydetään ajatuksia ja ideoita vastuullisuustyöhön ja ehdotuksia lahjoituskohteiksi.

 - Kampanja sai hyvän vastaanoton ja se herätti kiinnostusta yhteisön parissa. Tukihakemuksista välittyi selkeästi se, että tämäntyyppiselle tuelle on erittäin paljon tarvetta muuan muassa yleisten kustannusten voimakkaan nousun vuoksi, kertoo OP Etelä-Hämeen asiakkuusjohtaja Meri-Tuulia Huurreniemi.

Yhdessä – Hämeen lasten ja nuorten hyväksi-lahjoituskampanjan tukihakemuksia oli mahdollista jättää läpi kesän kestävällä hakuaikajaksolla 1.6-13.8.2023. Hakemukset käsiteltiin yhteisesti molempien pankkien toimesta kampanja-ajan päätyttyä ja kaikkiin tukihakemuksen jättäneisiin oltiin yhteydessä. Tukea myönnettiin kaikkiaan 43 toimijalle. Tuen saajat ja tukisummat on julkaistu pankkien verkkosivuilla. 

- Lasten ja nuorten harrastustoimintaa tarjoavilla seuroilla, järjestöillä ja yhdistyksillä on suuri ja merkittävä rooli ja kasvatustyössä ja hyvinvoinnin edistämisessä. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus harrastamiseen, ja tästä haluamme paikallisten toimijoiden kanssa yhdessä huolehtia, sanoo OP Päijät-Hämeen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Marjo Mäki.

OP:n omistaja-asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa ensi vuoden vastuullisuustekoihin antamalla äänensä Kaikkien aikojen tekoja äänestyksessä 18.9-29.10.2023 asti osoitteessa www.op-media.fi

OP Etelä-Häme ja OP Päijät-Häme yhdistyvät 1.1.2024 OP Hämeeksi.