Hämeen lasten ja nuorten mielenterveystyöhön 30 000 euron lahjoitus

Lasten ja nuorten mielenterveystyön asiakasmäärät ovat kasvussa ja yritysten tukea tarvitaan toimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi.

Pankit lahjoittavat yhteensä 30 000 euroa paikallisille toimijoille: OP Etelä-Hämeen alueella FinFami Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry:lle ja OP Päijät-Hämeen alueella MIELI Päijät-Hämeen mielenterveys ry:lle. Molemmat toimijat saavat 15 000 euron lahjoituksen.

Lahjoitus pohjautuu pankeissa järjestettyyn Kaikkien aikojen tekoja-vastuullisuuskyselyyn, jossa pankkien omistaja-asiakkailta pyydetään ajatuksia ja ideoita vastuullisuustyöhön ja ehdotuksia lahjoituskohteiksi. Etelä-Hämeen ja Päijät-Hämeen osuuspankit tekivät aiemmin syyskuussa 70 000 euron lahjoituksen vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan hyväksi. Yhteisöstä kantautuva viesti erilaisten tukien tarpeelle on vahva ja se korostuu etenkin tässä haastavassa taloustilanteessa.

- Olemme todella kiitollisia saamastamme tuesta, ja siitä että toimintamme on huomioitu keskeisesti Etelä- Hämeen alueella. Lahjoituksen avulla haastavassa asemassa olevat mielenterveysongelmien keskellä elävät lapset ja nuoret saavat juuri heille kohdennettua apua. Järjestämme lahjoituksen avulla kesän 2024 aikana vertaistukeen pohjautuvan leirin. Konseptin avulla lapsille ja nuorille välittyy tärkeä kokemus siitä, etteivät he elä vaikeiden asioiden kanssa yksin, sanoo FinFami Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry:n toiminnanjohtaja Katja Hakasaari.

Paikallisen toiminnan ja yhteisön hyvinvoinnin tukeminen on osa osuuspankkien perustehtävää. Molempien pankkien hallituksissa tunnistettiin vahva tarve tämäntyyppiselle tuelle. Kesän aikana pankit kartoittavat erilaisia toimijoita, jotka tarjoavat palveluja mielenterveystyön parissa.

- Otamme tämän merkittävän lahjoituksen kiitollisina vastaan. Lahjoituksen avulla meidän on mahdollista kohdentaa lisää resursseja nuorten auttamistyöhön. Kriisiavun tarve lisääntyy ja Lahden seudun Kriisikeskuksen asiakasmäärä on kaksinkertaistunut kahden viime vuoden aikana. Nuorten, alle 30-vuotiaiden asiakkaiden osuus on kasvava. Tänä syksynä olemme käynnistäneet kokeiluna myös matalan kynnyksen Huolituoli-kriisivastaanotot oppilaitoksissa.

On hyvä, että apua haetaan jo varhaisessa vaiheessa ennen kuin ongelmat syvenevät. Asiakkaat antavat usein positiivista palautetta erityisesti nopeasta pääsystä kriisityöntekijän vastaanotolle, kertoo MIELI Päijät-Hämeen Mielenterveys ry:n toiminnanjohtaja Jenni Parkkonen.

- Paikallisyhteisöjen hyvinvoinnin edistäminen on osa vastuullisuustyötämme. Mielenterveystyön tukeminen on erityisesti tässä ajassa merkityksellistä. Näemme tärkeäksi, että mielenterveyden tuomiin haasteisiin pystytään reagoimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja matalalla kynnyksellä. Lahjoituksen saavat toimijat ovat omalla toiminnallaan edistämässä näitä asioita. Toivomme, että lahjoituksemme inspiroisi myös muita paikallisia toimijoita tukemaan mielenterveystyötä ja luomaan hyvinvointia lasten ja nuorten tulevaisuuteen, kertovat asiakkuusjohtaja Meri-Tuulia Huurreniemi OP Etelä-Hämeestä ja markkinointi- ja viestintäpäällikkö Marjo Mäki OP Päijät-Hämeestä.

OP:n omistaja-asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa ensi vuoden vastuullisuustekoihin antamalla äänensä Kaikkien aikojen tekoja äänestyksessä 29.10.2023 asti osoitteessa www.op-media.fi.