OP Päijät-Hämeen toimitusjohtaja Mika Kivimäki

OP Päijät-Häme osavuosikatsaus 1.1.2021-30.6.2021: Finanssipalveluiden kysynnän kasvu jatkuu

OP Päijät-Hämeen asiakasliiketoiminta kehittyi vahvasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kasvua 1-6/2020 vertailujaksoon oli 9,4 % (318 miljoonaa euroa). Asiakasliiketoiminnan kasvua ajoivat erityisesti asiakasvarojen myönteinen kehitys. Nopeinta kasvu oli asiakkaiden sijoitusvarallisuudessa, mutta myös talletusten kehitys oli poikkeuksellisen vahvaa.

- Pankin liikevoitto tammi-kesäkuulta oli 7,6 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli lähes viimevuotisella tasolla huolimatta siitä, että keskusyhteisön pankille maksama voitonjako oli 1,4 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aikaisemmin, toteaa toimitusjohtaja Mika Kivimäki.

Pankin tuotot (pl. keskusyhteisön voitonjako) kasvoivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla vertailujaksoon nähden 5,9 %. Tuottoeristä voimakkainta kasvu oli korkokatteessa (+7,4 %), mutta myös muut tuottoerät kasvoivat hieman.

Kulut kasvoivat 6,9 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kulukehitys ei kuitenkaan ole täysin vertailukelpoinen johtuen kausien erilaisesta jaksotuksesta henkilöstökuluissa. Viranomais- ja kehittämiskulut kasvoivat edelleen vertailukauteen nähden.

Saamisten arvonalennukset 72 teur olivat pankin kokoon nähden matalalla tasolla (1-6/2020: 739 teur).

Pankin CET1 vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 31,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 31,6 prosenttia.

Omistaja-asiakkaita pankilla oli kesäkuun lopussa lähes 52 000. Omistaja-asiakkaille maksettiin tammi-kesäkuussa bonuksia 1,7 miljoonaa euroa. Bonuksia on käytetty vakuutusmaksuihin ko. aikana noin 1,2 miljoonaa euroa.

Yritykset varautuvat suojaamalla luottonsa koronnousulta

Yritysten investointihalukkuus ja luottokysyntä ovat olleet kuluvana vuonna verrattain vaisuja. Alkuvuoden aikana yritysluottoja myönnettiin yhteensä 31,1 miljoonaa euroa. 

- Riskienhallinnallisesta varautumisesta kertoo yritysten halu suojautua koronnousulta sekä hyödyntää varallisuudenhoitopalveluita. Pankin myöntämistä yritysluotoista yli neljäsosa on suojattu mahdollisen koronnousun varalta sekä yritysten sijoitusvarallisuus kasvoi vuoden alusta yli 10 prosenttia, kuvailee pankinjohtaja Petri Hokkanen.

Yrittäjien ja yritysten halu hoitaa pankki- ja vakuutusasiointinsa sähköisesti on kasvanut merkittävästi. Voimakkainta kasvu on ollut OP mobiilin osalta.

Asuntomarkkina vahvassa vedossa Päijät-Hämeessä

Vuosi 2021 on ollut päijäthämäläistä voittokulkua asuntokaupassa – kaupan kasvu on ollut vuoden alusta 44,5 % koko Päijät-Hämeessä ja Lahdessa 45,1 %. Asuntokauppojen määrän kasvu on suurinta koko valtakunnassa, kun vertailussa on mukana maamme 10 suurinta kaupunkia. Kiinteistövälitysliiketoiminnan hintakilpailu välityspalkkioissa on kiristynyt voimakkaasti hyvän markkinatilanteen takia. OP Koti Päijät-Hämeen liikevaihdon kasvu on ollut kuluvana vuonna 30,8 %.

- Suurin kysyntä kohdistuu edelleen omakotitaloihin ja rivitaloasuntoihin. Vuosi sitten arvioimamme omakotitalojen hintojen nousu on toteutunut ja tämä kehitys tullee jatkumaan myös tulevaisuudessa. Syynä hintojen nousuun on erityisesti rakennuskustannusten ja tonttien hintojen nousu, kertoo OP Koti Päijät-Hämeen myyntijohtaja Heikki Raitanen.

Vapaa-ajan asuntojen myynti on pysynyt KVKL:n tilaston mukaan vuoden 2020 tasolla ensimmäisen 6 kk aikana. Mökkejä on myyty kuluvana vuonna 117 kpl (v. 2020: 123 kpl). Valtaosa kaupoista toteutuu hintaan 100.000 +- 20 %. 

Asuntokauppojen vilkastumisen myötä myös asuntolainojen kysyntä kasvoi etenkin loppukevään aikana. Uusia asuntoluottohakemuksia tuli ensimmäisen puolen vuoden aikana lähes 30 % viime vuoden vastaavaa jaksoa enemmän ja uusia asuntoluottoja nostettiinkin 28% enemmän kuin vuonna 2020 vastaavana ajanjaksona. 

- Asuntolainaa ottaneet asiakkaat varautuvat nykyisin yhä useammin mahdollisiin riskeihin takaisinmaksun aikana. Kaksi kolmesta uuden asuntolainan ottajasta on ottanut joko korkosuojauksen, vakuutuksen mm. työttömyyden ja sairauksien varalta tai alkanut säästää säännöllisesti lainan maksun ohella, kertoo pankinjohtaja Raija Laine-Paajanen.

Vuokra-asuntojen tarjonta on pysynyt Lahdessa ennallaan. Tarjolla oli kesäkuussa 1 100 vuokra-asuntoa, joka on vain 40 kpl enemmän kuin vuonna 2020. Keskineliöhinta on noussut 2,1 % vuoden takaisesta ollen noin 16,45 e/m2. (lähde: Etuovi.com).

Asiakkaiden kiinnostus säästämiseen ja sijoittamiseen jatkui ennätyskorkealla tasolla

Asiakkaidemme rahasto- ja vakuutussäästöt kasvoivat vuoden aikana 21 prosenttia. Osakesäästöjen määrä kasvoi tätäkin nopeammin - vuodessa yli 43 prosenttia. Asiakkaamme kävivät aktiivisesti kauppaa osakkeilla ja ennätyksellisen edellisen vuoden kasvun jälkeen kasvua osakekaupankäyntiin tuli vielä 17 prosenttia (vuoden takaiseen).

- Olen ilolla seurannut asiakkaiden säästämisen ja sijoittamisen kasvua sekä aktiivisuutta sijoitusmarkkinoilla. Jopa yli tuhat asiakastamme päätti aloittaa säästämisen tai sijoittamisen alkuvuoden aikana, kertoo pankinjohtaja Ilona Iiskonmäki.

OP Päijät-Hämeen säästäjä- ja sijoittaja-asiakkaiden määrä kasvoi yli 10 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Suosituimpina rahas-toja sijoituskohteena oli alkuvuoden aikana vastuullisista rahastoista OP-Ilmasto, osakerahastoista OP-Kiina sekä säästäjän rahastoista OP-Maltillinen.

Tuotto-osuuksien korkojen maksu vuodelta 2020

OP Ryhmä noudattaa voitonjaossaan Euroopan keskuspankin suositusta, joka on voimassa 30.9.2021 saakka ja koskee Tuotto-osuuksien korkojen maksua vuodelta 2020. EKP tiedotti 23.7.2021, että sen pankkien voitonjakoa rajoittava suositus päättyy syyskuun lopussa 2021. OP Ryhmä valmistautuu vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korkojen maksuun 30.9.2021 jälkeen ja tiedottaa korkojen maksun tarkemmasta aikataulusta myöhemmin syksyllä.

Panostusta nuoriin uuden Trainee-ohjelmamme ja oppilaitosyhteistyön kautta

Nuorissa on ennen näkemätöntä voimaa, jonka haluamme valjastaa niin OP:n kuin Suomenkin tulevaisuuden rakentamiseen. Haluamme tarjota nuorille mahdollisuuksia, jonka vuoksi olemme käynnistäneet OP Päijät-Hämeen oman Trainee-ohjelman. Tämän ohjelman kautta tarjoamme syyskuusta alkaen yhteensä neljälle nuorelle näköalapaikan lakipalveluissa, yrityspalveluissa ja varallisuudenhoitopalveluissa. Ohjelma tarjoaa nuorille innostavan mahdollisuuden kehittää omaa ammattitaitoa, kartuttaa omaa työkokemusta ja verkostoitua.

Vastuullisuusohjelmamme mukaisesti teemme myös moninaista oppilaitosyhteistyötä. Olemme jo vuosia tarjonneet kevät- ja syyslukukaudella LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille työharjoittelupaikkoja. 

Edustajiston vaalien ehdokasasettelu käynnistymässä

OP Päijät-Häme järjestää edustajiston vaalit 4.-17.11.2021. Mukana on lähes 52 000 äänioikeutettua omistaja-asiakasta. Edustajistoon valitaan 43 jäsentä neljän vuoden toimikaudeksi.  

Haemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaamista - tärkeintä on asenne ja halu vaikuttaa. Ehdokkaaksi voi ilmoittautua verkossa tai pankin konttorissa 16.8-10.9.2021 välisenä aikana.